Tv-direktør: ”Der sad flere og arbejdede om natten for 10 år siden”

Salen var halvtom, men debatlysten var stor, da tv-branchens pressede arbejdsmiljø onsdag blev debatteret på CPH TV Festival. I panelet var bl.a. Fredrik Hillerbrand, direktør i Warner Bros og formand for Producentforeningen. Han synes, branchen var værre for 10 år siden. Det blev modsagt (præciseret 03.09 kl. 09:30)

”Der er rigtig mange derude, som ikke har det godt. Det er et problem i sig selv. Men det er et endnu større problem, at ingen tør bryde den larmende tavshed om det. Alle er enormt bange for at miste deres job eller ikke få det næste.”

Sådan lød ordene, da tv-tilrettelægger Camilla Bitsch Metelmann som den første paneldeltager tog ordet onsdag eftermiddag under en paneldebat om arbejdsmiljøet i den danske tv-branche på årets CPH TV Festival. I beskrivelsen af sessionen i programmet lød det:

”Arbejdsmiljøet er presset i den danske tv-branche. Medarbejderne løber hurtigere for at få de pressede produktionsbudgetter til at gå op, og flere går ned med stress. Hvem har ansvaret?”

Men ikke alle i panelet lod til at være helt enig i den præmis:

”Jeg synes ikke nødvendigvis, miljøet er blevet barskere. Jeg synes, branchen var vildere for 10 år siden, og jeg synes, der sad flere og arbejdede om natten for 10 år siden,” sagde Fredrik Hillerbrand, direktør i Warner Bros og formand for Producentforeningen.

Pressede priser og mere stress  

Det var Film&TVGruppen i DJ, der havde tilrettelagt paneldebatten, som blev styret af journalist og tv-vært Mette Vibe Utzon.

Panelet bestod ud over Camilla Bitsch Metelmann og Fredrik Hillerbrand af formand for Film&TVGruppen i DJ Johannes Pico, program- og udviklingschef i Koncern TV Stine Enevoldsen, samt Morten Fisker, der er chef for ekstern produktion og rettigheder i TV 2.

Og selv om salen var halvtom, var debatlysten stor. De fleste i panelet var enige om, at mange i branchen er pressede. Ifølge produktionsselskaberne presser tv-kanalerne priserne og produktionstiderne ned, og det pres fortsætter ned i systemet til tilrettelæggere, klippere og fotografer, der ofte hyres for korte perioder og på små budgetter.  

”Det smitter af hele vejen ned til os,” sagde Johannes Pico.

Han henviste også til, at DJ beretter om et stigende antal stresssygemeldinger i tv-branchen. Journalisten har siden december sidste år beskrevet problemet i en række artikler.

”Selv om vi får penge til at lave en Volvo, så laver vi en limousine”

”Jeg er en af dem, der lægger de urealistiske planer,” indledte Stine Enevoldsen, da hun kort efter fik ordet.

Hun er program- og udviklingschef hos Koncern TV og har efterfølgende i mail til Journalisten understreget, at kommentaren var ment sarkastisk. Men hun bekræftede fra scenen, at de i dag ofte har kortere tid til at lave programmere, og at der skal laves flere af dem.

”Det er mit ansvar at lægge produktionsplanen. Og hvis man selv er presset og har en masse produktioner, der brænder på, så ser man ikke altid tingene omkring sig. Derfor er der et enormt ansvar, som skal italesættes ude i firmaerne, om, at vi alle sammen skal passe på hinanden,” sagde hun.

Hun gav også udtryk for, at der er stor ærekærhed blandt de ansatte i tv-branchen:

”Selv om vi får penge til at lave en Volvo, så laver vi en limousine,” som hun udtrykte det.

Den samlede Morten Fisker, chef for ekstern produktion i TV 2, senere op. Dog med andre biltyper i sprogbilledet:

”Vi ved godt, at vi ikke får en Ferrari, når vi betaler for en Lada,” forsikrede han.  

Forventningsafstemning er keyword

Morten Fisker gav desuden udtryk for, at han er glad for, at der nu bliver sat fokus på arbejdsmiljøet i branchen. Det vil de også gerne bidrage til fra TV 2’s side, sagde han.  

”I første omgang vil vi tage en runde hos vores leverandører, hvor vi vil spørge, hvad det er, der går galt. Hvem går ned med stress og hvorfor? Er det klipperne, er det tilrettelæggerne, eller er det nogle helt tredje? Og er det overhovedet over landsgennemsnittet?” sagde han.

Han afviste dog et forslag fra salen om, at TV 2 skulle stille krav om overenskomster for de ansatte hos de produktionsselskaber, de køber programmer af:

”Det kan vi ikke blande os i. Det rækker langt ud over os og ind i producenternes selvstændighed,” sagde han.

Ifølge Camilla Bitsch Metelmann, tv-tilrettelæggeren i panelet, kan en del af problemet løses med bedre forventningsafstemning mellem alle parterne omkring en tv-produktion.

”Keyword er mere forventningsafstemning. Hvad forventes af det her program? Hvad skal vi levere – og hvad kan vi levere? Det er vigtigt, at man tager den snak, og at alle tør være ærlige i den snak,” sagde hun.

Tv-direktør og formand for Producentforeningen Fredrik Hillerbrand erklærede sig enig:

”Vi skal have en ordentlig forventningsafstemning med kanalen. Og vi skal som arbejdsgivere blive bedre til at lave klar forventningsafstemning med freelancerne. De skal aldrig forlade arbejdspladsen, uden at vi har lavet en evaluering. Det har vi generelt i branchen været rigtig dårlige til,” sagde han.

Angsten er blevet større

Men Fredrik Hillerbrand fastholdt alligevel sin pointe om, at det går den rigtige vej med arbejdsmiljøet i branchen:

”Jeg synes, branchen er blevet bedre til at tage ansvar end for 10 år siden. Flere har for eksempel en HR-afdeling i dag. Men det, der er sket, er, at der er kommet en stor del angst de sidste fem år. Alt er i opbrud, og har vi overhovedet noget at lave om fem år? Det pres har vi presset videre nedad,” sagde han.

”Og så tror jeg også, der findes en misforstået og overdrevet idé om, at er man én gang gået ned med stress, kan man ikke få job igen. Det kan man. Og det heldige for freelancerne er jo, at der er 40 produktionsselskaber i Danmark, og vi ringer altså ikke sammen alle sammen.”

”Så det er en myte, at hvis man brokker sig, så får man ikke job?” spurgte ordstyrer Mette Vibe Utzon.

 ”Ja, det synes jeg,” svarede Fredrik Hillerbrand.

Præciseret 03.09 kl. 09:30: Det er præciseret i artiklen, at Stine Enevoldsen efterfølgende understeger, at hendes kommentar fra scenen om, at hun "lægger de urealistiske planer", var sarkastisk ment. 

2 Kommentarer

Stine Enevoldsen
1. SEPTEMBER 2018
Jeg er meget enig med Fredrik
Jeg er meget enig med Fredrik Hillerbrand om, at det er godt, at der bliver taget hul på denne super vigtige diskussion omkring vores arbejdsmiljø.
Så vil jeg understrege, at mit citat i artiklen om “at jeg (som producent) er en af dem, der lægger de urealistiske planer…” var sagt med et smil på læben og ment som en reference til en kort film, som vi lige havde set, hvor det det blev fremlagt, at producenterne lægger urealistiske planer. Og jeg efterfulgte derfor min sarkastiske bemærkning med et: ”ej – jeg forsøger selvfølgelig at lægge de bedste og forhåbentlig mest realistiske planer, ud fra det budget, som jeg har har til rådighed” og herefter gav jeg en masse eksempler på, hvad der i dag gør, at nogle budgetter er mere pressede end tidligere. Og jeg mener, at det er nogle af de vilkår som skal italesættes.
Men overordnet tror jeg, at vi kan komme langt ved at åbne op for denne vigtige diskussion, så lad os fortsætte med det, så vi fællesskab kan finde nogle gode løsninger, så arbejdsmiljøet forbedres. Det vil jeg i den grad arbejde for.
Fredrik Hillerbrand
31. AUGUST 2018
Det er vigtigt for mig at
Det er vigtigt for mig at understrege at vi som branche ikke er blevet bedre til at håndtere stres end den gang arbejdspresset i timer var mere kaotisk end det er idag. Desværre. Nu er der, med hjælp fra TV festival og DJ, taget hul på en super vigtig diskussion og den bakker Producentforeningen op om i stor stil. Hvis vi kan have en kultur i branchen hvor man tør sige til (og fra) kan vi forhåbentlig skabe varig positiv forandring. Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde for et bedre arbejdsmiljø.