search

Tusinder har skrevet under på protest mod offentlighedslov

Susanne Jespersens underskriftsindsamling mod ny offentlighedslov har på få dage fået over 4.500 underskrifter og tallet vokser minut for minut. Kun én politiker har foreløbig svaret på indsamlingen

Underskriftsindsamlingen "NEJ tak til den nye offentlighedslov", der cirkulerer på sociale netværk, har på få dage samlet over 4.500 underskrifter. Det går stærkt. Tirsdag var der 1.500, der havde skrevet under.

Det er Susanne Jespersen, der står bag underskriftsindsamlingen.

Susanne Jespersen har løbende sendt listerne over underskrifter til Folketingets politikere. Foreløbig har kun Karina Lorentzen fra SF svaret. Hun skriver:

"Tak for de mange underskrifter. De gør naturligvis indtryk! I SF arbejder vi for størst mulig åbenhed på så mange fronter som muligt. Aftalen om offentlighedsloven er et kompromis, og da SF er en del af regeringen, må vi naturligvis stå inde for aftalen. Det betyder i praksis, at den vil være svær at lave om."

Kilder har tidligere fortalt til journalisten.dk, at lovforslaget alene bliver betragtet som Bødskovs projekt, og han får selv lov til at stå på mål for det. Menige medlemmer har fået lodret ordre om at holde al kritik inde i båden.

Vurderingen er, at Bødskov bl.a. i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt lovforslaget skulle sendes høring, er gået i et med embedsværket i Justitsministeriet.

Kommentarer
16
anders kjærulff
14.03.13 11:38
5.000 har underskrevet. Men
5.000 har underskrevet. Men det får ikke politikerne til at lytte:

Via Mie Harder: "Tak for de tilsendte underskrifter. Det er godt at støtte op om offentlighed, og derfor forstår jeg ikke helt, at man er modstander af den nye offentlighedslov, hvis nettoresultat er mere – ikke mindre - offentlighed. Det er Venstres opfattelse, at der er tale om en storm i et glas vand, og jeg noterer mig, at der er tale om en internet-underskriftindsamling – som mange millioner af borgere ikke har skrevet under på." - svarer Jan E. Jørgensen.
Fremhævet af Journalisten
Allan Birch
14.03.13 12:08
Danmark er i forvejen et af
Danmark er i forvejen et af de mest lukkede lande på dette punkt af "de lande, vi ynder at sammenligne os med!
Hvis den nye lov kommer igennem, bliver Danmark, bortset fra at være "det lykkeligste," også "det eneste land i den vestlige verden helt uden skandaler, korruption, vennetjenester og sammenblanding af politik og embedsværk."
Simpelthen fordi der kommer til at herske en lukkethed, kineserne ville misunde danske politikere.
Loven kommer også til at omfatte kommunale "klovnerier."
Fremhævet af Journalisten
Charlotte Obel
14.03.13 14:05
I regionernes konflikt og
I regionernes konflikt og undsigelse af de praktiserende læger, ses en tilsvarende politiker/embedsmandsselvstyrkende adfærd.
Der er vel ingen tvivl om, at regionerne vil være lægearbejdsgivere for at gøre sig selv uundværelige. Der er et stort embedsmandsapparat, der nødig vil se sig selv nedlagt. Hvis regionerne administrerer de praktiserende læger samtidig med at de tiltager sig "æren for at have rettet op på de ustyrlige læger ", har de retfærdiggjort deres egen eksistens. De planter selv historier om os for at gøre os utroværdige, for derefter at "løse problemet" . Administrationen dokumenterer sit eget værd. Det er en umådelig farlig tendens, der undsiger kompetance, kvalitet og borgernes behov. Jeg vil stille spørgsmålet, om der ikke er tale om embedsmisbrug?
Fremhævet af Journalisten
John Damm Sørensen
15.03.13 08:33
Værd at bemærke, at den
Værd at bemærke, at den udskældte § 24 ikke gælder for miljøoplysninger.

Det skyldes, at Morten Bødskovs (S) jurister tilsyneladende ikke vil udstille paragraffens fuldstændige uforenelighed med FNs Århuskonvention og EUs direktiv om aktindsigt i miljøoplysninger.
Derfor forbliver Miljøoplysningsloven referencer til Offentlighedsloven fastholdt som referencer til loven fra 1985.

I 2003 skrev Morten Bødskov (S) om FNs Århuskonvention meget udvidede muligheder for borgeres aktindsigt i et forslag til nedsættelse af en forfatningskommission:
"I FN-regi blev der i 1998 vedtaget den såkaldte Århuskonvention, som på
miljøområdet pålægger de underskrivende lande en forpligtelse til at give deres borgere adgang til alle oplysninger, ret til at deltage i beslutningerne og adgang til retlig prøvelse.

En ny grundlov bør udbrede konventionens principper til hele den offentlige forvaltning, men dog således at forberedende interne papirer, der fortsat er til overvejelse, ikke er omfattet af offentlighedskravet.
Der kan også være tungtvejende samfundsinteresser, som kan tilsidesætte ønsket om offentlighed."
Fremhævet af Journalisten
John Damm Sørensen
27.03.13 09:23
Underskriftsindsamlingen har
Underskriftsindsamlingen har rundet 17.000 underskrifter.
Fremhævet af Journalisten
Susanne Jespersen
01.04.13 10:21
Vi er tæt på de 20.000
Vi er tæt på de 20.000 underskrifter

http://www.skrivunder.net/nej_tak_til_den_nye_offentlighedslov
Fremhævet af Journalisten
Per Jensen
08.04.13 12:39
Jesper Tynell, som ved hvad
Jesper Tynell, som ved hvad han taler om, er en af de skarpeste og mest kompetente kritikere af den ny offentlighedslov. Politikere/ministre & embedsværk skal ikke have lov til at putte sig i fordækte fortrolighedsrum, uden at pressen har mulighed for at gå dem efter i sømmene for evt. at påtale/påvise evt. ansvarsmisbrug.
Fremhævet af Journalisten
Birthe Karlskov Christiansen
09.04.13 17:41
Det er jo en skændsel for
Det er jo en skændsel for vores demokrati, hvis Folketinget vedtager en lov om mindre åbenhed og der åbner op for at Folketinget kan føre os - befolkningen - bag lyset. Uden at bl.a.journalister har mulighed for at bore i sager og få 100 prc. aktindsigt, så føler jeg ikke Danmark har demokrati. Følelsen af overmennesker og undermennesker falder mig pludselig ind.
Fremhævet af Journalisten
Dan E. Christiansen
09.04.13 18:00
Offentlighedsloven tjener
Offentlighedsloven tjener blandt andet det formål, at pressen - og dermed offentligheden, dvs vi borgere kan følge med efterfølgende, hvad ministre og embedsmænd drøfter og indgår af aftaler. Sondringen mellem, hvad der bliver drøftet, og hvad der bliver besluttet samt, ikke mindst: hvem har ansvaret for at gøre hvad, skal til alle tider kunne følges af offentligheden gennem den notatpligt, der følger med en sådan åbenhed. Når dette ikke sker, som følge af justitsministerens planlagte lovforslag om ændring til at lukke af for denne åbenhed, baner en sådan lovændring vejen for en indsnævring af demokratiet - og øger dermed risikoen for magtmisbrug, som det offentlige ikke har mulighed for at kontrollere. Dette er for mig helt uacceptabelt - og derfor skriver jeg under på denne protest mod ændring af loven.
Fremhævet af Journalisten
Hanne Nielsen
10.04.13 00:43
Både min mand og jeg mener,
Både min mand og jeg mener, at med de mange former for hokus pokus politikere og skiftende regeringer gennem tiderne er blevet taget i, er det bydende nødvendigt for et demokrati, med total åbenhed og indsigt, så intet ustraffet kan fejes ind under gulvtæppet.
Hvis vore politikere vil/kan lave offentlighedsloven mindre åben, er grunden vel, at der må være en del af disse, som ikke har rent mel i posen, for hvorfor ellers pille ved en udmærket fungerende lov.
Fremhævet af Journalisten
Louis E. G. Jepsen
12.04.13 11:52
Jeg protesterer mod at
Jeg protesterer mod at politikerne, med den nye lov vil gemme sig for offentlighedens indsigt i, hvad de går og laver. Vi skal ikke have mindre offentlighed men mere, tak
Fremhævet af Journalisten
Jørgen Fischer
14.04.13 21:54
jeg protesterer mod det
jeg protesterer mod det fremsatte lovforslag om ændring af loven om offentlighed i forvaltningen. Vi skal have mere offentlighed - og ikke mindre, tak.
Fremhævet af Journalisten
I. Lerup Hansen
18.04.13 07:15
17/4 2013

17/4 2013
Det er uhørt, at indskrænke offentlighedens mulighed for at kigge politikerne efter i kortene.
Chokerende er det, at forslaget kommer fra den side i folketinget!!
Fremhævet af Journalisten
Ole Lerup
18.04.13 07:20
Jeg synes det er dybt
Jeg synes det er dybt betænkeligt, at man indskrænker borgernes mulighed for at få indsigt i politikernes beslutninger. Det strider mod demokratiet.
Fremhævet af Journalisten
Ellen Visbech Mortensen
21.04.13 15:27
Det er uhyggeligt at tænke på
Det er uhyggeligt at tænke på, hvis den nye offentlighedslov bliver vedtaget. Mere ikke mindre åbenhed, vi må kunne følge ministrenes arbejde for at mindske muligheden for magtmisbrug.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bloch
26.04.13 18:29
Nej TAK!!! - Med den nye lov
Nej TAK!!! - Med den nye lov vil politikerne gemme sig for offentlighedens indsigt i, hvad de går og laver.

http://www.talsmand.dk
[url=http://www.talsmand.dk/]Underskriftsindsamling[/url]
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen