TV-STATIONER FÅR GRATIS TV-OPTAGELSER

TV3 får lavet gratis tv-optagelser. Et AMU-center stiller beredvilligt fotografer og udstyr til rådighed. »Det er god træning for eleverne,«siger deres underviser. »Det tager brødet ud af munden på kollegaerne,« siger tillidsmand.

TV3 får lavet gratis tv-optagelser. Et AMU-center stiller beredvilligt fotografer og udstyr til rådighed. »Det er god træning for eleverne,«siger deres underviser. »Det tager brødet ud af munden på kollegaerne,« siger tillidsmand.


Når man har rettighederne til at vise dansk fodbolder det oplagt ikke kun at vise sammendrag fra Superligaen,men også vise klip fra kampe i den næstbedste række.Det gør TV3 også i deres fodboldprogram »Onside«.
Optagelsernehar i flere tilfælde været lavet af langtidsledigefra et AMU-center i Aabybro tæt på Aalborg, der gratishar stillet fotografer og udstyr til rådighed.
Det har fåetflere DJ-tillidsfolk til at fare i flint.
»AMU-centreneskal holde sig fra det rigtige arbejdsmarked. De undergraverjo markedet med deres offentlige kroner i ryggen,«siger Allan Gregersen, medlem af både DJs Kreds 6 ogFreelancegruppens bestyrelse.
»Det er dybtforkert. Det er billeder, som mine freelancekollegaerellers kunne lave, og dermed tager de brødet ud afmunden på dem,« siger Peter Steen Nielsen. Han er tillidsmandpå TV2/Nord og dermed også kollega til freelancefotografer,der laver billeder fra regionen.
Men på AMU-centret,der i høj grad har langtidsledige som elever, er derikke den store forståelse at hente.
»Selvfølgeliger jeg da opmærksom på, om vi tager andres arbejde.Men vi er nødt til at bevæge os på grænsen, hvis viskal give eleverne en uddannelse, som de kan brugetil noget. Og jeg mener ikke, at vi er gået over grænsen,«siger Klaus Lauritsen, der er faglærer på AMU-centret.
Centret harlavet en målrettet uddannelse, der forsøger at læreeleverne basale færdigheder med kameraet, så de senerekan få en rigtig AV-assistentuddannelse.

Vi lægger millioner
TV3 har ogsåsvært ved at tage kritikken alvorligt.
»Vi læggermillioner af kroner i freelance-miljøet, og det gørvi med glæde. At vi så laver en aftale med et AMU-center,der gør, at vi også fremover kan have et bredt kontaktnetaf freelancefotografer, det har jeg meget svært vedat se er forargeligt,« siger chef for TV3-Sporten,Jørgen Madsen.
Han erkender,at AMU-centrets hjælp kan have betydet, at TV3 harsluppet for at leje freelancehold ude i byen.
»Men vi betalerjo de unge elevers udgifter og giver dem respons påde billeder, de laver. Dermed får de jo også nogetigen. Og desuden hyrer vi jo også et ekstra hold, hvisdet er afgørende kampe i 1. division,« siger JørgenMadsen.

Feje foran egen dør
På trodsaf, at TV2/Nords tillidsmand Peter Steen Nielsens erforarget over AMU-centrets samarbejde med TV3, harTV2-Nord selv sendt flere indslag på helt op til 10minutter produceret af eleverne fra centret. Og eleverhar flere gange leveret billeder til indslag, som TV-stationenselv har produceret. Alt sammen helt gratis.
»Det er rigtigt,men det har ikke været med mit vidende. Jeg vil nutage en snak med vores direktør. Han er næppe i tvivlom, at vi medarbejdere ikke vil have det, men jeg vilgerne gøre det endnu tydeligere for ham,« siger tillidsmandPeter Steen Nielsen. Han understreger, at TV2/Nordikke vil vise billeder lavet af AMU-centeret igen,hvis han kan forhindre det.
Men det blivernok svært. For direktør Bent Bjørn vil ikke afvise,at TV2/Nord kan finde på at vise elev-øvelser igen.
»Hvis derkommer en mand med et videobånd med billeder på, somvi er interesserede i, så siger vi da ikke nej. Ogdet samme er tilfældet her. Vi har ikke bestilt nogetsom helst hos AMU-centret, men bare vist nogle billederi få sekunder,« siger han.
At TV2-Nordogså har vist indslag på op til 10 minutter produceretaf AMU-centret, ændrer ikke hans syn på sagen.
»Det er sketnogle få gange. Det er en storm i et glas vand, dether,« siger Bent Bjørn.
Den forklaringer Allan Gregersen ikke tilfreds med.
»Bliver detnæste, at TV2-Nord viser en 10. klasses afgangsprojekt,når der skal spares på freelancekronerne?«, spørgerhan.
På Medieskolernei Viborg, der uddanner AV-assistenter, er man ogsåmeget afvisende overfor tanken om at lade elever lavebilleder til landsdækkende tv.
»Vi kunnealdrig drømme om at gå med til den slags undergravendevirksomhed,« siger faglærer Peter Haagen.

0 Kommentarer