Kildebeskyttelse

TV Midtvest afviser at udtale sig i sag, hvor journalist anklages for løgn: ”Ret amatøragtigt”

TV Midtvest har påberåbt sig kildebeskyttelse i en sag, hvor en journalist fra mediet bliver anklaget for at have løjet. Men forudsætningerne for at påberåbe sig kildebeskyttelse er ikke opfyldt, vurderer eksperter

Det er højst tvivlsomt, om TV Midtvest kan påberåbe sig retten til kildebeskyttelse i sagen om kioskejer Tom Høiris, som er blevet idømt en bøde for at udlevere overvågningsvideo fra et overfald i kiosken.

Sådan lyder det fra to eksperter i mediejura.

TV Midtvest har ellers netop henvist til kildebeskyttelsen, da mediet nægtede at vidne i sagen, skriver Viborg Stifts Folkeblad, som har dækket historien.

I retten er Tom Høiris idømt en bøde på 20.000 kroner for i strid med databeskyttelsesforordningen at have udleveret kioskens videoovervågning til en TV Midtvest-journalist. Men inden udleveringen havde regionalstationens journalist ifølge dommen løjet over for kioskejeren, da han sagde, han havde efterforskningslederens tilladelse til at få materialet udleveret.

Videomaterialet blev blandt andet brugt i et tv-indslag på TV Midtvest og affotograferet til regionalmediets digitale dækning.

”Det lyder ret amatøragtigt fra mediets side,” siger Sten Schaumburg-Müller, professor i medieret ved SDU, om TV Midtvests henvisning til reglerne om kildebeskyttelse.

Afslører man kilden, ryger man ud af kildebeskyttelse

Han hæfter sig blandt andet ved det tv-indslag på TV Midtvest, hvor videoovervågnings-materialet blev brugt. Her er kiosken, hvor overfaldet fandt sted, ganske vist omtalt som en anonym ’kiosk i Viborg’, men i samme indslag optræder en ansat i kiosken, der er tituleret som ’butiksassistent, Tips Pit Viborg’.

Dermed identificerer TV Midtvest selve kiosken, som videoovervågningsmaterialet er udleveret fra, fremhæver Sten Schaumburg-Müller.

”Hvis andre afslører kilden, så er man som journalist i sin gode ret til at sige, at ’det kan jeg ikke sige noget om’ med henvisning til reglerne om kildebeskyttelse. Men hvis mediet selv afslører kilden, så er det noget pjat, og så ryger man direkte ud af kildebeskyttelsen,” siger han.

Han tilføjer, at der kan være en lille usikkerhed ved det, at kilden til videoovervågningen i princippet også kunne være en af de ansatte i kiosken.

”Jeg vil med en vis usikkerhed mene, at det er tilstrækkeligt, at kiosken er identificeret. Der er en lille usikkerhed ved, om det er tilstrækkeligt, at kiosken og ikke den konkrete person er identificeret,” siger Sten Schaumburg-Müller.

Kioskejeren er ingen whistleblower

Heller ikke Thomas Pallesen, lektor i medieret ved DMJX, mener, at TV Midtvest kan påberåbe sig retten til kildebeskyttelse og ad den vej undlade at udtale sig i sagen.

”Nej, egentlig kildebeskyttelse i juridisk forstand kan man ikke påberåbe sig her,” siger han.

Han henviser til, at retsplejelovens regler om kildebeskyttelse forudsætter, at journalisten har lovet sin kilde anonymitet, altså er der en forståelse mellem journalist og kilde om, at kildens identitet ikke kommer videre end til journalisten.

”Det er altså ikke sådan, at journalister har en fritagelse fra at fortælle om, hvad de oplever. Det er kun en whistleblower-beskyttelse, og ham kioskejeren har jo ikke været whistleblower. Hvis han havde været det, så havde det været noget andet,” siger Thomas Pallesen.

TV Midtvest: Vi vil beskytte samtalen mellem kilde og journalist

TV Midtvest har igennem hele forløbet nægtet at vidne eller udtale sig om sagen med henvisning til kildebeskyttelsen.

Men kildebeskyttelsen, de påberåber sig, handler ikke om at beskytte kildens identitet, som i dette tilfælde er kioskejeren. Det handler om at beskytte indholdet af de samtaler, som journalisten har haft den dag, siger Niels Olsen, der er redaktionschef hos TV Midtvest.

”Vi vil beskytte indholdet af de samtaler, som journalisten har haft den dag. Journalisten har talt med kioskejeren og en politimand, og hvad der er blevet sagt i de samtaler, ønsker vi at holde fortroligt, fordi det ikke er meningen, at det, man siger til en journalist hos os, skal blive til et vidneudsagn for eller imod en.”

Har I lovet kioskejeren anonymitet?

”Det handler ikke om anonymitet, kildens identitet eller hvor billederne er taget henne. Det handler om indholdet af, hvad der er blevet sagt mellem journalisten og de kilder, der har været i forbindelse med udleveringen.”

Så det gør ikke noget indtryk, at der er to professorer i medieret, som ikke mener, at I kan påberåbe jer kildebeskyttelse?

”Som jeg hører det, så forholder de sig til de særlige regler om kildebeskyttelse, der handler om at sløre en kildes identitet. Vores hensigt er ikke at sløre identiteten, det er at beskytte det indhold, der er af de samtaler, som journalisten har haft med de her kilder.”

Sten Schaumburg-Müller fra SDU giver ikke meget for TV Midtvests forsvar om, at deres ’kildebeskyttelse’ ikke handler om at holde en bestemt kilde anonym.

”Hvis man har en ret, kan man benytte sig af den. Formålet er for så vidt irrelevant,” skriver han i en mail til Journalisten.

Thomas Pallesen er enig.

”Kildebeskyttelse er en beskyttelse af oplysninger, der kan føre til afsløring af kildens identitet. Det er der på ingen måde tale om her,” lyder det fra lektoren.

1 Kommentar

Ib Keld Jensen
17. JANUAR 2023
Hvad nu hvis efterforskningslederen rent faktisk har givet journalisten tilladelse til at få materialet udleveret.

Det kan vel ikke helt udelukkes.

Så kan man vel godt påberåbe sig kildebeskyttelse.