Turbånd og rejer

 

 

Danisco inviterer på Tivolitur. Er det et familiært arrangement, eller kan det give et godt fagligt udbytte? Otte journalister med familier sagde ja tak. På Politiken fik journalisterne forbud mod at deltage.

"Vores regnskabsår er slut, og det fejrer vi med en frokost i Tivoli, hvor vi slapper af med friske rejer og meget lidt faglighed. Efter frokosten er der ind- gang for ledsagere, og medbragte børn får udleveret tur- pas." Sådan lød Daniscos indbydelse til de medier og journalister, Danisco normalt har forbindelse med. Otte journalister tog sammen med deres familier imod indbydelsen til arrangementet fredag den 20. juni. Ifølge programmet lagde journalisterne ud med frokost i Grøften, bagefter var der rundvisning på Pantomimeteatret, som Danisco sponsorerer, og midt på eftermiddagen stødte ledsagerne og børnene til. Indbydelsen fik Politikens erhvervsredaktør, Claus Skovhus, til at sende en mail ud til alle på Politiken. Her stod, at han ikke mente, Politikens ansatte skulle deltage i arrangementet.

"Danisco har denne gang smurt for meget fedt på arrangementet… grænsen for "smørelse" er overskredet," skrev han. Claus Skovhus siger, at hvis Danisco blot havde inviteret til frokost, så ville han ikke have forhindret kollegerne i at deltage – heller ikke selv om der direkte står, at der er meget lidt faglighed i arrangementet. En frokost kan bruges til kildepleje eller vidensopsamling, påpeger Politikens erhvervsredaktør. "Det er det med ledsagere og børn, jeg ikke bryder mig om. Jeg kan ikke se, hvad gyngerne i Tivoli har med Daniscos fødevarer at gøre. Det er i hvert fald ikke deres produkter, der bliver afprøvet," siger Claus Skovhus.

Erhvervsredaktøren siger, at journalister skal huske på, at de kun er inviteret med, fordi de er ansat på et medie og beskæftiger sig med et bestemt stofområde, og at arrangementet også er arbejde for virksomheden. Man kan godt have det hyggeligt og småsnakke, men man må ikke glemme sin position. Claus Skovhus slutter sin mail af med at spørge, om kollegerne har været ude for lignende invitationer.

Eterlysningen skyldes, at Skovhus gerne vil vide, om den form for ekstravagant smørelse er ved at vende tilbage. Han husker nemlig ikke, at en virksomhed i nyere tid har smurt så tykt på. Selv var han for nylig til et af Daniscos pressearrangementer. Efterfølgende følte han, at det var på kanten af, hvad han syntes om. Journalisterne var inviteret til Daniscos hovedsæde for at høre nogle foredrag. Foredragene fik de ombord på en træbåd, mens den sejlede rundt i Københavns kanaler. Bagefter var der en pose til deltagerne med godter som for eksempel syltetøj og kaffe, der er fremstillet med ingredienser fra Danisco. "Det var lige lovlig meget at gøre ud af det. Jeg fandt, at det var inden for bagatelgrænsen, men har faktisk meget sympati for de journalister, der mener, man slet ikke skal tage imod gaver," siger Claus Skovhus.

Søren Kragballe, journalist på Jyllands-Postens erhvervsredaktion, har bl.a. Danisco som stofområde og sagde også nej tak til Tivoli-turen. "Den er spild af tid, der er ikke noget oplæg, og det er for familiært," siger han.

På Berlingske Tidende har erhvervsredaktør Peter Kjærgaard ikke hørt om indbydelsen, men siger, at den type invitationer kommer til redaktionen hele tiden. Banker, organisationer og store virksomheder laver hvert år arrangementer, der er meget lidt faglige, for eksempel nogle af de store julefrokoster. "Arrangementet i Tivoli adskiller sig tilsyneladende ved, at hustruer og børn er inviteret med, men man kan jo bare nøjes med at deltage i frokosten," siger Kjærgaard. Carsten Sivertsen, pressechefen hos Danisco, tager afbudene med ro. "Medierne har forskellige regler for deltagelse, sådan er det. Vi lever jo af at fortælle om vores virksomhed, og det gør vi så denne gang i Tivoli."l

0 Kommentarer