TV 2 frifindes af Højesteret i sag om piges selvmord

Familiemedlemmerne til pige, der havde begået selvmord, havde krævet 300.000 kroner hver i erstatning

Forældrene og to søskende til en pige, der begik selvmord, har i Højesteret fået afvist deres krav om godtgørelse fra TV 2, som omtalte sagen i et dokumentarprogram.

Familiemedlemmerne havde krævet 300.000 kroner hver, men Højesteret slår i en dom fast, at der ikke er grundlag for kravet.

Udsendelsen indeholdt kun en begrænset omtale af selvmordet, og der blev i øvrigt kun bragt oplysninger, som tidligere havde været fremme.

Det var i 2015, at udsendelsen blev bragt. Omtalen af pigens selvmord skete uden familiens samtykke.

Senere blev der anlagt en retssag, som nu har været behandlet både i byretten i Herning, Vestre Landsret og Højesteret.

I landets øverste retsinstans er konklusionen, at de fire familiemedlemmer ikke har været udsat for en sådan retsstridig krænkelse af deres privatliv, at de skal have tilkendt en godtgørelse.

Dommerne noterer, at familien ikke kan fremsætte kravet på vegne af den afdøde.

Kun hvis de selv har været udsat for en grov krænkelse af deres eget privatliv, kan kravet komme på tale.

De nævner i øvrigt også, at TV 2 alene bragte oplysninger, som var tilgængelige på YouTube og Facebook, og som havde været fremme i den lokale presse. Desuden undlod tv-stationen at vise dele af pigens afskedsvideo.

0 Kommentarer