TV 2-chef afviser at have manipuleret med moske-program

TV 2 har i en af deres dokumentarudsendelser om danske moskeer udeladt oplysninger, der tegner et mere positivt og nuanceret billede af imam fra Grimhøjmoskeen, skriver Radio24syv, der spørger, om TV 2 dermed har "manipuleret". TV 2 afviser: »Der er nuancer, der er udeladt. Men ikke noget af betydning efter min vurdering,« siger Mikkel Hertz, nyhedsdirektør

Radio24syv sætter i dag spørgsmålstegn ved, om TV 2 har "manipuleret" med en af stationens omdiskuterede dokumentarudsendelser om danske moskeer.

Den 3. marts viste TV 2 skjulte optagelser af imam Abu Bilal fra Grimhøjmoskeen i Aarhus. Han opsøges af TV 2's muldvarp, der med skjult kamera søger rådgivning hos imamen.

Muldvarpen fortæller, at hendes ægtemand er voldelig og slår hende, og hun vil vide, om hun er ægteskabeligt forpligtet til at dyrke sex med ægtemanden.

Herefter klipper TV 2 direkte til imamens svar: Det er ”ikke tilladt" at nægte manden sex.

Udelader afgørende udtalelser

TV 2 har imidlertid fraklippet en række oplysninger, der nuancerer billedet af imamen, skriver Radio24syv.

Stationen har fået udleveret en lydfil af Grimhøjmoskeen med lydoptagelser fra imamens rådgivning af kvinden og sammenlignet optagelsen med TV 2's udsendelse.

Ifølge Radio24syv udelader TV 2 afgørende udtalelser fra imamen.

”Hos TV 2 klip­pes der – efter at kvin­den har for­talt om sin vol­de­lige ægte­mand og spurgt, hvor­vidt hun har pligt til at dyrke sex med ham – direkte til ima­mens ordre om, at hun er for­plig­tet til at dyrke sex med man­den, men TV 2 har ude­ladt sekven­ser af flere minut­ters varig­hed, hvor ima­men spør­ger til kvin­dens situ­a­tion, udtryk­ker med­fø­lelse, spør­ger ind til deres kær­lig­heds­liv, siger at man­dens hand­lin­ger er kri­tisable og ikke kan til­la­des, lige­som ima­men siger, at han gerne vil tale med man­den og gøre det klart, at han “risi­ke­rer Allahs straf” for at slå kvin­den”," skriver Radio24syv.

TV 2 ude­la­der også afgø­rende udta­lel­ser fra ima­men om, at kvin­den har ret til at blive skilt, skriver Radio24syv.

TV 2: Det er retvisende og fair

TV 2's nyhedsdirektør afviser over for Journalisten, at TV 2 har manipuleret.

»Det mener jeg ikke, TV 2 har gjort. Jeg mener, at det, vi bringer, er retvisende for indholdet af den rådgivning, hun får af imamen,« siger Mikkel Hertz til Journalisten.

Radio24syv mener at kunne dokumentere, at TV 2 i sin redigering har fraklippet en række oplysninger, der giver et mere nuanceret billede af imam Abu Bilal. Hvorfor har TV 2 ikke taget de nuancer med i programmet?

»Det, vi gengiver i programmet, er en journalistisk bearbejdning. Det er ikke praktisk muligt at gengive alle samtaler i fuld længde. Men det, vi gengiver, er dækkende og fair i forhold til indholdet af den rådgivning, som bliver givet af imamen,« siger Mikkel Hertz.

Vi fremstiller i det rigtige lys

Synes du, at den redigering, der er gennemført, giver et fair billede af det faktiske forløb?

»Ja, det synes jeg. Det giver ikke bare et fair, men også et dækkende billede. Vi har ikke været ude på at fremstille nogen i andet end det rigtige, retvisende lys. Og det synes jeg, vi gør. Vi har redigeret i samtalen, ligesom vi redigerer i alt mulig andet. Der er valgt nogle ting fra, og så kan man sige, at der sikkert er valgt nogle ting fra, som peger til den ene side eller den anden side. Men det, vi har bragt, er retvisende og fair.«

Men ifølge 24syv så spørger imamen jo også ind til kvindens situation, udtrykker sin medfølelse og spørger ind til deres kærlighedsliv. Hvorfor er det taget ud?

»Vi har taget det med, som vi mente var væsentligt i forhold til den rådgivning, hun søger.«

Skjult kamera kræver en særlig agtpågivenhed

Antropolog Christian Suhr siger: Når man skærer det så skarpt og forenklet, så fremstiller TV 2 de her mennesker som monstre? Hvad er TV 2's kommentar til det?

»Vi har ikke haft et ønske om at fremstille nogen som monstre. Det er rigtigt, at vi har redigeret i optagelserne, ligesom vi gør i alle vores optagelser. Men hvordan man opfatter en mand, der giver den slags rådgivning, det forholder vi os slet ikke til. Vi forholder os til indholdet af det, han siger. Der er tale om imamer i otte moskeer, som spiller en central rolle for en del af deres menighed. Derfor har vi ønsket at se på, hvad det er for en form for rådgivning, de giver. Særligt i forhold til ligestilling mellem køn og i forhold til arbejdsmarkedet. Og det er det, vi afspejler i de udsendelser,« siger Mikkel Hertz.

Er det ikke ekstra vigtigt med nuancer, når det handler om miljøer, vi ikke kender særlig godt?

»Jo, vi skal ikke udelade ting, som betyder, at man får et skævt billede af den virkelighed, som vi har mødt derude. Det er meget voldsomme journalistiske våben, når man bruger en muldvarp og skjult kamera. Derfor kræver det en særlig kontrol og en særlig agtpågivenhed. Men forud for de her udsendelser har vi haft flere forskellige redaktører og flere oversættere på for at være sikre på, at det, vi bragte, var retvisende. Der er nuancer, der er udeladt. Men ikke noget af betydning efter min vurdering.«

Du synes ikke, at man som seer havde fået et mere nuanceret billede af imamen, hvis man havde set det klip, hvor man ser ham spørge ind til kvindens situation, og hvor han udtrykker sin medfølelse?

»Jeg vil ikke sætte mig ind i, hvordan du eller jeg ville opfatte noget, som vi ikke har bragt. Det jeg bare kan sige er, at hvis vi havde bragt den fulde version fra ende til anden, så havde det ikke ændret på de konklusioner, som imamen når frem til,« siger Mikkel Hertz.