Sikkerhed

TV 2 skjuler journalister bag kokainfisker-afsløring med anonym byline

En gruppe journalister fra TV 2 har arbejdet på historien om kokain-fiskere i Nordsøen, men har af sikkerhedshensyn ikke deres navn på historien

’Under overfladen: Narkokarteller smugler kokain i Nordsøen’.

Sådan lyder overskriften på en opsigtsvækkende afsløring, TV 2 udkom med søndag morgen.

Historien afdækker, hvordan et netværk af hollandske fiskere, også kaldet pirater, bruger dansk farvand og danske havne til at smugle kokain i store mængder ind i Europa ved at samle kokain-pakker op med bomtrawlere. Historien bygger dels på overvågning af søfarten i området, dels på kilder, hvoraf de fleste er anonyme.

Anonym er bylinen hos TV 2 også. Den røber nemlig ikke, hvilke journalister der står bag historien, der også afslører ringe kontrol i farvandet og i havnene i Hanstholm og Thyborøn. I stedet står der bare ’TV 2 Redaktion’ i byline-feltet.

Farligt netværk

Og det er usædvanligt, medgiver Thomas Funding, chefredaktør hos TV 2 Nyhederne.

”Det har været en sikkerhedsvurdering, der ligger til grund for det. Det har været ud fra en ’for en sikkerheds skyld’-vurdering.”

”Vi har at gøre med nogle mennesker, som potentielt set kan være farlige, eller i hvert fald bliver vurderet som farlige af kilder og andre, vi har rådført os med,” siger Thomas Funding.

Beslutningen om den anonyme byline er truffet i dialog og i enighed med den gruppe journalister, der har lavet historien, understreger Thomas Funding.

Af historien fremgår det, at der på de vestjyske havne går historier om, at en af de lokale er blevet truet på livet i Thyborøn, og at mindst tre andre er blevet slået ned af de hollandske ”pirater” i den vestjyske fiskerby.

”Det er ikke, fordi vi har en formodning om, at der vil ske noget, men vi har valgt at sige, at det er TV 2, der udkommer med den og ikke enkelte personer,” siger Thomas Funding.

TV 2-folk slået i asfalten

TV 2’s folk har også selv erfaret, at de hollandske fiskere ikke er til at spøge med. I forbindelse med en helt anden historie var et andet TV 2-hold ude for at lave en vox-pop om ulovligt fiskeri.

De henvendte sig til en hollandsk fisker for at spørge, hvad han mener om, at kontrollen er begyndt at holde ekstra øje med, om hollænderne sejler med slukket positionssignal.

”Han gør det hurtigt klart, at han ikke ønsker at blive filmet. Men da journalisten og fotografen bliver stående, springer han over på kajen og slår begge i asfalten,” står der i TV 2’s historie om kokainfiskerne.

Manden viste sig at være den samme som en, der bliver betegnet som højre hånd for ejeren af den hollandske pirat-flåde, og som har styr på det praktiske omkring fiskekutterne.

”Det er klart, at når man i relation til sådan en historie får sådan en reaktion, er det med i vurderingen af den her historie,” siger Thomas Funding.

GPS-data og interviews

Historien om kokainfiskerne bygger på overvågning af skibstrafik i Nordsøen. Her har journalisterne kunnet se, at hollandske bomtrawlere samler pakker op med kokain fra eksempelvis Sydamerika, og som fragtskibe smider overbord i Nordsøen.

Bomtrawlerne sejler derefter til Hanstholm eller Thyborøn med kokainen, der bliver lastet i køretøjer og fragtes til Holland.

Derudover bygger afsløringen på interviews med myndigheder og bagmænd. De fortæller til TV 2, at Danmark bruges som transitland, fordi kontrollen i danske havne er langt mindre end andre steder i Europa.

Det har fået folketingspolitikere til at reagere, og justitsminister Peter Hummelgaard (S) tager afsløringerne ’meget alvorligt’.

0 Kommentarer