Tv-området styrkes i DJ

Dansk Journalistforbund (DJ) har siden nytår modtaget godt 30 indmeldelser fra tv-folk og tilsagn om indmeldelse fra omkring yderligere 70.MEDLEMSTILGANG. Dansk Journalistforbund (DJ) har siden nytår modtaget godt 30 indmeldelser fra tv-folk og tilsagn om indmeldelse fra omkring yderligere 70.Det stigende antal tv-folk i DJ betyder, at der nu arbejdes på at etablere endnu en specialgruppe i DJ. Første spadestik til den ny gruppe blev taget i slutningen af sidste uge, da 26 medlemmer af DJ skrev under på at oprette tv-gruppen.

Dansk Journalistforbund (DJ) har siden nytår modtaget godt 30 indmeldelser fra tv-folk og tilsagn om indmeldelse fra omkring yderligere 70.

MEDLEMSTILGANG. Dansk Journalistforbund (DJ) har siden nytår modtaget godt 30 indmeldelser fra tv-folk og tilsagn om indmeldelse fra omkring yderligere 70.

Det stigende antal tv-folk i DJ betyder, at der nu arbejdes på at etablere endnu en specialgruppe i DJ. Første spadestik til den ny gruppe blev taget i slutningen af sidste uge, da 26 medlemmer af DJ skrev under på at oprette tv-gruppen.

»De mange nye medlemmer og en eventuel oprettelse af en specialgruppe for tv-folkene vil betyde, at DJ vil blive meget mere synlige på tv-området,« siger formand for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregård.

Mens Journalistforbundet glæder sig over det øgede fokus på tv-området, så frygter FreelanceGruppen, at en oprettelse af en specialgruppe for tv-folk vil svække freelancerne.

»Det er mit skøn, at 95 procent af medlemmerne i en eventuel TV-gruppe vil være freelancere. Spørgsmålet er så, om det er smart at splitte freelancerne op i to grupper? Jeg tror det ikke,« siger FreelanceGruppens formand, Helle Jørgensen.

Den store tilgang af tv-folk til DJ skyldes en række interne stridigheder i FILM- OG TV-ARBEJDERFORENINGENs (FAF) bestyrelse. Stridigheder, der har resulteret i, at FAF i slutningen af december måned valgte at ekskludere ni bestyrelsesmedlemmer og 52 medlemmer. De 61 medlemmer, der er blevet ekskluderet af FAF, havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de anbefalede tv-folkene at melde sig ind i DJ.

Mogens Blicher Bjerregård fastslår overfor Journalisten, at det ikke er DJ, der har været ude og kapre medlemmer hos FAF, men at medlemmerne selv har banket på døren til DJ.

DJ og FAF er i øvrigt enige om, at de to organisationer skal fortsætte det gode samarbejde på trods af den massive flugt fra FAF til DJ.

 

Læs mere om konflikten mellem tv-folkene og FAF på www.tvfilm.dk

 

0 Kommentarer