TV 2: Gruppeordning kan blive endnu bedre

Det nye udspil fra DJ med hensyn til en billigere gruppeordning bliver hilst velkommen af TV 2s tillidsmand Lennart Sten, men han kan dog stadig ikke forstå, hvorfor prisen er så høj. Han mener umiddelbart godt, at man kunne skære yderligere 1.000 kroner på årsbasis.

Det nye udspil fra DJ med hensyn til en billigere gruppeordning bliver hilst velkommen af TV 2s tillidsmand Lennart Sten, men han kan dog stadig ikke forstå, hvorfor prisen er så høj. Han mener umiddelbart godt, at man kunne skære yderligere 1.000 kroner på årsbasis.

TV 2 var til sidste års delegeretmøde ude med kritik af den høje præmie. Og TV 2s medarbejderforening stillede her krav om kollektivt at kunne melde sig ud af ordningen. Derfor ser Lennart Sten det også som en sejr, at DJ nu kommer TV 2 i møde.

»Det her er en win-win situation for alle journalister. Vi kan dog alligevel ikke forstå, hvorfor ordningen stadig skal være så forholdsvis dårlig, som den er,« siger Lennart Sten.

Tillidsgruppen i TV 2 vil derfor hyre en ekspert til at se på, hvorfor det månedlige beløb ikke kan blive endnu lavere. Ekspertens vurdering vil TV 2s medarbejdergruppe forlægge medlemmerne og så efterfølgende vurdere, om der er grund til at presse på for at få ordningen endnu længere ned, eller om den nu befinder sig på et acceptabelt leje.

1 Kommentar

Erik Svarre
1. OKTOBER 2007
Det med småt
Vi mangler stadig detaljerede oplysninger om indholdet i den nye gruppelivsordning med Danica. Det er som bekendt det, der står med småt i forsikrings- og pensionskontrakter, der er interessant.....