Mangfoldighed

TV 2’s digitale journalister skal registrere køn på kilder

En stikprøve afslørede, at det var helt skævt med mangfoldigheden blandt kilder på tv2.dk, så det skal der nu rettes op på med nye tiltag på Teglholmen

Den er helt gal med mangfoldigheden.

Sådan blev der helt sikkert tænkt på ledelsesgangene på TV 2, efter at en stikprøve viste stor ulighed blandt kønnene og manglende minoriteter hos ekspertkilder på tv2.dk.

Stikprøven undersøgte brugen af både professionelle og uprofessionelle kilder i 150 egenproducerede nyhedsartikler udgivet i uge 4 og 5 – og her så det helt skævt ud.

72 procent var mænd, og 28 procent var kvinder – og knap seks procent af det samlede antal kilder havde minoritetsbaggrund.

”Det er kun en stikprøve, men det passer fint med andre undersøgelser af danske mediers brug af kilder. Og der er ikke nogen grund til at tro, at vi gør det meget anderledes end andre medier,” siger Katrine Jo Andersen, der er redaktionschef på tv2.dk.

For Kristoffer Pinholt, der er chefredaktør for digitalt indhold på TV 2, er det bydende nødvendigt, at der kommer mere balance i brugen af kilder.

”Vi vil gerne have, at flere får muligheden for at komme til orde i den offentlige debat, og vores journalistik bliver kun bedre, hvis vi får flere nuancer og perspektiver ind i den. Vores 1,4 millioner daglige brugere skal føle sig repræsenteret i den journalistik, vi laver.”

Opdaterede kildelister og ny funktion

Men hvordan prøver man så at få flere kvinder og personer med minoritetsbaggrund ind på tv2.dk?

Det skal blandt andet ske ved nye, opdaterede kildelister om de emner, som der bliver skrevet mest om: Krigen i Ukraine, inflation, stigende energipriser og dansk politik.

”Her består kildelisterne nu af 50 procent mænd og kvinder samt kilder med anden etnisk baggrund end dansk. Det er journalister med kendskab til fagområderne, der har lavet kildelisterne, og de har blandt andet opsøgt fakulteterne på landets universiteter for at spørge, hvem det er, vi ikke taler med i dag.”

”Det tager tid at bryder vaner, så vi håber, at kildelisterne kan være lidt af en genvej for journalisterne,” siger Katrine Jo Andersen.

Næste skridt er, at der i CMS-systemet bliver indført en funktion, hvor journalisterne kommer til at angive, hvor mange henholdsvis mænd og kvinder, de selv har talt med og har som kilder i artiklerne. Optællingen kommer derfor ikke til at tage kilder, som historierne handler om – for eksempel Vladimir Putin eller Mette Frederiksen – med. Det kommer til at gælde for journalisterne i tv2.dk’s newsroom.

Hvordan vil I sikre jer, at journalister, der arbejder i et hurtigt tempo, også husker en balance i kilder?

”Det er et godt spørgsmål, for det er altid en stor opgave at ændre folks vaner. Især når de har meget travlt. Men vi vil bede journalisterne registrere deres kilder, fordi det øger deres opmærksomhed på, hvilke kilder de bruger,” siger Kristoffer Pinholt.

”Og så handler det også om at signalere, at det her er vigtigt for os. Det er noget, som vi mener har en værdi. Derfor er det også okay, at det nogle gange tager en smule længere tid, fordi vi tror på, at journalistikken bliver bedre af det i sidste ende,” tilføjer Katrine Jo Andersen.

Vil afspejle befolkningen

De konkrete tiltag for at sikre en bedre kildesammensætning starter med at blive udfoldet på tv2.dk, men Kristoffer Pinholt forventer, at det kommer til at sprede sig til andre afdelinger på TV 2.

”Vi har eksempelvis allerede set eksempler på, at tv2.dk-journalisterne deler kildelisterne med folk fra News.”

På trods af tiltagene har man hos ledelsen endnu ikke sat sig konkrete målsætninger for, hvornår man er i mål med kildemangfoldigheden – blandt andet fordi man ønsker mere valid data, som den kommende CMS-funktion skal give.

”Men i sidste ende er målet at afspejle befolkningen så godt som muligt,” lyder det fra Katrine Jo Andersen.

Opdateret 16.17, hvor det er gjort klart, at det er journalisterne i tv2.dk’s newsroom, der skal registrere køn på deres kilder.

1 Kommentar

Elisabeth Houe Hansen
15. APRIL 2023
Det bør til enhver tid være de faglige kompetencer og kildernes uvildighed samt evner til at formidle stoffet til offentligheden, der afgør, om medierne bruger dem som kilder. Trist, vi lever i en tid, hvor køn og etnicitet alene regnes for kvalifikationer.