TV2 og kvalmegrænsen

TV2 Nyheder sætter nye laveste standard ved at konfrontere forældrepar med deres ulykkelige bortadopterede datter

TV2 Nyheder sætter nye laveste standard ved at konfrontere forældrepar med deres ulykkelige bortadopterede datterTV 2 Nyhederne har valgt at besøge et forældrepar i Ethiopien, hvis datter er adopteret til Danmark. TV 2 har forinden i en dokumentar beskrevet pigens ulykkelige skæbne. Og nu følger stationen op ved at vise de biologiske forældre billeder af deres ulykkelige datter, der i dag er på børnehjem i Danmark.

At TV 2 konfronterer hiv-ramte forældre i Ethiopien med billeder af deres bortadopterede barn, der lider i Danmark, bør som det mindste få stationens ombudsmand på banen.

Forældrene har ikke en jordisk chance for at nå frem til det danske Pressenævn, der alvorligt må overveje at tage sagen op på eget initiativ.

TV2 Nyhederne præsenterer det som en tophistorie, at stationen begår følelsesmæssigt overgreb på et etiopisk forældrepar i stationens reportage fra den landsby i Etiopien, hvor forældrene bor.

Overgreb som nyhedschef Jacob Nybroe tilmed ihærdigt har forklaret er både "ekstremt nærlæggende" og ligefrem "essentielt".

Det eneste, TV 2 ikke har sagt, er sandheden. At billederne er spekulation i en formodet laveste fællesnævner.

Det er lavere end tabloidt. En god tabloid historie udfordrer magten. TV 2 udstiller og udnytter afmagten. TV 2 går hverken efter manden eller bolden. De går efter ofrene.

Og overskrider dermed sit eget etiske kodeks:

"Vores udgangspunkt er, at vi ikke bringer billeder, der krænker folks værdighed – hverken ofrenes, de pårørendes eller seernes."

Efter 1 minut og 39 sekunder af indslaget føler TV 2 trang til at vise og fortælle, at de dybt frustrerede og alvorligt syge forældre, der har været tvunget til at bortadoptere deres lille datter, nu begynder at skændes.

Kameraet filmer videre, til vi til sidst er helt inde i den dybeste, dybe sorg. Helt derinde, hvor ingen andre end de nærmeste bør have adgang. Men TV 2 vil længere ind. De vil helt ind. Og dermed helt ned i det redaktionelle skidt.

Men jeg står af. Og venter på, at kritikken rejser sig mod tv-stationens prioritering og vinkling.

Lad os bare repetere de dele af vejledende regler for god presseskik, som TV 2 har udfordret. Vi tager dem fra en ende af:

"Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse."

Det virker uomtvisteligt, at indslaget absolut ingen almen interesse har. Det fremstår uafviseligt, at disse mennesker, den lille datter, og de danske adoptivforældre har krav på beskyttelse.

Næste udfordring af god presseskik:

"Andres tillid må ikke misbruges. Der bør vises særligt hensyn over for personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser. Andres følelser, uvidenhed eller svigtende herredømme bør ikke misbruges."

Andres tillid er ikke alene misbrugt i indslaget i TV2 Nyhederne. Tillidsbruddet fremstår som det centrale og bærende element i indslaget.

Det etiopiske par kan ikke vurdere deres egne udtalelser. Ord og følelser er fremprovokeret gennem et udspekuleret følelseschok – et kalkuleret redaktionelt overgreb.

Endelig:

"Ved indsamling og gengivelse af billedmateriale skal der vises hensynsfuldhed og takt."

Der er snarere præcist det modsatte, der her finder sted.

Jacob Nybroe, nyhedschef på TV 2, har forsøgt at forklare, hvorfor TV2 Nyhederne lavede indslaget.

Stationen ville undersøge, om den nu ni-årige pige kunne "komme hjem igen" efter at være blevet adopteret til Danmark for fem år siden som fire-årig.

Det er romantiserende vås. Hendes hjem er i dag Danmark. Og det er ikke TV 2's opgave at agere myndighed og sagsbehandler.

Videre forsøger Jacob Nybroe at få missionen til at fremstå som nærmest undersøgende journalistik:

"Vi vil også gerne have forældrenes kommentar til, hvordan det er gået."

Det knækker helt over med sætningen:

"De er part i sagen, ligesom i enhver anden sag. Vi gør det, som vi altid gør. Vi opsøger begge parter i en sag."

På intet tidspunkt hører vi et argument, der gør det nødvendigt at vise de biologiske forældre billederne af deres lidende barn. Hvad er forklaringen på det greb?

Jeg ved godt, at Pressenævnet næppe tager sagen op af egen drift. Men jeg ville ønske, at nævnet gjorde.

Tilbage er TV 2's egen redaktionelle ombudsmand. Har han format til at gå ind i sagen?

Vi venter. Mens kvalmen stiger. Og minder om de særlige etiske regler for TV2 Nyhederne:

"Vores udgangspunkt er, at vi ikke bringer billeder, der krænker folks værdighed – hverken ofrenes, de pårørendes eller seernes."

Og som det understreges:

"Det er alle medarbejderes pligt at kende til TV 2|Nyhedernes journalistiske etik og til TV 2's overordnede retningslinjer for journalistisk etik – og efterleve den i alle vores produktioner."

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right