Tv svigter EU-stof

 Over en ti-årig periode har tv halveret deres EU-dækning. Det er sket i en tid, hvor EU har fået mere indflydelse på dansk lovgivning.

 

Over en ti-årig periode har tv halveret deres EU-dækning. Det er sket i en tid, hvor EU har fået mere indflydelse på dansk lovgivning.

DR og TV 2 behandler EU-stoffet som en gøgeunge. Det til trods for, at op mod 80 procent af de danske love i dag på den ene eller den anden måde er påvirket af EU.

En ny undersøgelse fra Roskilde Universitetscenter viser, at TV2 Nyhederne og TV-avisen har halveret deres dækning af EU fra 1991 til 2001. I begyndelsen af 90erne blev små syv procent af den samlede sendeflade i aftennyhederne på de to tv-stationer brugt til EU-stof. I 2001 var det kun tre procent.

»Det uhyre vigtige EU-stof drukner i den hjemlige politik på tv-stationernes indlandsredaktioner, og på udland drukner det i fede billeder af missiler over Bagdad,« siger Mark Ørsten, der netop har afleveret sin ph.d. afhandling om EU-journalistik ved Roskilde Universitetscenter.

Han har i sin afhandling gennemgået EU-stoffet i Berlingske Tidende, Politiken, Jyllands-Posten, Information, TV2 Nyhederne og DR TV-avisen i uge 8 og 36 i 1991, 1996 og 2001. De to uger er med normaldækning af EU, altså perioder uden for eksempel topmøder.

Mark Ørstens resultater stemmer overens med tilsvarende undersøgelser fra Holland og England. I de lande ligger mængden af EU-stof i tv-nyhederne også helt nede omkring to-tre procent.

Mark Ørsten har desuden interviewet danske EU-korrespondenter og et større antal politiske journalister på Christiansborg i forbindelse med sin ph.d. afhandling.

Tv-medarbejderne forklarer Mark Ørsten, at årsagen til, at de dækker EU så perifert, er, at det er svært at sætte billeder på abstrakte EU-historier. Men samtidig indrømmer de, at det ikke burde være van-
skeligere at lave EU-historier end at dække for eksempel finansloven.

»Tv har gjort det, at de har fjernet EU fra nyhedsudsendelserne og placeret det i magasinformen i stedet. Dermed afskærer de en masse mennesker fra indblikket i et stofområde, der vedkommer os alle,« siger Mark Ørsten.
Mark Ørsten peger desuden på, at en lang række historier, som aviserne fortæller med en EU-vinkel, fortæller tv uden EU-vinklen.

»De politiske beslutningsprocesser i EU forsvinder på tv, fordi det tager for lang tid at forklare i en speak. Derved går EU hen og bliver et mørklagt og halvfarligt sted i seernes øjne, og det er ikke virkeligheden,« siger Mark Ørsten.
Konsekvensen af den ringe dækning af EU-stoffet er, ifølge Mark Ørsten, et stort demokratisk underskud, hvor det er uhyre vanskeligt for borgerne at navigere i det politiske landskab.

»Hvis du som tv-seer tror, at du bliver oplyst om den EU-relaterede politik i fjernsynet, så tager du simpelthen fejl. Tv opfatter det ikke længere som en pligt at være politisk opdragende over for vælgerne,« siger han.

 

DR og TV 2 er ikke meget for at tage Mark Ørstens undersøgelse for gode varer. Lotte Mejlhede, der er souschef for TV2 Nyhederne, er meget overrasket over undersøgelsens resultat og peger på, at det handler om undersøgelsens definition af EU-stof.

»Man kan sige, at vi befinder os i et skisma i måden at dække det politiske stof på journalistisk. Det, der er sket hos os gennem de seneste år, er, at vi er gået fra at dække EU i den traditionelle forstand til mere at dække »det europæiske« som tema,« siger hun.

Lotte Mejlhede mener også, at EU-parlamentet har en del af ansvaret for, at EU i traditionel forstand fylder så lidt i mediebilledet. Stoffet er ofte svært tilgængeligt, siger hun.

»Tv har udviklet sig til at være meget begivenhedsorienteret. En begivenhed som topmødet i København dækker vi jo meget intenst. Så kan det godt være, at vi ikke går så meget i dybden til hverdag, men det hænger sammen med, at vi er et billedmedie,« siger Lotte Mejlhede.

På DR TV-avisen kan nyhedschef Søren Knudsen ikke genkende den negative udvikling i dækningen af EU, som Mark Ørstens undersøgelse viser.

»EU er under forandring. Fra at have været noget, der bare foregik nede i Bruxelles, er det blevet det, vi kalder europæisk indenrigspolitik. Deri ligger en stor journalistisk udfordring, som vi prioriterer meget højt,« siger Søren Knudsen.

Søren Knudsen henviser til en undersøgelse foretaget af medieforsker fra Københavns Universitet Stig Hjarvard, der konkluderer, at der har været en øget dækning af EU-stoffet i TV-avisen fra 1997 til 2000.

Selv om tv-stationerne ifølge Mark Ørsten er de store syndere, så er avisernes dækning af EU ikke meget bedre. Mark Ørstens undersøgelse viser, at trods den store vækst i EUs indflydelse på dansk politik, så er avisernes dækning af EU stagneret.

»Generelt har medierne et stort behov for at genopfinde deres rolle i forhold til den internationaliserede verden,« siger Mark Ørsten.

 

0 Kommentarer