TV 2 rammer overskud på 18 mio. kr.

I månedsvis hed det sig, at TV 2 ville få et millionunderskud i 2008. Siden blev tallene korrigeret flere gange. Og nu er de endelige nøgletal så kommet på bordet. Væk er underskuddet. Koncernen fik i stedet et overskud på 18 mio. kr. i 2008. En ny spareplan på 80 mio. kr. er dog på vej.

I månedsvis hed det sig, at TV 2 ville få et millionunderskud i 2008. Siden blev tallene korrigeret flere gange. Og nu er de endelige nøgletal så kommet på bordet. Væk er underskuddet. Koncernen fik i stedet et overskud på 18 mio. kr. i 2008. En ny spareplan på 80 mio. kr. er dog på vej.


Det begyndte i august sidste år. Her meldte ledelsen ud, at man forventede et minus i 2008 på 120-140 mio. kroner. Siden opjusterede koncernen i efteråret og nu lød forventningerne et underskud på blot 30-60 mio. kroner. Det negative billede holdt frem til januar 2009, hvor TV 2 pludselig så helt anderledes lyst på 2008 med et forventet overskud ud på 20 mio. kroner. Kort forinden havde havde politikerne dog lovet det nødlidende TV 2 brugerbetaling fra 2012.

Det var den gang. I dag mandag kan TV 2 så præsentere det endelige regnskab for 2008, som viser et overskud på 18 mio. kroner.

"Forbedringen af resultatet skyldes spareplanen fra april 2008, rekonstruktion af radioaktiviteterne, og at nichekanalerne med et pænt bidrag bl.a. fra TV 2 NEWS giver større overskud end i 2007, mens hovedkanalen bidrager med et større underskud," lyder det i en pressemeddelelse fra TV 2.

"Vi er naturligvis glade for, at TV 2 kommer ud af 2008 med et overskud, og på baggrund af forventningerne i årsrapporten 2007 er resultatet tilfredsstillende. Medarbejderne kan tage en stor del af æren for, at der fra 2007 til 2008 er rettet betydeligt op på TV 2s resultat, og jeg er imponeret over deres indsats. Desværre viser resultatet også, at forretningsmodellen for hovedkanalen er yderst sårbar, hvilket yderligere understreges af den aktuelle finanskrise. På langt sigt kan vi dog glæde os over, at den omstruktureringsplan, som i øjeblikket ligger til godkendelse hos EU-Kommissionen, giver TV 2 mulighed for at opkræve abonnementsbetaling fra 2012," lyder det fra TV 2s adm. direktør, Merete Eldrup i pressemeddelelsen.

"TV 2's resultat er et udtryk for, at ledelse og medarbejdere i 2008 har handlet i overensstemmelse med virksomhedens situation, men det er hverken tilfredsstillende eller forsvarligt, at resultatet er sammensat af en underskudsgivende hovedkanal og overskudsgivende nichekanaler. Som kommerciel medievirksomhed skal TV 2 være en sund og økonomisk bæredygtig virksomhed, der kan stå på egne ben," lyder det fra TV 2s bestyrelsesformand, Lars Liebst, i samme meddelelse.

TV 2 varsler dog endnu en spareplan. Denne gang på 80 mio. kr. i 2009, som også kommer til at ramme programbudgettet. Og om 2009 hedder det videre, at man venter et større underskud på hovedkanalen, men til gengæld forventer TV 2, at nichekanalerne vil øge indtjeningen:

"TV 2 vil i 2009 have fokus på kerneforretningen, dvs. primært tv og net. Forventningen til resultatet for 2009 er præget af den usikre økonomiske situation. I 1. kvartal 2009 forventes tv-reklame-omsætningen at falde med knap 20 procent. Som konsekvens heraf har TV 2 iværksat yderligere en spareplan, og denne gang er det – i modsætning til tidligere – ikke muligt at friholde programbudgettet. For 2009 ventes der et væsentligt større underskud før skat på hovedkanalen end i 2008 (115 mio.kr.) og et større overskud før skat på nichekanalerne (227 mio.kr.). Resultatet før skat vil afhænge af usikkerheden på reklamemarkedet," står der i pressemeddelelsen.

0 Kommentarer