TV 2 Nyhederne nedlægger ni stillinger

Den økonomiske krise tvinger nu TV 2 til skære ned. Omkostningerne skal reduceres med tre pct. i 2009 i flere afdelinger. Første offer er Nyhedsafdelingen i Odense og korrespondentkontoret i New York.

Den økonomiske krise tvinger nu TV 2 til skære ned. Omkostningerne skal reduceres med tre pct. i 2009 i flere afdelinger. Første offer er Nyhedsafdelingen i Odense og korrespondentkontoret i New York.

Ifølge de nye budgetter for næste år, som blev godkendt tidligere i dag på et bestyrelsesmøde, er det slut med Nyhederne om morgenen fra Odense. Fra den 1. januar 2009 vil nyhederne på både TV 2 og TV 2 News således blive sendt fra TV 2 News i København.

Der vil fortsat være visse funktioner tilbage i Odense, men omlægningen betyder reelt, at der nedlægges ni stillinger i Nyhedsafdelingen. Heraf kan fire fastansatte medarbejdere forvente at få tilbudt nyt job, men de resterende fem freelance-medarbejdere, som har været tilknyttet morgen-nyhederne i Odense, vil det næppe være muligt at tilbyde arbejde næste år.

»Det kan synes som en "hellig ko", vi slagter, men det er vigtigt, at TV 2 Nyhederne udnytter alle synergieffekter. Vi har i dag to afviklingshold i funktion på Nyhederne om morgenen. Ingen andre sender nyheder på det tidspunkt. Vi bruger altså ressourcer på at konkurrere med os selv,«  forklarede nyhedschef Michael Dyrby tidligere i dag i en mail til medarbejderne, som her til aften var indkaldt til et kort medarbejdermøde.

De øvrige medarbejdere, som indgår i Morgenholdet, orienteres i morgen formiddag.

Besparelserne rammer i øvrigt ikke kun morgen-tv i Odense, men indebærer også, at der skal spares andre steder. Foreløbig har ledelsen besluttet at lukke korrespondentkontoret i New York. Der skal desuden skæres ned på udgifter til up-linkning og endelig skal TV 2 købe langt mindre ind hos TV 2 Regionerne.

I forbindelse med orienteringen til medarbejderne påpegede Michael Dyrby desuden, at der også er truffet positive beslutninger.

De er ifølge Michael Dyrby følgende:

  • Praxis har fået bevilget penge til ekstra afsnit i forårsplanen, hvilket betyder, at vi bl.a. skal ansætte flere medarbejdere til Praxis.
  • Felthospitalet bliver en stor dokumentarsatsning til efteråret – men optages i forår og sommer. Her er der også bevilget penge, der betyder nye ansættelser i både Odense og København.
  • 22 udsendelsen skal opleves som en både en stærkere og større udsendelse. det betyder, at vi vil bruge flere ressourcer på udsendelsen i både Odense og København.
  • Projekt- eller udviklingsmidler. TV2/Nyhederne vil i 2009 have en særlig pulje penge til projekter eller udvikling af journalistikken. Mere om det senere.
  • EU-Valg, Kommunalvalg og Klimatopmødet: Store begivenheder i det kommende år, der også er bevilget penge til i det kommende budget.

Bestyrelsen gør det dog klart, at TV 2 skal være lønsom og have styr på onkostningerne. Ikke mindst set i lyset af det statslån, TV 2 fik i sommer, som indebærer, at der skal skrues en ny finansieringsplan for TV 2/Danmark sammen inden februar 2009.

Til gengæld understreges det, at lukningen af morgennyhederne i Odense ikke har at gøre med diskussionen om en afvikling af TV 2 på Kvægtorvet. Den debat er en del af det politiske spil om TV 2s overordnede rammevilkår.

Læs også: Merete Eldrup: Redningsplan for TV 2 klar.

samt artiklen: En bølge af fyringer.

0 Kommentarer