TV 2-brugerbetaling større end forventet

Det kommer ikke til at række med de 10 kroner om måneden, som politikerne blev enige om som betaling for at se TV 2. Distributørerne skal også have en bid af kagen.

Det kommer ikke til at række med de 10 kroner om måneden, som politikerne blev enige om som betaling for at se TV 2. Distributørerne skal også have en bid af kagen.

300.000 husstande vil skulle have et kort og en kort-læser for at kunne modtage TV 2, når kanalen efter planen skal udsendes som kodet betalingskanal efter årsskiftet. Den tekniske løsning koster penge, og udgifterne vil blive lagt oven i de penge, som TV 2 skal have.

»Vi skal jo håndtere kunderne, som skal have et kort, og der er andre typer af omkostninger, som skal dækkes ind på en eller anden måde. Ellers har vi jo en tabsforretning ud af det, det er der jo ikke nogen, der vil gøre,« siger Steen Ulf Jensen til fagbladet Ingeniøren.

Han er administrerende direktør i Boxer, der skal stå for at sende TV 2 ud på det digitale sendenet og derfor også håndtere betalings-løsningerne, og han slår fast, at prisen for de 300.000 husstande vil blive højere end de hidtil antagne 10 kroner om måneden plus moms.

»Ja, det kan jeg lige så godt sige, at det bliver. Vi er ikke en velgørenhedsforretning. Det bliver ikke sådan, at vi gør det med et tab. Der bliver en avance til os, ellers laver vi jo et tab på det. Så vil vi hellere være foruden,« siger Steen Ulf Jensen til Ingeniøren, der dog ikke vil give et bud på, hvad prisen kommer til at blive.

I det hele taget er det et åbent spørgsmål, om distributørerne Boxer og Yousee vil nøjes med at få deres distributionsomkostninger dækket, eller om de vil lægge en avance oveni, og hvor stor den i givet fald skal være. Den endelige pris er helt op til den enkelte distributør, forklarer afdelingschef i Kulturministeriet Jesper Hermansen.

»Det er et frit marked, det har vi ikke hjemmel til at regulere,« siger han til Ingeniøren.

Brugerbetaling for TV2 fra januar er dog endnu ikke en realitet. Selvom et flertal i det danske Folketing er enige om finansieringen, skal forretningsmodellen også godkendes af EU Kommissionen, før den kan træde i kraft.

1 Kommentar

erik haaest
27. MARTS 2011
Re: TV 2-brugerbetaling større end forventet
Sådan skaffede politikerne Danmarks Radios monopol tilbage. Vil DU give penge for at se TV2 ? installere særlig modtagerkasse etc.