TV2-chef efter højesteretsdom: ”Det er ikke selve optagelserne, men måden vi viser dem på, som Højesteret fælder dom over”

Ulla Pors er ked af dagens afgørelse i Højesteret, men samtidig lettet over, at kendelsen ikke fører til lukkede rum for pressen

Højesteret har i dag truffet sin afgørelse i sagen om TV 2-dokumentaren ’Plejehjemmene bag facaden’.

Landets øverste retsinstans har fastslået, at dokumentaren, som ved brug af skjulte optagelser afslørede svigt på plejehjemmet Kongsgården, har krænket den demente kvinde Else Marie Larsens privatliv – på trods af at kvindens familie havde samtykket til optagelserne.

Både Byretten i Aarhus og Vestre Landsret nedlagde sidste år forbud mod visningen af de skjulte optagelser fra dokumentaren. Det er den dom, som Højesteret nu har stadfæstet.

”De pårørendes accept af videregivelsen kunne ikke føre til, at hensynet til at afdække de kritisable forhold på den demente kvindes plejehjem berettigede de grove krænkelser af hendes ret til privatliv. Derudover fandt Højesteret, at det måtte anses for at have været muligt at belyse de kritisable forhold, uden at bringe optagelser af kvinden, hvor hendes identitet ikke var skjult,” skriver Højesteret i begrundelsen for afgørelsen.

Hos TV 2 har Højesterets stadfæstelse fået en blandet modtagelse, fortæller nyhedsdirektør Ulla Pors:

”Vi tager kendelsen til efterretning, men vi er selvfølgelig kede af, at den stadfæster landsrettens afgørelse. Vi er dog glade for, at Højesteret anerkender, at sagen har en væsentlig samfundsmæssige interesse,” siger Ulla Pors.

Forud for dagens afgørelse havde Ulla Pors udtrykt sig i bekymrede vendinger og givet udtryk for, at dagens domsafsigelse i værste tilfælde kunne betyde, at der i praksis ville være ”lukkede rum i samfundet, som ikke kan kontrolleres af pressen”. Det er dog ikke tilfældet i dag, fastslår Ulla Pors:

”Vi kan se, at det ikke er selve optagelserne, men måden vi viser dem på, som Højesteret fælder dom over. Hvis vi havde vist programmet, hvor man ikke kunne genkende kvinden, havde det været en anden sag,” siger hun og fortsætter:

”Vi er lettede over, at kendelsen ikke fører til lukkede rum, som pressen per definition ikke kan dække, men vi skal fremover overveje, hvordan man bringer optagelser af den her karakter.”

Tvunget til at udlevere råbånd

De fem dommere i Højesteret har ved dagens afgørelse desuden tvunget TV 2 til at udlevere de uredigerede optagelser fra plejehjemmet, som er foretaget ved skjult kamera.

Optagelserne skal indgå i en efterforskning hos Østjyllands Politi som led i opklaringen af to verserende sager. Politiet undersøger blandt andet, om ansatte på TV 2 har overtrådt loven, og om ansatte på plejehjemmet Kongsgården ligeledes kan retsforfølges.

TV 2 har tidligere nægtet, at Østjyllands Politi skulle have lov til at beslaglægge de uredigerede optagelser, og derfor er dagens afgørelse heller ikke faldet i god jord hos Ulla Pors:

”Vi er uenige og ærgerlige over afgørelsen. Den udfordrer ikke vores kildebeskyttelse, for det er der ikke tale om her, men man må frygte, hvad det kan medføre for danske medier, når de kan blive tvunget til at dele optagelser med politiet på denne måde,” siger hun og tilføjer:

”Vi er der for at sætte en samfundsdagsorden om, hvordan demente bliver behandlet på plejehjem – ikke for at lave efterforskning for politiet.”

Aarhus Kommune er endnu ikke vendt tilbage på Journalistens henvendelse

0 Kommentarer