TV2 favoriserer Børsen

Når TV2/Nyhederne sender deres finans-udsendelse i direkte forlængelse af 22-nyhederne, bringer de kun Dagbladet Børsens nyheder. Den øvrige presse bliver aldrig citeret.

Når TV2/Nyhederne sender deres finans-udsendelse i direkte forlængelse af 22-nyhederne, bringer de kun Dagbladet Børsens nyheder. Den øvrige presse bliver aldrig citeret.

TV2/Nyhederne/Finans har købt en vare af Børsen: Hver dag får Finans leveret de historier, Børsen først selv udkommer med dagen efter. Med "varepakken" følger også, at Børsen er forpligtet på at levere eksperter og ekspertise til TV2/Nyhederne/Finans.

Ud over en økonomisk gevinst har aftalen også vist sig at profilere Børsen på bekostning af andre medier.

En gennemgang af samtlige udsendelser i ugerne 21-24 viser, at Finans interviewer Børsens journalister, men aldrig journalister fra andre medier. Finans citerer også kun historier fra Børsen, aldrig historier fra andre medier.
I september sidste år skrev Økonomisk Ugebrev en artikel om, at TV2/Nyhederne/Finans har indgået et så nært forhold med Børsen.

Det fik TV 2s nyhedschef, Jens Gaardbo, til at sende en mail til artiklens forfatter, Jørn Nurkka:

"Samarbejdet med Dagbladet Børsen er naturligvis af en sådan karakter, at enhver redaktionel beslutning, al redaktion, alle nøglepersoner og al tilrettelæggelse ligger hos os … Børsen er købt til udelukkende at levere ekspertise og eksperter. Og Børsen har ikke patent på rollen. Vi kan udmærket have en ekspert fra Økonomisk Ugebrev på skærmen."

Selv om det er Jens Gaardbos intention, så ser virkeligheden anderledes ud.

"Jeg har aldrig hørt, de har nævnt andre end Børsen," siger Jyllands-Postens erhvervsredaktør, John Hansen. Han siger, der er tale om en klar deal: Børsen skal lække sine historier til TV 2, til gengæld bliver Børsen markedsført.
"På den måde får TV 2 en vare, som den ikke kan skaffe selv, men vi ville aldrig lække vores egne historier på den måde," siger erhvervsredaktøren.

"Det ligger implicit i aftalens ånd, at TV 2 markedsfører Børsens historier. Det er farligt, fordi folk tror, de ser uvildig fjernsyn, men de ser en fjernsynsversion af Børsen," siger ansvarshavende chefredaktør, Karsten Madsen, fra Berlingske Tidende.

I dag fastholder TV 2s nyhedschef, Jens Gaardbo, indholdet i den mail, han sendte til Økonomisk Ugebrev.

"Det er ikke meningen, vi alene skal basere Finans på den ene kilde. Vores samarbejde går på at købe noget af det, Børsen er god til, men vores almindelige tilgang er journalistik," siger Gaardbo. Omvendt betragter han stadig Finans-udsendelsen som værende i en startfase og er derfor ikke overrasket over, at TV 2 har brugt Børsen så meget.

"Det er vores indtryk, at Børsen har ret meget styr på det område, derfor er det uproblematisk, at vi læner os så meget op af den."

TV2 har ikke selv kigget på Finans' brug af kilder. Præsenteret for JOURNALISTENs optælling over brugen af Børsen kontra andre medier, siger Jens Gaardbo:

"Undersøgelsen lyder interessant, så jeg vil tage det op. Men jeg ved, at det ikke er tilsigtet, at vi har brugt Børsen så meget. Jeg tror, min finansredaktion har følt, at det, Børsen på kildesiden kunne levere, var så alt rigeligt til det meget smalle format. Vi har jo kun ganske få historier med.

Leif Beck Fallesen, chefredaktør på Dagbladet Børsen, er glad for aftalen med TV2/Nyhederne/Finans. Eksponeringen betyder, at seerne får indtryk af, at Børsen er konkurrencedygtig. Dernæst betyder aftalen, at journalisterne arbejder anderledes, end de gjorde før, netop fordi historierne skal kunne bruges i Finans.

"Tværmedialt samarbejde er altid spændende, og det er meget almindeligt i udlandet. Det er TV 2, der redigerer TV2/Finans, og Børsen er meget tilfreds med samarbejdet, fordi det er med til at øge den brede interesse for erhvervsstof. Vi kan ikke måle nogen direkte effekt på oplaget, som har været stigende både før og efter samarbejdet, men en vækst i interessen for erhvervsstof er naturligvis interessant for avisen. De krav, der stilles til tv-formidling, er også med til at skabe forståelse på Børsen for vigtigheden af at skrive historierne bredere og mere forståeligt. Det er en vigtig forudsætning for dagbladet Børsens fortsatte vækst," siger Leif Beck Fallesen.

Selv om Karsten Madsen fra Berlingske Tidende er kritisk, kan han godt se muligheder i at indgå et lignende samarbejde med en tv-station. Men han mener, der skal være tale om et bredere samarbejde, så tv-stationen kan trække på flere aviser end bare en enkelt.

"Vi har godt ti dagblade med i vores cross-media. Hvis vi sammen i cross-media laver et set-up som Børsens, så vil det automatisk give bredde – og så skal tv-stationen tage historierne efter deres værdi, ikke efter hvilket medie der har skrevet den," siger Karsten Madsen. Han mener, TV2 burde fortælle seerne, at de gennem TV2/ Nyhederne/Finans kun får indblik i et meget snævert univers.

 

TV2/NYHEDERNE/FINANS
KILDEBRUG

– I ugerne 21-24 har JOURNALISTEN gennemgået samtlige TV2/Nyhederne/Finans, der bliver sendt i forlængelse af 22-nyhederne fra mandag til torsdag.
Det drejer sig om i alt 15 udsendelse med 58 indslag.

– Ud af de 58 indslag havde otte indslag direkte henvisning til Børsen.
Der var ingen indslag med henvisning til andre medier.
Henvisningerne havde følgende karakter:
"…skriver dagbladet Børsen i morgen…", "…ifølge dagbladet Børsen…", "…det viser en undersøgelse, som dagbladet Børsen offentliggør i morgen…", "…siger til dagbladet Børsen…", "…et interview, som dagbladet Børsen bringer i morgen…", "…undersøgelsen viser ifølge dagbladet Børsen…".

– Derudover var der to indslag, hvor Børsen indgik.
Det ene var historien om salget af Børsens Nyhedsmagasin.
Det andet et live-interview med F.L. Smidths ejer, der sidder i dagbladet Børsens redaktion med et stort Børsen-logo i baggrunden.

– I løbet af de 15 udsendelser benyttede Finans sig af 62 eksperter til at analysere emnerne. Der var tale om forskere/analytikere, erhvervsfolk og politikere samt medarbejdere.
I to tilfælde benyttede TV2/Nyhederne/Finans sig af en journalist som ekspert. Det var begge gange journalist David Bentow fra Børsen.

– Ud af de 58 indslag optræder Børsen således i de 12:
To gange som eksperter, otte gange med henvisninger og to gange som omtalt.
Ingen andre medier optrådte.

– Da de enkelte indslag ikke indeholder mere end ét af de ovennævnte tre typer referencer til dagbladet Børsen, er der heller ingen overlapninger mellem indslagene. Konklusionen er derfor, at Børsens varemærke – på den ene eller den anden måde – indgår i 12 af de 58 indslag i perioden.

– Da der er udsendelsesdage med flere Børsen-"prægede" indslag og dage helt uden, er konklusionen, at dagbladet Børsens varemærke indgår i ni af de 15 udsendelsesdage i undersøgelsesperioden.
Ingen andre medier optræder på noget tidspunkt i TV2/Nyhederne/Finans.

– Procentvis andel af Børsen-"prægede" indslag i TV2-Nyhederne/Finans: 20,69 %

Registreringen er foretaget af Line Felholt, der er ved at lave hovedopgave i journalistik på RUC.

 

0 Kommentarer