Tv-kanalen ROJ TV tiltales for terror

Rigsadvokaten har i dag besluttet at rejse tiltale mod den kurdiske tv-station ROJ TV for at støtte terror i henhold til dansk terrorlovgivning. Dækningen har »haft karakter af propagandavirksomhed«, mener han. Opdateret 15.29.

Rigsadvokaten har i dag besluttet at rejse tiltale mod den kurdiske tv-station ROJ TV for at støtte terror i henhold til dansk terrorlovgivning. Dækningen har »haft karakter af propagandavirksomhed«, mener han. Opdateret 15.29.

Justitsminister Lars Barfoed (K) har besluttet at rejse tiltale mod den kurdiske tv-station ROJ-TV for at støtte terror.

Det meddeler Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse, skriver Politiken.dk.

ROJ TV A/S er nu officielt tiltalt sammen med Mesopotamia Broadcast A/S METV efter straffelovens terrorbestemmelser, paragraf 114.

Det sker efter fem års efterforskning. ROJ TV er det første danske medie, der tiltales efter terrorlovgivningen. 

Ifølge paragraf 114 er det strafbart at fremme virksomheden for en person, gruppe eller sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger.

Anklagemyndigheden anser den kurdiske organisation PKK for at være en terrorgruppe. ROJ TV er tidligere blevet kædet sammen med PKK, blandt andet har de gentagne gange sendt interviews med medlemmer af organisationen og optagelser af kamphandlinger mellem PKK og de tyrkiske myndigheder.

Ifølge rigsadvokaten har ROJ TV's dækning fremmet PKK's aktiviteter.

»Det er anklagemyndighedens opfattelse, at en række af de tv-progammer og -indslag, som udsendes på ROJ TV, efter deres form og indhold må anses for at have karakter af propagandavirksomhed til støtte for PKK, og at denne propagandavirksomhed er egnet til fremme af virksomheden PKK,« skriver rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen ifølge Politiken.dk.

Radio- & TV-nævnet har tre gange tidligere afvist tyrkiske klager om, at ROJ TV propaganderer for PKK i sine udsendelser, skriver Berlingske.dk.

0 Kommentarer