search

TV 2 får konsulentbistand til fyringer

Konsulentfirmaet AS3 har holdt seminar for TV 2s ledere og mellemledere i anledning af den kommende fyringsrunde.

Konsulentfirmaet AS3 har holdt seminar for TV 2s ledere og mellemledere i anledning af den kommende fyringsrunde.

Når selve dagen oprinder, vil AS3 såvel som Dansk Journalistforbund stå parat med karriererådgivning til de afskedigede.

»Vi vil gerne sikre os, at det hele foregår ordentligt og på den pænest mulige måde. Og AS3 er professionelle ud i sådan noget,« siger TV 2s direktør Merete Eldrup til Journalisten.dk.

AS3s projektleder Sevim Djasferova står for samarbejdet med TV 2. Hun fortæller, at formålet med dialogen har været at forberede TV 2s ledere på mulige reaktioner fra medarbejderne.

»Jeg vil gerne understrege, at det kan være meget svært at vende en sådan situation til noget positivt. Men man kan sikre, at processen kommer til at foregå på en værdig måde, og vores erfaringer kan hjælpe dem til at vælge den model, der passer bedst til deres organisationskultur. Der er jo en overvægt af journalistiske medarbejdere,« siger Sevim Djasferova.

AS3 har tidligere rådgivet en række større danske medievirksomheder, og Sevim Djasferova mener, at der er særlige hensyn at tage, når journalister er fyringstruede.

»Det er karakteristisk for journalistiske medarbejdere, at de er kompetente, videnstunge og fagligt stolte personer. Dertil har de oftest en meget høj grad af identitet knyttet til deres fag og virke. Og dét er vigtigt for lederne at være opmærksomme på i forbindelse med, hvordan man annoncerer afskedigelserne,« siger Sevim Djasferova.

De afskedigede medarbejdere kan ikke regne med at blive ansat i et tilsvarende job, som mediebranchen ser ud i dag, hvorfor det er vigtigt at støtte dem til at tænke bredt i deres kommende jobsøgning, fortæller projektlederen.

»De må sætte sig ned og kortlægge deres kompetencer og netværk og overveje, om det, de kan, kan bruges i andre sammenhænge – også udenfor tv-branchen,« siger hun.

Når fyringsrunden er overstået, får de afskedigede medarbejdere valget mellem at benytte sig af karriererådgivning hos AS3 eller Dansk Journalistforbunds Uddannelse og Kompetence.

»Det er frit for den enkelte medarbejder at vælge. Men vores helt store styrke er, at vi kender mediebranchen. Vi kan kæde individuel karriererådgivning sammen med målrettede kurser. Vi ved, hvor der er jobs at få, og hvordan man får fat i dem,« siger Per Nielsen, konsulent i Uddannelse og Kompetence.

Kommentarer
7
preben nyborg madsen
17.04.08 17:00
Re: TV 2 får konsulentbistand til fyringer

Jeg har været i kløerne på AS3 i forbindelse med at aktivere kontanthjælpsmodtagere i Horsens kommune. Og jeg er ikke i tvivl om, at TV2-medarbejderne gør klogt i at søge bistand hos Dansk Journalistforbunds Uddannelse og Kompetence.

AS3 kunne kun byde på almenheder og havde en vision om "spredhagl" med hensyn til jobansøgninger. Jeg sad ved siden af tidligere salgschef hos Danpo, som hver uge hoppede på vognen og fyrede 100 ansøgninger afsted. Resultatet: Tung postkasse med afslag.

Han er stadig den dag i dag ikke i job. Og ingen fra mit hold på AS3 fik job. I mine øjne er AS3 en smart pengemaskine med mere facade end indhold. 

 

Fremhævet af Journalisten
Jens Yde
19.04.08 13:48
Jobsøgningskursus for tv2-journalister?

Også jeg har været på kursus hos AS3. Det skete forrige vinter, da jeg valgte at tage på jobsøgningskursus på det offentliges regning for at genopleve det jobsøgningskursus i DJ-regi, jeg var på i København i 1993. DJ-kurset på Gl. Strand varede to-tre dage, så vidt jeg husker, mens jobsøgningen denne gang strakte sig over hele 13 uger.

Jeg har tidligere givet udtryk for, at jeg syntes, det var til grin, at journalister skulle på kursus for at lære at skrive ansøgninger, og hos AS3 var det opløftende at høre flere kursister undre sig over, at en journalist deltog i kurset. Jeg kunne have ført dagbog over mine oplevelser, men det gjorde jeg nu ikke, men jeg kan huske, at det var yderst anstrengende og stressende at være deltager. Det var mit mål at fuldføre det tre måneder lange jobsøgningskursus uden at komme i job, og det klarede jeg kun, fordi jeg var fast besluttet på det. 

I løbet af kurset tog jeg tre ugers tiltrængt ferie på Mallorca, og da jeg vendte tilbage var kursuslederen gået ned med flaget på grund af stress. Hun var erstattet af to vikarer, der også var stressede, hvilket unægtelig smittede af på kursisterne. En grund til det høje stressniveau var måske, at AS3 opererer med et succeskriterium (eller måske gør de ikke?), der går ud på, at kursisterne ikke for hurtigt må komme i arbejde, for så mister kursusholderen jo sit eksistensgrundlag, mens kursisterne på den anden side helst skal finde et arbejde, inden de 13 uger er gået, for så vil ministeren i København jo notere, at AS3 er en samfundsmæssig succes og pengene givet godt ud.

På grund af stress havde jeg nær givet op undervejs, og – som andre kursister – taget et job som julemand i Magasin, men jeg holdt ud, og jeg har ikke ændret opfattelse. Jeg mener stadig, at disse øvelser i at oversvømme kendte og ukendte arbejdsgivere med ansøgninger er forfejlede, men jeg forstod da omsider, hvordan enkelte arbejdsløse godt kan tale sandt, når de oplyser, at have sendt 800 opfordrede og uopfordrede jobansøgninger ud, idet printeren og e-mail jo er opfundet, mens det viser sig, at kursusholdere rundhåndet betaler nødvendige frimærker. 

Det var selvfølgelig interessant at lære at lave 7-kabale og andre spil på computeren, men det bedste ved kurset var et foredrag om stress. En af vikarerne viste sig at være ”stress-coach” eller lignende og fortalte om kortisol et par uger inden, dette for mig nye ord kom i tv-avisen. Jeg vidste virkelig ikke, at man kunne måle stress gennem en spytprøve.

Jeg vil sige til de fyrede tv2-medarbejdere, at det er til grin, hvis I skal på kursus i at skrive ansøgninger for at udrydde den arbejdsløshed, der nok nu igen vender tilbage i større stil. Jeg mener, at et foredrag om stress vil være bedre.

Og Kompetence? Jeg får stress og dårlige nerver af det ord.

Fremhævet af Journalisten
Geert Mørk
29.04.08 11:10
Re: TV 2 får konsulentbistand til fyringer

Kære Jens Yde og Preben Nyborg Madsen.

Jeg har siden efteråret 2007 været konsulent i Dansk Journalistforbunds Uddannelse- og Kompetenceafdeling og vejledt 100-vis af kolleger, der har været en tur inde over dagpengesystemet. Adskillige har deltaget i DJUK´s såkaldte jobworkshops hvor man bl.a. lærer at skrive ansøgninger. Jeg har endnu ikke oplevet en eneste deltager på disse kurser, der ikke har givet udtryk for, at det er væsentlig anderledes at skrive en ansøgning i forhold til 800 anslag til avisen. Der er selvfølgelig forskel på hvad den enkelte arbejdsgiver ønsker sig af en ansøgning, men den generelle erfaring fra DJUK-kurserne er, at journalister ikke har "medfødte evner" til at skrive ansøgninger. Det er en diciplin der skal læres.

Hvis man syntes der er for lang tid til den næste jobworkshop, kan jeg anbefale et par billige bøger fra forlaget Libris: "Kom forrest i køen, når du søger job" af Jørn Lauesen og "Jobjagt og karriereskift" af Torben Lausten. Begge til dkr. 69,- pr. stk.

Desværre får mange journalister - og andre faggrupper iøvrigt - en del afslag, netop fordi ansøgningerne ikke opfylder en række af de mest basale krav og forventninger til en ansøgning. Så på med vanten! Kom på kursus (næste 21.05.08) og få forbedret dine KOMPETENCER (hvad er der galt med dét ord?) i kampen om det næste job :-))

 Hej fra

Geert Mørk - DJUK vejleder

Fremhævet af Journalisten
preben nyborg madsen
01.05.08 15:10
Re: TV 2 får konsulentbistand til fyringer

Kære Geert Mørk

Jeg tror ikke helt, du forstod min pointe. Jeg synes, det er okay at lære at skrive ansøgninger. Men AS3 var for mig ikke en kompetencegivende medspiller, men snarere praktiserede de oldnordisk disciplin og havde hun en løsning på det at være arbejdsløs: Skyd uopfordrede ansøgninger ud i stakkevis. Dag efter dag - uge efter uge. På mit hold hos AS3 var der ingen (i-n-g-e-n), som fik et job med den taktik.

AS3 blev da også fyret af Horsens kommune - forståeligt nok. De burde aldrig have været hyret til opgaven. Så er det sagt og skrevet!

Fremhævet af Journalisten
Jens Yde
01.05.08 22:13
Re: TV 2 får kompetencebistand til fyringer

Kære Mørk

”Uddannelse og Kompetence” er et slagord, som blandt andet Journalistforbundet og AS3 benytter sig af.

Kompetence var et af de ord, jeg ellers troede, jeg kendte, men forrige vinter lærte jeg på et kursus for arbejdsløse, at jeg f.eks. ikke er i stand til at skelne ”kompetence” fra ”egenskab” hos et menneske, for kompetencebegrebet er kommet under intellektuel behandling hos belæste mænd, siden min gamle fremmedordbog blev trykt. 

I 1990 dukkede ”kernekompetence” op som værende en vigtig del af en virksomheds konkurrenceevne. Siden er begrebet kernekompetence imidlertid udvandet i en mængde teoretiske områder, så virksomhedsledere formentlig ikke kan begribe, hvad kernekompetence er, og måske risikerer de at stresse helt af, hvis de prøver at forstå ordet?

Ophavsmændene til kernekompetence, Prahalad og Hamel, introducerede det i HARVARD Business Review i 1990 således: "the collective learning in the organization, especially how to coordinate diverse production skills and integrate multiple streams of technologies", og selv om den sætning giver over 300.000 henvisninger på nettet, hvilken journalist gider så prøve at forstå det? 

Verdens største management-tænker er faktisk den nævnte inder C.K. Prahalad, født 1950 i Madras og tidligere ansat på Union Carbide. Han mødte på et amerikansk universitet Gary Hamel, der er nummer fem blandt disse tænkere. Gary Hamel er tilmed af Fortune Magazine  kaldt verdens førende ekspert i forretningsstrategi og The Economist har kaldt ham for den regerende strategiguru. Dette fremgår af en afstemning foretaget af The Times og Suntop Media og offentliggjort af Berlingske Nyhedsmagasin.

 http://www.business.dk/article/20080219/nyhedsmagasin/80213089/

Men kompetencebegrebet er forældet, skrev professor Feiwel Kupferberg i 2003 - længe inden, jeg selv havde hørt om det. Han foreslår kreativitet i stedet for kompetence. 

http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=892&lng=1

Fremhævet af Journalisten
Geert Mørk
29.05.08 16:53
Re: TV 2 får kompetencebistand til fyringer

Kære Jens Yde.

Det er spændende med alle de fremmede links og definitioner! Og som journalist er det jo heller ikke svært at finde et citat et eller andet sted ude i den store verden, når man har en påstand eller pointe, man ønsker at bringe til torvs. Men jeg syntes nu ikke, at dine links berettiger til at ned- eller overflødiggøre ordet "kompetence". Og jeg har svært ved at forstå og acceptere, at en inder fra Madras skulle have eneret på ordet. Med al respekt for indere iøvrigt!

Jeg har netop hevet min gamle "Nudansk Ordbog" fra 1977 ned fra hylden, og her står om kompetence: "svare til" og "med evne til". Og det er præcis denne betydning ordet har, når vi har tilladt os at kalde en afdeling i Dansk Journalistforbund for "Udvikling og kompetence" (DJUK). Vi prøver - efter bedste evne - at bibringe medlemmerne muligheden for gennem kurser, samtaler, coaching osv, "evne til" at matche de varierende krav fra arbejdsmarkedet, så medlemmernes kvalifikationer/kompetencer  "svarer til" disse krav.

Sværere er det såmænd ikke! Jeg tvivler på at ophavsmændene til DJUK har trawlet forskellig indisk litteratur og omfattende reviews fra Handelshøjskolen på Harvard igennem inden de bestemte sig for navnet. Det ville vel netop være at intellektualisere begreberne langt mere end de kan bære. Som du jo selv er modstander af.

Bedste hilsner

Geert Mørk

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
31.05.08 17:10
Re: TV 2 får konsulentbistand til fyringer

For min skyld kan folk og fæ kalde sig for lige hvad de lyster, for det interessante er, hvad der kommer  ud af det hele.

Jeg har i flere år arbejdet med jobskabelse, og der er ganske amnge oplevsler - alt efter hvorman er i systemet.

Er man på AS3-hylden er der langt til konkrete jobs. Endnu længere er der, når man sidder i  AF-systemet. Meget kort afstand til jobbene er der, når man er i et projekt, der har fået en opgave emd at opsøge virksomheder for at få dialogen i gang. 

Den sidste del giver pote, men den er dyr. Det er billigere at indkalde en stor gruppe mennekser og underholde med optimisme, systematikker, og alt mellem himmel og jord.

Forbundets indsats er udmærket som det den er: en indsats. Hverken mere eller mere. 

Alle gør det jo - så godt de kan..

 Resten er op til hver enkelt, og der er nu også en del muligheder - tænk over det..

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen