TV 2 trækker forslag om gruppeliv

Tekst: Jakob Elkjær og Signe Højgaard Nielsen

Tekst: Jakob Elkjær og Signe Højgaard Nielsen

Der var lagt op til slagsmål på årets delegeretmøde i Dansk Journalistforbund, da medlemmerne fra TV 2 udfordrede resten af forbundet ved at stille forslag om at skippe den obligatoriske gruppelivsordning.

I stedet ville journalisterne fra TV 2 gå deres egne veje og melde sig ind i en billigere ordning gennem deres arbejdsplads.

Forslaget var et af de punkter, der trak flest talere op på podiet.

»Jeg kunne aldrig drømme om at kalde medlemmer på TV 2 usolidariske. Problemet er, at den ordning, de foreslår, er usolidarisk,« sagde Kristian Meldgaard fra Freelancegruppen, der var en af mange, som talte imod forslaget.

Han advarede TV 2s ansatte om, at det godt kan være, at de i dag kan få et godt tilbud, mens de stadig er ansat hos administrerende direktør for TV 2, Per Mikael Jensen – men at de, når de senere skal ud og forhandle en aftale hjem, vil få det svært, hvis ikke de er med i en fælles ordning til den tid.

Den ordning, TV 2 tilbyder sine ansatte, gælder nemlig kun, så længe de er ansat på arbejdspladsen.

»Det er sindssygt vigtigt, at vi har en ordning, der gælder de syge, de gamle og de svage,« fortsatte Kristian Meldgaard.

Beskyldningerne, om at TV 2 journalisterne stillede et usolidarisk forslag, ville de ikke have siddende på sig.

»Jeg mener, at tiden er løbet fra DJs tvungne ordning. Den er ganske enkelt ikke god nok,« sagde Olav Christensen fra TV 2. Han mente ikke, at man kunne kalde Journalistforbundets ordning mere solidarisk, når 4.000 ud af 10.000 potentielle medlemmer ikke er med i ordningen.

»Vi har bevæget os langt væk fra vores kerneområde, som er at sikre god løn og arbejdsforhold, og langt ind i det, jeg vil kalde sociale ordninger,« fortsatte Olav Christensen.

For at imødekomme udfordringen fra TV 2 havde hovedbestyrelsen hjemmefra skrevet et forslag til en udtalelse, som ville pålægge dem selv at arbejde for en billigere og mere fleksibel ordning.

Næstformand Fred Jacobsen tegnende og fortalte om forskellige tilbud, hovedbestyrelsen allerede har undersøgt, og måtte finde sig i at få at vide, at han lignede en civiløkonom mere end en næstformand. Men anstrengelserne bar frugt, og til sidst trak TV 2 journalisterne deres forslag og gav dermed Hovedbestyrelsen opbakning til at arbejde for en løsning, der fortsat er obligatorisk, men billigere og med flere valgmuligheder.

Læs udtalelsen her:

Udtalelse om DJs gruppeordning

Delegeretmødet pålægger HB at arbejde for en gruppeordning, der skal opfylde følgende kriterier:

En synligt lavere præmie end den nuværende Mulighed for valg mellem forskellige forsikringsdækninger og deraf følgende differentieret præmiebetaling Helbredskrav som de nuværende Dækning for arbejdsløse som i den nuværende ordning
Det pålægges HB at sørge for, at gruppeordningen i den forbindelse sendes i udbud med henblik på at opnå den bedst mulige og billigste gruppeordning, eventuelt med tvunget opsparingssted. Resultatet af udbudsrunden skal foreligge senest den 1. oktober 2007.

Delegeretmødet konstaterer, at HB

0 Kommentarer