TV 2 og DJ enige om ny overenskomst

DJ og TV 2 er enige om nyt forslag, der bl.a. skal sikre medarbejderne mod korte vagter. Til gengæld opspares mindre afspadsering. DJ glæder sig over lønstigning på 5,3 procent over tre år: »Hvis du ser på procenterne, er det den bedste aftale, der er lavet på det journalistiske arbejdsmarked siden 2008«

Klokken cirka halv ti i aftes blev forhandlerne fra Dansk Journalistforbund og TV 2's ledelse enige om et forslag til en ny overenskomst.

Parterne foreslår en overenskomst, der løber over tre år. Den vil betyde en lønstigning over de tre år på 5,3 procent til TV 2-medarbejderne. Basislønnen stiger på TV 2 med 1.050 kroner over tre år, og dertil kommer personlige løndele på 1.200 kroner, som kan fordeles individuelt.

DJ's hovedforhandler, Henrik Bruun, er glad for aftalen.

»Vi synes, at det er en god aftale. Hvis du ser på procenterne, er det den bedste aftale, der er lavet på det journalistiske arbejdsmarked siden 2008 – før finanskrisen,« siger han til Journalisten.

Henrik Bruun har forhandlet aftalen sammen med DJ-konsulent Christian Dølpher, TV 2's seks tillidsfolk og Hanne Fokdal Barnekow fra Freelancegruppen.

Plus og minus for medarbejderne

Forslaget har både minusser og plusser for medarbejderne på TV 2.

På plus-siden er, at der bliver sat grænser for korte vagter i huset. Forslaget indfører en minimumsgrænse på 7,4 timer for en vagt.

»Vi oplever på TV 2, at der bliver kortere og kortere vagter. Det er især et problem i produktionsdelen, hvor de får mange 5-6 timers vagter. Så er man altså på arbejde rigtig meget,« siger Henrik Bruun.

Han tilføjer, at DJ har lavet en optælling, der viser, at der hver uge er mellem 75 og 100 vagter i TV 2, som er under syv timer lange.

»Så det er rigtig mange kolleger, der får glæde af længere vagter.«

Barsel til tidsbegrænset ansatte

Forslaget vil også betyde en række andre plusser: 

  • Medarbejderne får råderet over halvdelen af deres afspadsering, i dag har de råderet over max to dage per måned. 
  • Puljen til at betale freelancere for videreudnyttelse vokser fra 180.000 til 280.000 kroner. 
  • Der indføres en barselsordning for tidsbegrænset ansatte, så deres kontrakter forlænges med op til 22 uger, hvis de udløber lige op til en barselsorlov.
  • Ulempetillægget fordobles for 24. og 25. december samt 31. december og 1. januar.
  • Pensionen hæves. I dag indbetaler TV 2 pension af medarbejdernes løn op til 32.000 kroner. Det hæves over tre år til 34.000 kroner.

Færre afspadseringstimer

På minus-siden er, at den såkaldte afspadseringsfaktor sænkes fra 2 til 1,5. Det betyder, at en medarbejder fremover optjener 1,5 times afspadsering for 1 times overarbejde, hvor den før var to timer værd.

»På TV 2 har man haft en særligt gunstig afspadseringsfaktor. 1,5 svarer til de fleste andre af DJ's overenskomster,« siger Henrik Bruun.

Et minus er også, at der ændres på medarbejdernes orlov. På TV 2 optjener medarbejderne to ugers betalt orlov hvert andet år. Men forslaget lyder, at nyansatte skal vente to år, før de bliver omfattet af orloven. Herefter optjenes den, som den plejer.

TV 2 ville gerne barbere orlov

Journalisten erfarer, at netop den arbejdsgiverbetalte orlov var noget af det, TV 2's ledelse gerne ville sløjfe eller skære kraftigt ned på.

I februar sidste år landede forhandlinger mellem DJ og JP/Politikens Hus' ledelse. Her var en af de ændringer, parterne blev enige om, at udfase den arbejdsgiverbetalte orlov på både Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet til gengæld for en lang række andre fordele.

I DR forsøgte ledelsen også at skaffe sig af med den arbejdsgiverbetalte orlov. Her endte forhandlingerne med, at orloven blev fredet de næste tre år, men at en arbejdsgruppe skal se på, hvad der skal ske med den i fremtiden.

Hvordan kan det være, at det er de nyansatte, der skal rammes på orloven i den aftale, I foreslår med TV 2?

»Det var det muliges kunst. Hvis vi skulle have de ting, vi gerne ville, så var vi nødt til at bevæge os ind på TV 2's bane. Orloven er jo slet ikke afskaffet, som den er blevet det andre steder, man kommer bare en smule senere i gang,« siger Henrik Bruun.

Har hjulpet med godt TV 2-år

Han fremhæver, at TV 2's gode økonomiske resultat har hjulpet på forhandlingsviljen. TV 2 kom ud af 2014 med et årsresultat før skat på 219 mio. kr., og med en stigning i omsætning på 2,57 mia. kr.

»Det har selvfølgelig hjulpet, at de har tjent så mange penge i 2014. Og så har det betydet noget for dem, at vi var villige til at ændre afspadseringsfaktoren. Vi er rigtig glade for resultatet,« siger Henrik Bruun.

Næste skridt er, at DJ's hovedbestyrelse skal tage stilling til forslaget på et møde den 8. april. Hvis de godkender det, skal medarbejderne på TV 2 stemme om forslaget umiddelbart efter.

TV 2's overenskomst udløb den 28. februar. Siden da har DJ og TV 2 "sat uret i stå", hvilket betyder, at det, man bliver enige om, gælder fra 1. marts, selv om tiden er løbet. Så hvis medarbejderne godkender aftalen, gælder den nye overenskomst fra 1. marts (undtagen personlige løndele, som gælder fra 1. april).

2 Kommentarer

Cathrine Reinert
26. MARTS 2015
Flot resultat!
Flot resultat!
Uffe Gardel
26. MARTS 2015
En fremragende aftale, som
En fremragende aftale, som bør inspirere andre forhandlere.Tillykke med den.