Tv-aftale tæt på mål

 

 

De langstrakte overenskomstforhandlinger mellem Dansk Journalistforbund (DJ) og Film- og TV- Arbejderforeningen (FAF) på den ene side og Producentforeningen på den anden har resulteret i en helt ny måde at indgå aftaler på.

Den ny model giver mulighed for, at medlemmer af Producentforeningen kan vælge enten at indgå kollektive lokalaftaler med medarbejderne på den enkelte virksomhed eller at tilslutte sig den overenskomst, der er indgået mellem DJ,FAF og Producentforeningen.

Vælges modellen med en kollektiv lokalaftale, må vilkårene ikke være dårligere end dem i overenskomsten mellem DJ,FAF og producenterne. Formand for DJ, Mogens Blicher Bjerregård, mener, at de nye muligheder kan komme både medlemmer af DJ og producenterne i møde i deres krav om større individualitet inden for en kollektivt forhandlet ramme.

»Med den nye model har vi tilgodeset et ønske fra Producentforeningen om større forståelse for mangfoldigheden i branchen og for ønsket om fleksibilitet i aftalerne på de enkelte arbejdspladser,« har Mogens Blicher Bjerregård udtalt til forbundets hjemmeside.

Overenskomsten skal nu til urafstemning hos parternes medlemmer.

 

0 Kommentarer