TV 2 Fyn slettede artikel – kilde raser

»Dårlig stil og dårligt håndværk,« siger hovedkilde i en artikel, som TV 2 Fyn har slettet. Artikel var fuld af fejl og skulle aldrig være bragt, mener redaktionschef. Men hverken læsere eller kilde blev oplyst om fejlene. »Vi retter altid faktuelle fejl, men når en historie på denne måde aldrig skulle have været bragt, så er sagen en anden«

Sidst i april bragte TV 2 Fyn en artikel med overskriften ”Teleekspert: Fyn burde juble over bredbåndsmillioner”. Her kritiserede teleeksperten John Strand blandt andet energiselskabet Energi Fyn.

Men i dag er den artikel ikke længere at finde på TV 2 Fyns hjemmeside.

»Der var så mange faktuelle fejl i artiklen, at vi valgte at slette den, da en redaktør opdagede dem,« forklarer Mads Boel, redaktionschef på TV 2 Fyn.

Det vækker harme hos John Strand. Han opdagede ved et tilfælde, at linket til artiklen var dødt, da han ville sende det til en kollega.

»Jeg hiver fat i journalisten og spørger, hvad der foregår. Jeg kunne forstå det, hvis de havde lavet en korrektion eller tilføjet en kommentar fra Energi Fyn – men de har bare fjernet den, og de har ikke engang givet mig besked om det. Det har jeg aldrig oplevet før,« siger John Strand til Journalisten og tilføjer:

»Jeg synes, det er dårlig stil og dårligt håndværk fra TV 2 Fyns side, at de bare sletter artiklen.«

»Smuttede igennem redaktørnettet«

Den nu fjernede artikel var blevet til, da John Strand selv havde sendt en mail til en journalist på TV 2 Fyn.

Teleeksperten reagerede på en artikel om, at de fynske borgmestre ikke var imponerede over regeringens 200 mio. kr. til at sikre bedre bredbånd i Danmark.

»Jeg sendte en mail til journalisten og skrev: Sludder og vrøvl, det her er godt for Fyn,« fortæller John Strand, som i mailen forklarede, at han mener, regeringens model er skræddersyet til selskaber som Energi Fyn.

Uden at han eller andre kilder blev ringet op, skrev journalisten en artikel til tv2fyn.dk baseret på mailen. Det skulle aldrig være sket, fortæller redaktionschef Mads Boel.

»Den mail bliver til en artikel, fordi den smuttede igennem redaktørnettet. Den skulle ikke have været skrevet, før man havde dobbelttjekket fakta og hørt modparten. Det er simpelthen en fodfejl, at vi ikke får gjort det,« siger redaktionschef Mads Boel.

Han fortsætter:

»Men hvis vi har slettet artiklen uden at orientere kilden om den beslutning, så er det en klar fejl, hvilket er meget beklageligt.«

Journalisten, der skrev artiklen, ønsker ikke at udtale sig om sagen. 

TV 2 Fyn: Ikke almindelig praksis at slette

Da en redaktør så artiklen og opdagede, at Energi Fyn ikke var blevet forholdt kritikken, og at der ifølge TV 2 Fyn var flere faktuelle fejl i artiklen, blev den slettet.

Er det almindelig praksis, at I bare fjerner artikler, hvis I opdager fejl i dem?

»Det er svært at svare på. For det er jo ikke noget, vi er blevet udsat for før. Vi har ikke en praksis om at fjerne ting – men fordi den her simpelthen smutter igennem redaktørnetværket og er direkte faktuelt forkert, så fjerner vi den,« siger Mads Boel.

Det er vel ikke første gang, I har begået en fejl. Hvad gør I normalt, når I opdager fejl?

»Hvis vi har faktuelle fejl i en artikel, er det jo normalt, fordi vi har lavet et klassisk journalistisk produkt med alle involverede parter, som så viser sig at være fejlbehæftet. Så vil vi gå ind og rette til. Men i den her konkrete sag har vi simpelthen ikke haft kontakt til modparten – vi har bare lagt én mands ord ud. Og derfor vælger vi at fjerne artiklen.«

En helt unik hændelse

Mads Boel afviser, at TV 2 Fyn i stedet for helt at slette artiklen, burde have lavet en rettet version, hvor de gjorde opmærksom på de faktuelle fejl, og hvor modparten kom til orde.

»Af den simple grund, at historien jo så ville ændre karakter. Det ville jo lige pludselig blive en helt anden historie – det ville blive en historie om et skænderi mellem en teleanalytiker og en virksomhed. Så historien ville ændre så meget karakter, at den var umulig at opdatere. Derfor valgte vi at fjerne den,« siger han.

Men burde I ikke gøre de læsere, der har set artiklen, opmærksom på, at I ikke mener, historien holder?

»Det synes jeg faktisk ikke. Af den grund, at historien aldrig nogensinde skulle have været ude. Det er en fejl, at den nogensinde er blevet skrevet. Der er i bund og grund ikke nogen historie, idet vi helt har set bort fra modparten. Og det gør vi ikke.«

På Journalisten har vi fx en politik for, hvordan vi laver rettelser i publicerede artikler. Den indebærer blandt andet, at vi ikke sletter artikler …

»Jamen, det har vi skam også på TV 2 Fyn – når historien vel at mærke er tiltænkt publicering og behandlet journalistisk korrekt. Hvis vi laver en historie, hvor parterne er blevet hørt, men vi for eksempel har misforstået visse pointer, så vil vi altid gå ind og rette. Men den her røg direkte igennem alle redaktør-sikkerhedsforanstaltninger.«

Betyder det ikke i praksis, at medier kan begå meget alvorlige fejl uden nogensinde at gøre læserne opmærksom på dem?

»Det synes jeg absolut ikke, det gør. Her er tale om en helt unik hændelse, hvor en artikel smutter igennem alle foranstaltninger. Ytringerne fra kilden er faktuelt forkerte og grænsende til det injurierende. TV 2 Fyns politik er klar. Vi retter altid faktuelle fejl, men når en historie på denne måde aldrig skulle have været bragt, så er sagen en anden,« siger Mads Boel.

John Strand afviser faktuelle fejl 

Selv afviser teleanalytiker John Strand, at der var faktuelle fejl i den mail, han havde sendt til TV 2 Fyn, og som de citerede fra.

»Der er ikke noget faktuelt forkert i det, jeg har skrevet til dem. Og da artiklen bliver fjernet, sender jeg dem en mail, hvor jeg underbygger mine påstande med links til alt dokumentation. Men redaktøren vælger totalt ukritisk at se bort fra fakta,« siger han.

Det afviser Mads Boel fra TV 2 Fyn:

»At sige at vi ignorerer en mail med såkaldt underbygning af fakta, er helt forkert. Mailen blev ganske korrekt modtaget, og redaktionen tog kontakt til Energi Fyn. Samtalen med virksomheden gav et helt andet billede af virksomhedens nuværende situation end den, kilden beskriver. Og derfor blev artiklen slettet.«

På spørgsmålet om, hvordan det kunne ske, at TV 2 Fyn publicerede en artikel, som de så eftertrykkeligt fortryder, svarer Mads Boel:

»Vi er i gang med en større digital satsning med massivt tryk på, at vi skal være mere digitalt til stede. Så den her kommer midt i en forandringsproces, hvor vi har nye arbejdsgange og nye rutiner. Og det er derfor, fejlen er sket.«

4 Kommentarer

John Strand
15. MAJ 2016
Det virker lidt grotesk at
Det virker lidt grotesk at redaktøren på TV2 Fyn ikke har styr på hvad der sker på han egen station. En simpel søgning på TV2 Fyns webside viser at de havde ministeren på live om aftenen og at I den udsendeles valgte man at spørge ministeren om den kritik som nogle af de lokale borgmestre er kommet med. http://www.tv2fyn.dk/nyheder/26-04-2016/1930/fa-penge-til-bredband?autoplay=1#player – et indslag der også blev lagt på TV2Fyn.dk s forside.

I praksis så betyder det at TV2 Fyn godt kan publicere en artikel der med udgangspunkt i noget nogle lokale borgmestre siger er kritisk til ministeren om formiddagen og så høre ministeren om hans syn på dette om aftenen.

Når det kommer til den artikel hvor jeg er citeret i så skal den bare fjernes og det fordi I har ”glemt” at høre ministeren – kunne I ikke på samme måde som med borgmester historien have spurgt ministeren om min kritik om aftenen.

John Strand
13. MAJ 2016
Svar fra Seernes redaktør.

Svar fra Seernes redaktør.

Kære John Strand –

Tak for din mail.

TV 2s regionale stationer ligger uden for mit ansvarsområde, og det skyldes, at der er tale om selvstændige, licensfinansierede selskaber med hver deres bestyrelse og direktion.

TV 2 Danmark A/S har ikke indflydelse på eller ansvar for det redaktionelle indhold i regionernes udgivelser, og jeg har derfor ingen holdning til sagen, lige som jeg ikke har kendskab til sagens detaljer.

Jeg vil derfor foreslå dig at rette henvendelse enten til direktionen eller bestyrelsen for TV 2 Fyn.


Med venlig hilsen


LARS BENNIKE
Seernes redaktør
Seersekretariatet
Christian Vangsø Bentsen
13. MAJ 2016
Groft sagt hævder Mads Boel
Groft sagt hævder Mads Boel at TV2 Fyn de facto har publiceret en artikel som har karakter af at være et debat-indlæg.

MEN hver eneste dag publiceres der artikler som har karakter af at være debat-indlæg og hver eneste dag publiceres der artikler som der efterfølgende rettes i.

Se f.eks. her: https://journalisten.dk/dj-medlem-af-pressenaevnet-man-skal-ikke-slette-artikler

Pressenævnet har i øvrigt behandlet flere sager som er analoge til ovenstående.

John Strand kunne, principielt set, klage til pressenævnet over sletningen. Det vil formentlig være den første sag af den karakter og vil derfor kunne danne præcedens.

Udgangspunktet må være at et medie ikke kan slette en artikel fordi en vilkårlig redaktør efter publicering får kolde fødder.

Hvis du er sej John så fører du en sag. Ikke kun for din egen skyld men også for fremtidens kilders skyld!!

I øvrigt er din gennemgang i ovenstående indlæg ubehagelig læsning og hvis blot halvdelen står til troende så burde Mads Boel skamme sig gevaldigt ligesom det også er top problematisk at den journalist som er ansvarlig for indholdet ikke vil udtale sig i en sag om potentielt magtmisbrug.
John Strand
12. MAJ 2016
Her er det jeg skrev til TV2
Her er det jeg skrev til TV2 Fyn

Kære XXXXX

Jeg har meget svært ved at forstå hvorfor TV2 Fyn har slettet den artikel som du skrev http://www.tv2fyn.dk/artikel/teleekspert-fyn-burde-juble-over-bredbaandsmillioner og hvor jeg er citeret. Du har baseret din artikel på det jeg skrev til Frank Weirsøe og der er intet faktuelt forkert i det du har citeret mig for, det er i tråd med det jeg sagde i denne artikel: http://nyheder.tv2.dk/2016-02-09-ekspert-bredbaands-millioner-er-kejserens-nye-klaeder og live på News kl. 21.00 den dag hvor du offentliggjorde din artikel. (27 april)

Mine kommentarer til jer kom som en reaktion på denne artikel: http://www.tv2fyn.dk/artikel/ingen-fynske-jubel-over-ny-bredbaandsaftale hvor en række fynske borgmestre udtrykker deres utilfredshed over at regeringen ikke bruger flere penge på bredbåndsstøtte. Hvis jeg skal sige det meget enkelt så var det ganske naturligt at I kommer med en artikel der forholder sig kritisk til det en række fynske borgmestre har sagt til TV2 Fyn uden at I eller andre har forholdt sig kritisk til det de er citeret for på TV2 Fyn.

Jeg kan forstå på dig at I er blevet kontaktet af Energi Fyn som har lagt et pres på TV2 Fyn for at få fjernet den artikel hvor jeg er citeret – en artikel som nu er fjernet. En artikel der forholder sig kritisk til det som en række fynske borgmestre sagde, Energi Fyns fibersatsning, Lars Christian Lilleholt der er tidligere bestyrelsesmedlem gennem 5 år i Energi Fyn (frem til han blev minister) og som er nuværende Energi-, Forsynings- og Klimaminister og dermed minister med ansvar for de to brancher som Energi Fyn arbejder med (Energi og Tele)

Set fra min stol ser det ud som om Energi Fyn er sendt i byen for at forsvare et tidligere bestyrelsesmedlem, der er valgt for Venstre på Fyn og som nu er minister med ansvaret for de to brancher som Energi Fyn arbejder i – Jeg er sikker på at ministeren er taknemmelig for den hjælp han har fået fra en virksomhed som han har siddet i bestyrelsen for frem til han blev minister med ansvaret for de områder hvor Energi Fyn arbejder.

Jeg kan forstå på dig at Energi Fyn har sagt at det jeg siger ikke passer, og at det godt kan tjene penge. Jeg syntes at den påstand skal efterprøves og det kan du gøre hvis du går ind og ser på de historiske regnskaber for Energi Fyn Bredbånd A/S https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=21536849 så vil du ikke blot se at selskabet har kørt med massive underskud de sidste 13 år men at de også har foretaget ekstraordinære afskrivninger på deres fiberinvestering som løber op i et stort tre cifret millionbeløb – I praksis så har Energi Fyns fibersatsning tabt et meget stort trecifret million beløb svarende til flere tusinde kroner pr borger på Fyn som der er medejer af andelsselskabet Energi Fyn.

Hvis du taler med fagfolk med indsigt i telemarkedet og telebranchens økonomi (vil anbefale de banker der har analytikere der dækker teleområdet) så er jeg sikker på at de vil give mig ret i at Energi Fyn aldrig bliver i stand til at forrente og tilbagebetale de store investeringer man har lavet i fiber og de tab man har akkumuleret gennem årene i fiberselskabet. På toppen af det skal du addere de tab som Energi Fyn har fået gennem deres ejerskab af selskabet Waooo der lever tjenester på toppen af Energi Fyns fiber. I praksis så er det ikke sandt når Energi Fyn presser jer til at fjerne en kritisk artikel med en påstand om at de ikke har problemer med at tjene penge – Det er der dokumentation for hvis man læser Energi Fyn Bredbånds regnskaber.

Med hensyn til min påstand om at den pakke som det tidligere bestyrelsesmedlem af Energi Fyn og nuværende minister Lars Christian Lilleholt har lanceret er en gave til aktører som Energi Fyns fibersatsning så bør I vurdere min påstand i lyset af hvad Søren Bøving Andersen (Venstremand) der er formand for Syd Fyns Energi (en anden stor fiberaktør på Fyn) har sagt - der kan i læse denne artikel: http://www.fyens.dk/svendborg/Bredbaandspenge-Nu-gaelder-det-om-at-slaa-til/artikel/2985775

Hvis jeg skal sige det meget enkelt så er der ingen faktuelle fejl i din artikel (bortset fra hvilken plads i bestyrelsen som Lars Christian Lilleholt havde – mindre detalje, ændre ikke ved fakta) og din artikel er skrevet som en naturlig reaktion på det som en række fynske borgmestre sagde til TV2 Fyn uden at der var nogle der forholdt sig kritisk til det som de sagde. Det er denne artikel: http://www.tv2fyn.dk/artikel/ingen-fynske-jubel-over-ny-bredbaandsaftale

Jeg syntes bestemt at det du skrev og som jeg er citeret for er i offentlighedens interesse specielt set i lyset af TV2 Fyn dækker det der sker på Fyn og set i lyset af Energi Fyn som andelsselskab er ejet af borgerne på Fyn. Jeg ved ikke om TV2 Fyn ser det som jeres opgave at beskrive en fingeret virkelighed på Fyn og hjælpe Energi Fyn med at fjerne artikler der forholder sig kritisk til det der sker på Fyn og som kan tolkes som en kritik af den minister, der er valgt på Fyn, der har siddet i bestyrelsen for Energi Fyn i over 5 år og som nu har ansvaret for de brancher som Energi Fyn agere i.

Har kun et ønske og det er at skabe transparens i denne sag, jeg syntes at borgerne på Fyn skal have lov til at kende baggrunden for at TV2 Fyn fjerner en artikel som fremføre en række synspunkter som der er dokumentation for. Jeg har ondt af dig som journalist der kommer i klemme bare fordi du forholder dig til det der sker på Fyn, du har ikke lavet fejl og TV2 Fyn kunne i stedet for at fjerne ”min” artikel være kommet med deres syn på sagen.

Hilsen


John Strand