TV Avisen: Cases må alligevel gerne være politisk aktive

En case må gerne være politisk aktiv, så længe personen ikke er politiker eller kandidat, fortæller souschef for TV Avisen Jakob Kwon efter endnu et eksempel på en politisk case i TV Avisen.

En case må gerne være politisk aktiv, så længe personen ikke er politiker eller kandidat, fortæller souschef for TV Avisen Jakob Kwon efter endnu et eksempel på en politisk case i TV Avisen.

De seneste ugers historier om TV Avisens cases har åbnet en diskussion om, hvor politisk en case, der fremstilles som almindelig borger, må være. Efter i tre tilfælde at have fremstillet politikere fra begge fløje som helt almindelige sure borgere, sagde redaktionschef på TV Avisen Naja Nielsen i mandags, at det skulle være slut:

»Det skal også være muligt at medvirke uden at have et skilt på maven. I Danmark skal du have lov at være med i et politisk parti uden at skilte med det. Men er du politisk aktiv, skal seerne vide det,« sagde Naja Nielsen til Journalisten.dk.

Samme aften bringer TV Avisen et indslag, hvor husejeren Ib Jensen brokker sig over, at der muligvis skal gå en motorvej igennem hans baghave. Hans problem er, at han ikke kan få et vide, om motorvejen bliver til noget eller ej, og derfor føler han sig stavnsbundet.

Ib Jensen karakteriserer sig selv som politisk aktiv i Venstre. Han er valgt som kritisk revisor for Venstre i Aarhus, og han er to gange stillet op til byrådet i Aarhus (senest i 2005) uden at blive valgt ind. Souschef på TV Avisen Jakob Kwon mener dog ikke, at der er noget problem i at bruge Ib Jensen som case:

»Folk skal have lov at have en politisk holdning som privatpersoner. Der er ikke noget i vejen for, at man deltager i demokratiet og samtidig medvirker som case I TV Avisen. Det centrale er, om man stiller op som politiker for et parti og fører kampagne,« siger Jakob Kwon.

Så I definerer "politisk aktiv" som at stille op for et parti og føre kampagne?

»Ja,« siger Jakob Kwon, der påpeger, at Ib Jensens udtalelser i indslaget faktisk gik imod Venstres politik.

Det pointerer Ib Jensen også. Han synes ikke, at han burde diskvalificeres for at udtale sig om motorveje i sin baghave:

»Nu ved jeg godt, at vi ikke længere er så mange, der er medlem af et parti, men det ville alligevel være mærkeligt, hvis vi ikke måtte udtale os om sager i medierne. Jeg kan sagtens forstå problematikken i partipolitiske sager, men det her handler om en tværpolitisk sag, hvor vi er uenige i den måde, staten gør tingene på,« siger Ib Jensen til Journalisten.dk.

0 Kommentarer