TV SYD kritiseres for sponsorkreditering under nyhedsudsendelser

TV SYD får kritik af Radio- og tv-nævnet for at bringe sponsorkreditering sammen med dets nyhedsudsendelser. Det sker efter en klage fra en utilfreds seer.

TV SYD får kritik af Radio- og tv-nævnet for at bringe sponsorkreditering sammen med dets nyhedsudsendelser. Det sker efter en klage fra en utilfreds seer.

I sin nyhedsudsendelse kl. 19.30 bragte TV SYD "flere sponsorerede elementer" sammen med sport, vejrudsigten og en reportage. Samtidig kritiseres TV SYD for at vise en sponsorkreditering i en reklame for et senere program samt en sponsorkreditering for en tøjleverandør til programværten.

"Radio- og tv-nævnet fandt visningen af de nævnte sponsorkrediteringer efter en konkret vurdering i strid med forbuddet mod sponsorering af nyheds- og aktualitetsprogrammer. Nævnet lagde særlig vægt på udsendelsens begyndelse og afslutning, samt at de enkelte elementer præsenteres i umiddelbar forlængelse af hinanden af den samme studievært," skriver Radio- og tv-nævnet i kendelsen.

Kendelsen kan læses her.

0 Kommentarer