TV Avisen: Ingen syriske kilder blev narret

TV Avisen havde før publicering kun Naser Khaders ord for, at syriske kilder sagde ja til at optræde i indslag. Men ingen føler sig snydt, forklarer DR, der efterfølgende har været i kontakt med kilderne. Udenrigsministeriet undsiger Khaders forklaring om, at han var alene under interviews.

TV Avisen havde før publicering kun Naser Khaders ord for, at syriske kilder sagde ja til at optræde i indslag. Men ingen føler sig snydt, forklarer DR, der efterfølgende har været i kontakt med kilderne. Udenrigsministeriet undsiger Khaders forklaring om, at han var alene under interviews.

MODSVAR. De syriske oppositionsfolk, der 13. juli medvirkede i et nyhedsindslag i TV Avisen, var alle på forhånd blevet orienteret om, at de udtalte sig til dansk tv.

Sådan lyder meldingen fra DR, der dermed afviser kritikken fremsat af flere anonyme kilder i det seneste nummer af Journalisten og på Journalisten.dk.
Her fortæller kilder, at oppositionsfolkene – der blev interviewet af folketingsmedlemmet Naser Khader – ikke forinden blev orienteret om, at videooptagelserne var til offentliggørelse i TV Avisen.

I kølvandet på artiklen har TV Avisen forlangt, at Journalisten tilvejebringer mere dokumentation eller trækker historien tilbage.
"TV Avisen forventer, at Journalisten enten dokumenterer udsagn om, at DR har narret kilder til at stille op og bragt kilders liv i fare, eller trækker historien tilbage," siger udlandsredaktør i DR Thomas Falbe i et skriftligt svar til Journalisten.

DR har erkendt, at det er Naser Khader og ikke redaktionen selv, der inden publicering har indhentet samtykke om medvirken fra de syriske kilder. Det har fået flere eksperter til at påpege, at DR bryder sine egne regler for programetik. Eksperterne slår fast, at DR selv skal kontakte kilderne.

Men forløbet omkring indslaget er ifølge Thomas Falbe "en unik situation, hvor DR ikke egenhændigt på sædvanlig vis har haft mulighed for at bekræfte kilders tilsagn om medvirken", og behovet for autentiske tv-billeder fra et ellers hermetisk lukket Syrien gør derfor DRs fremgangsmåde legitim, mener han.
"Vi har en forpligtelse til at gøre alt, hvad vi kan, for at sikre en ordentlig etik og en specifik aftale om, hvordan kilders optræden anvendes. Det mener jeg til fulde, at vi har gjort. Det er klart, at det er en meget usædvanlig omstændighed, at en dansk parlamentariker opererer med et kamera fra DR, men det er også en meget usædvanlig situation. DR har en forpligtelse til at blive ved med at afsøge muligheder for at nyhedsdække udviklingen i Syrien, også selv om vi ikke kan være til stede selv. Alternativet er, at vi ikke dækker det," forklarer Thomas Falbe.

Han understreger, at der før udsendelsen blev taget kontakt til en af de medvirkende for at dobbeltsikre tilsagnet, samt at TV Avisen efter Journalistens artikel har været i kontakt med samtlige medvirkende i TV Avisens indslag.
"Ingen føler sig misinformerede eller manipulerede," fastslår han.

Efter Journalistens dækning har Naser Khader i et debatindlæg på Journalisten.dk understreget, at han var alene om at lave interviewene med de personer, der optræder i TV Avisen, og derfor er den eneste med viden om kildeaftalerne.
"Jeg var alene om at optage og interviewe oppositionsfolkene, og jeg burde selv vide, hvilke aftaler der er blevet lavet med dem," skriver Naser Khader, der ikke ønsker at svare på spørgsmål fra Journalisten. Desuden skriver Khader: "Udenrigsministeriet kendte ikke til indholdet af mine optagelser, da jeg var alene om at optage og interviewe folk."

Denne forklaring har politikeren gentaget via sin advokat.
Men Khaders forklaring undsiges nu af Udenrigsministeriet. I et skriftligt svar den 17. august oplyser ministeriet, at Khader ganske rigtigt var alene, da han udførte interviews med oppositionsfolk i landsbyen Barzeh, men at et andet møde, der indgår i TV Avisens indslag, er gennemført med ambassadens tilstedeværelse.
"Det drejede sig om mødet med to politiske aktivister, hvor ambassadens repræsentant var til stede under det meste af mødet," hedder det i svaret fra ministeriet, der er underskrevet af udenrigsminister Lene Espersen, Naser Khaders partifælle.

Af svaret fra ministeriet fremgår det også, at den danske ambassade i Syrien hjalp Naser Khader med at "organisere møder med udvalgte ambassadører, oppositionsrepræsentanter og politiske aktivister" under den fire dage lange tur.

Alligevel fortalte Naser Khader ikke ambassaden, at han filmede de syriske kilder for DR til TV Avisen.
"Ambassaden var ikke orienteret om, at MF Naser Khaders optagelser ville blive bragt af DR. Dette blev ambassaden først bekendt med den 13. juli 2011 (hvor indslaget i TV Avisen blev bragt, red.)", hedder det fra ministeriet.

De syriske kilder, som ambassaden satte Khader i kontakt med, blev således aldrig fra ambassaden orienteret om, at interviewene var til offentliggørelse i DR. Thomas Falbe finder imidlertid ikke den manglende orientering problematisk.
"Udarbejdelsen af programmet for turen og vilkår herfor er et spørgsmål mellem Naser Khader og Udenrigsministeriet," siger han.

Ansvarshavende redaktør for Journalisten og Journalisten.dk Øjvind Hesselager anerkender, at der er mulighed for, at Naser Khaders forklaring om, at han har fået tilsagn, er korrekt.
»Lad os gå ud fra, selv om vi ikke ved det, at Naser Khader har styr på sine clearinger i de interviews, hvor ambassaden ikke er til stede. Tilbage er et møde med to interviews, hvor ambassaden er til stede. Her kan Naser Khader, så diskret at kun de syriske kilder hører det, briefe dem om, at de skal optræde i dansk tv, og få deres tilsagn. Den teoretiske mulighed foreligger.«

Men som sagen ligger oplyst, understreger Øjvind Hesselager, at der er tale om påstand mod påstand – samt at Journalistens artikel ikke handler om, hvad DR gjorde, efter Naser Khader kom hjem, men om hvad kilderne fik at vide, før de lod sig interviewe.
»Thomas Falbe siger, at DR efterfølgende har været i kontakt med kilderne, og at de ikke har følt sig misinformeret. Hvis det betyder, at de syriske kilder klart fortæller, at de er blevet oplyst om, at de skulle på dansk tv inden interviewene, og hvis vi kan få lov til at se den dokumentation i et lukket rum, så bringer vi selvfølgelig et klart dementi af vores historie. Indtil videre stoler vi på vores kilder og bider mærke i, at Udenrigsministeriet har en anden opfattelse af dele af forløbet end Naser Khader,« siger Øjvind Hesselager.

Øjvind Hesselager mener, at Journalisten og Journalisten.dk har overholdt alle journalistiske spilleregler.
»Vi har gennem hele forløbet gjort alt, for at Naser Khader kunne komme til orde, men han har afvist. Vi har også fra starten hørt TV Avisen, der i vores lancering af den første historie refereres for at afvise den,« siger han.

Tidslinje – Syriensagen:

13. juli kl. 21.00 bringer TV Avisen et indslag fra Syrien med oppositionskilder, interviewet af politikeren Naser Khader. Materialet fremhæves som "enestående". Khader er i studiet og forklarer, at han har fået stor hjælp af den danske ambassade i Damaskus.

5. august bringer Journalisten.dk en historie om, at de interviewede oppositionsfolk i Syrien ikke forinden var blevet informeret om, at de blev filmet til dansk tv. Artiklen bygger på udsagn fra flere af hinanden uafhængige kilder. Khader ønsker ikke at udtale sig.

6. august understreger Naser Khader over for jp.dk, at han har oplyst de syriske kilder om, at de
skulle medvirke i TV Avisen.

6. august forklarer Journalistens redaktør, Øjvind Hesselager, til jp.dk, at bladets anonyme kilder bekræfter, at Journalistens artikel holder. Kilderne påviser ingen fejl og fastholder kritikken.

7. august kræver Naser Khader i et debatindlæg på Journalisten.dk, at Journalisten dokumenterer historien eller berigtiger den. Hans centrale kritikpunkt og forsvar er, at han var alene under interviewene, og at han derfor er den eneste, der kan vide, hvilke aftaler der er indgået med de syriske kilder.

8. august bringer Journalisten.dk Naser Khaders dementi af historien.

8. august henviser DRs Jakob Kwon på Journalisten.dk til Naser Khader i forhold til, hvilke aftaler der er indgået med kilderne. Eksperter påpeger ved samme lejlighed, at DR bryder egne regler for programetik, når redaktionen ikke selv har indhentet samtykke om medvirken fra kilderne.

8. august siger redaktør Øjvind Hesselager til Journalisten.dk, at han har set skriftligt materiale, der bekræfter Journalistens historie, og at han ikke har grund til at anfægte kildernes påstande. Journalisten vil forsøge at undersøge, om Khader var alene under interviewene, bebuder redaktøren.

9. august Naser Khader varsler via advokat en sag mod Journalisten, hvis ikke bladet bringer en berigtigelse.

17. august udtaler Udenrigsministeriet i et skriftligt svar, at Naser Khader ikke var alene under hovedparten af et interview med to politiske aktivister i Syrien, der blev bragt sekvenser af i TV Avisen.

17. august udtaler Udenrigsministeriet i et andet skriftligt svar, at hverken DR eller Naser Khader havde orienteret ambassaden om, at Khader lavede billeder til TV Avisen. Ambassaden satte således aftaler op med kilderne i Syrien, uden at kilderne af ambassaden fik at vide, at de skulle filmes til dansk tv.

1 Kommentar

Vigdis Jakupsdottir
28. AUGUST 2011
Re: TV Avisen: Ingen syriske kilder blev narret

Først og fremmest er det uhørt at et dansk folketingsmedlem med forudfattet holdning får ene-adgang til medierne, mens syrere selv nægtes adgang. Hele udsendelsen er usømmelig, idet den omhandler et mikroskopisk udsnit af Syrien/Damaskus. Du øjner ikke problemer i byen hvis du kommer uvidende, bare en storby som alle andre. Du skal opsøge de 2 kvarterer som er mere eller mindre socialt belastede og hvor der er forfoldsvis mange ekstremister, mange unge er droppet ud af skolen og har ikke arbejde, kriminaliteten er forholdsvis høj her. Moskeen spiller en vigtig rolle i kvarteret.  Det er meget tvivlsomt at du finder reelle oppositionmedlemmer i dette kvarter.

Hvad er Barzeh? At NK undlader at forklare dette, er tegn på interesse i at vildlede. Barzeh er en lille landsby/kvarter socialt opdelt i to; for ikke-kendere af området, så fungerer en vej som en usynlig grænse mellem de to dele. På den ene side er alt normalt, folk arbejder, børnene går i skole, folk er moderate samt oplyste og er ikke ude i diverse sociale problemer. På den anden side har kvarteret altid været socialt belastet, skole/ uddannelse/job har ikke en central betydning, de har de mindst indtægtsgivende jobs etc, samtidig er kriminaliteten forholdsvis høj, i denne del florerer også ekstremisiske holdninger. En stor grund til urolighederne i denne del grunder i at folk købes til et par timers uroligheder med optagleser fra satelittelefoner, som rygtes at blive indsmuglet udefra - at indsmugling af bl.a. satelittelefoner har fundet sted i store mængder, er der beviser på både fra libanesisk og syrisk toldpoliti ved grænserne. Her er mange bevæbnede unge, som har taget loven i egen hånd. Hvis en journalist kom til DK under uroen om Ungsomshuset, ville han ikke mærke noget i Kbh - men hvis han viste at han kun skulle vise Kbh ud fra synsvinklen fra Jagtvej, så skulle han opsøge netop dette sted - men det giver ikke det sande billede af Kbh. Ligesom i andre storbyer er der behov for fornuftige fritidsinteresser mm for de unge, når forældrene nu ikke magter dette så skal man håbe at det offentlige gør det. I Syrien er der dog ikke tradition for det offentliges varetagelse af dette ligesom i DK. Private har prøvet at bede de unge komme til et dialogmøde, for at finde løsninger, men mange har nægtet katagorisk - måske fordi gade-uro er blevet en indtægtskilde. Synes det er ret alvorligt at et dansk folketingsmedlem går i sådanne ærinder, og at ambassadøren deltager/hjælper - ville gerne se fx Pia Kjærsgard under Mohammed-krisen, hvis den egyptiske embassadør og politiker gik "under-cover" og spillede et sådant hemmeligt spil for at skade DK.