Overenskomst

TV 2-tillidsrepræsentant: ”Jeg ville godt have haft mere i lønningsposen”

Den nye overenskomstaftale mellem TV 2 og DJ tager hensyn til et mediearbejdsmarked i forandring, siger hovedtillidsrepræsentant Lennart Sten. (Rettet 3. marts klokken 10:25)

I de helt sene nattetimer mellem tirsdag og onsdag blev TV 2 og Dansk Journalistforbund enige om en ny overenskomstaftale, der hvis den vedtages vil gælde de næste tre år.

Ifølge TV 2-hovedtillidsrepræsentant Lennart Sten er det en aftale, der for alvor skal anerkende, at mediearbejdsmarkedet er under forandring.

Blandt andet fremhæver han den første freelanceaftale i TV 2’s historie og en fritvalgsordning, der sender den hidtidige sabbatordning på pension.

”Jobmarkedet har ændret sig, og sabbatordningen var som et guldur, som man skulle gøre sig fortjent til efter seks års ansættelse,” siger han blandt andet.

Freelancere garanteres samtaler

Fritvalgsordningen vil gøre TV 2-ansatte i stand til at vælge, om de vil bruge to årlige fritvalgsuger til ferie, udbetaling eller indbetales til pension. Ved en eventuel opsigelse får medarbejderne også udbetalt opsparede fritvalgsdage.

Dermed vil også nyansatte medarbejdere få glæde af ordningen og ikke kun de medarbejdere, der har været på TV 2 i mange år.

Sideløbende gør freelanceaftalen det ifølge Lennart Sten nu muligt for stationens freelancere at forvente, at de hvert år kan få en udviklingssamtale og en lønsamtale.

”Og nu kan vi formelt set repræsentere dem som tillidsfolk og gå med i forhandlingerne,” siger Lennart Sten. Aftalen rummer også en forøgelse af antallet af tillidsfolk fra seks til otte, hvilket skal imødekomme det øgede antal DJ-ansatte på TV 2 de seneste år.

Freelancernes lønninger vil også automatisk stige i takt med de fastansattes lønninger, lyder det fra Lennart Sten.

Ville gerne have mere i lønposen

Overordnet set er der lagt op til, at medarbejderne over de tre år får 8,25 procent i lønstigninger.

Det første år stiger den mest med 3 procent, hvilket er en del lavere end de seneste måneders inflationstal efter Ruslands omfattende invasion af Ukraine i februar sidste år.

Samlet set ser aftalen altså ikke ud til at modsvare de seneste måneders fald i reallønnen, hvilket er den enkeltes løn renset for inflation.

Ifølge Lennart Sten var TV 2 ikke til at rykke yderligere op på det punkt. Ifølge ham kommer lønnen dog procentvist til at tilgodese medarbejdere med lave lønninger mest.

Det betyder konkret, at medarbejdere med en løn på 30.000 vil stige 5,18 procent i år, hvis vedkommende får gennemsnittet ved forårets lønforhandlinger, mens medarbejdere med 50.000 i løn stiger 3,1 procent, hvis de får gennemsnittet ved de kommende lønforhandlinger.

”Jeg ville gerne have haft mere i lønningsposen, og at procenterne var højere, men det kunne vi ikke flytte. Men vi har gradvist lagt de andre ting ind, som for eksempel freelanceaftalen og fritvalgsordningen,” siger han.

For medarbejdere, der har svært ved at få enderne til at mødes, vil det derfor også være en mulighed at sælge de to fritvalgsuger for mere i lønningsposen, hvilket samlet vil svare til omtrent fire procent.

Håber på et ”ja”

Normalt har der hersket ”nordkoreanske tilstande” på TV 2 ved urafstemninger om overenskomster med ja-andelen omkring de 95 procent, men ved den seneste afstemning var tallet nede på 76,5 procent.

Dengang hæftede Lennart Sten sig også ved tallet, som ifølge ham hang sammen med dyb utilfredshed med, at Dansk Journalistforbund fik opsagt overenskomsten for sent, så det blev sværere for forhandlerne at lande et tilfredsstillende resultat.

Han håber, at medlemmerne vil stemme ja til den nye aftale:

”Der er rigtig mange gode ting i det her, og jeg håber og opfordrer folk til at stemme ja,” lyder det.

Rettelse 3. marts klokken 10.25: I første udgave af denne artikel fremgik det, at medarbejderne på TV 2 over tre år får omkring ni procent i lønstigninger over de næste tre år. Det fremgik også, at lønnen det første år ville stige med 3,61 procent. Efterfølgende har TV 2’s ledelse kontaktet Journalisten for at præcisere, at lønnen stiger med 8,25 procent over de næste tre år, og at den blot stiger 3 procent det første år. De resterende procentpoint op til de godt 9 procent udgøres af udgifter til fritvalgsordningen og hævningen af pensionsloftet. Det er dermed ikke penge, der vil blive en del af de enkelte medarbejders lønforhandlinger.

0 Kommentarer