TV 2 tabte ved EU-Domstolen – det ved vi lige nu

TV 2 skal dække sagsomkostninger for Viasat, men ellers er det uafklaret, hvad TV 2's nederlag ved EU-Domstolen kommer til at koste. Professor Frands Mortensen vurderer dog, at "TV 2 har tabt det hele". Her er, hvad vi ved og ikke ved om TV 2-sagen lige nu

EU-Domstolen har her til formiddag sat et punktum i den mangeårige sag om TV 2 og statsstøtte, der har kørt ved forskellige EU-instanser. TV 2 har tabt sin appelsag.

Men hvad betyder det? Og hvad savner vi stadig svar på? Journalisten giver dig et overblik over sagen, der stadig har ét stort åbent spørgsmål: Hvad skal det koste TV 2?

 

Hvad er det nye?

TV 2 har tabt sin appelsag ved EU-Domstolen i dag. Dermed har Domstolen slået fast, at reklameindtægter fra 1995-96, som TV 2 overførte via TV 2 Fonden, var statsstøtte.

Sagen handler dybest set om, hvorvidt TV 2 skal betale penge tilbage til den danske stat – og i så fald hvor mange.

Det har EU-Domstolen dog ikke forholdt sig til. Det fremgår af dommen, at EU-Domstolen ikke har kompetence til at genvurdere hele sagen, men kun hvorvidt EU-Retten har begået en fejl i 2015. Appelsagen handler konkret om, hvorvidt EU-Retten havde begået en fejl i vurderingen af statsstøtte-spørgsmålet, og det er kun det, som EU-Domstolen har forholdt sig til.

Dermed ligger det fast, at pengene var at regne for statsstøtte. Men hvad det betyder for en eventuel hel eller delvis tilbagebetaling, er uafklaret.

 

Hvor mange penge drejer det sig om?

Sagen kan blive dyr for TV 2, men der er forskellige vurderinger af hvor dyr. Professor ved Aarhus Universitet Frands Mortensen har i en analyse for Journalisten beskrevet, at et eventuelt krav om tilbagebetaling kan falde ud på to måder.

”Den hårde består i, at al støtte plus de renter, der burde være betalt, hvis støtten var erstattet med almindelige banklån, skal betales tilbage. Den bløde medfører “blot”, at renterne skal betales.
TV 2 har i den relevante periode modtaget godt seks milliarder kroner fra den danske stat. Renter samt renters renter udgør efter mine beregninger to en halv milliard kroner. Ifølge seneste årsregnskab var TV 2’s egenkapital på halvanden milliard kroner. Det bliver svært at betale disse renter, især da der verserer andre sager ved danske domstole, hvor kravene imod TV 2 også ligger i milliard-klassen,” har Frands Mortensen skrevet i analysen.

Sagen trækker tråde til en sag ved Østre Landsret, som har været sat på pause, indtil EU-Domstolen fandt sin afgørelse. I denne sag kræver Viasat, at TV 2 betaler såkaldt ”ulovlighedsrente” af statsstøtte, som måtte være modtaget ulovligt. Viasat mener, at dette beløber sig til 1,8 mia. kr.

Nu har EU-Domstolen fældet sin dom, så Østre Landsret kan fortsætte den danske sag og fælde sin.

 

Er TV 2 så ruineret?

Det står ikke klart endnu, hvad dommen kommer til at betyde for TV 2’s pengekasse. EU-Domstolen har kun afgjort, at de pågældende reklameindtægter var statsstøtte. Men hvad det skal betyde for TV 2’s fremtid, er endnu uvist.

Nogle af de kilder, som Journalisten har talt med, vurderer, at EU-Domstolens afgørelse vil påvirke Østre Landsret til at give Viasat helt eller delvist medhold. Dermed kan EU-dommen koste TV 2 milliarder.

Dette bakkes blandt andet op af professor Frands Mortensen.

"TV 2 har tabt det hele i dag. Det kunne ikke være gået værre. Der er ikke længere nogen tvivl om, at TV 2 skal betale ulovlighedsrente," siger han til Journalisten.

Men andre kilder, som Journalisten har talt med i EU-systemet, fastholder, at EU-Domstolen kun har afgjort det konkrete spørgsmål om statsstøtte – og at dette ikke nødvendigvis afgør spørgsmålet om, hvad der skal betales tilbage. Dermed vurderer disse kilder, at Europa-Kommissionens vurdering stadig står ved magt: At støtten ganske vist var statsstøtte, men at den er forenelig med Det Indre Marked.

Frands Mortensens svar til denne analyse er dog:

"Det er rigtigt, at Kommissionen har slået fast, at støtten er forenelig med Det Indre Marked. Men det er ikke det samme som, at den er lovlig. Hvis den både var ulovlig og uforenelig, skulle TV 2 betale hele støtten tilbage. Så galt er det dog ikke," siger han.

 

Men så er der sagsomkostningerne …

Det står dog allerede klart, at dagens dom kommer til at koste TV 2. EU-Domstolen har nemlig fastslået, at TV 2 skal betale sine egne sagsomkostninger samt de fleste af Viasats. I én af de tre sager betaler Viasat halvdelen af sine egne sagsomkostninger og TV 2 den anden halvdel. I de to andre sager skal TV 2 dække samtlige sagsomkostninger for Viasat.

Da sagen har varet i mange år, kan det blive dyrt for TV 2.

 

Hvad siger Viasat, TV 2, Europa-Kommissionen og alle mulige andre?

Lige nu nærlæser alle parter dommene, som tilsammen udgør over 40 sider.

TV 2 har udsendt en kort pressemeddelelse, hvor de tager dommene til efterretning.

"Vi var forberedt på, at Domstolen ville følge Generaladvokatens forslag," udtaler adm. direktør Merete Eldrup i meddelelsen med henvisning til, at EU-Domstolens Generaladvokat havde anbefalet samme udfald, som dommen endte med.

"Det er et grundvilkår, at der føres sager mod os på baggrund af den tidligere finansiering af TV 2, og spørgsmålet om ulovlighedsrenter skal nu afgøres af de danske domstole. Der er ingen automatik i, at TV 2 skal betale – og vi er uenige i, at der skal betales ulovlighedsrenter, da støtten har kompenseret TV 2 for pålagte og for længst opfyldte public service-forpligtelser," fortsætter Merete Eldrup i pressemeddelelsen.

 

Hvad går forud for dommen?

Europa-Kommissionen afgjorde i sin tid, at TV 2 havde modtaget ulovlig statsstøtte, men at det meste af støtten alligevel var forenelig med Det Indre Marked på grund af undtagelsesregler for public service.

Denne afgørelse fra Europa-Kommissionen var ingen af parterne tilfredse med. TV 2’s konkurrenter mente, at statsstøtten var uforenelig med Det Indre Marked, mens TV 2 ikke var enig i, at der var tale om statsstøtte.

Derfor endte sagen hos EU-Retten. I 2015 afgjorde EU-Retten, at pengene ikke kunne betragtes som statsstøtte. Altså en sejr til TV 2. Men sagen blev anket af både TV 2, Viasat og Europa-Kommissionen, som hver især var utilfredse med dele af dommen.

Når en sag ankes fra EU-Retten, ender den hos EU-Domstolen.

Og EU-Domstolen har altså i dag afgjort, at EU-Retten tog fejl i 2015, og at der alligevel var tale om statsstøtte. Altså et nederlag til TV 2. Derefter har EU-Domstolen afvist de to andre appelsager fra Viasat og Europa-Kommissionen.

 

Opdateret klokken 12.44: Citater fra TV 2's pressemeddelelse tilføjet.
Opdateret klokken 13.05: Interview med Frands Mortensen tilføjet.

0 Kommentarer