Tunge skyts mod tekst-underbydere

  Dansk Journalistforbund har det svært i kampen mod de tekstningsfirmaer, der underbyder markedet og nægter at indgå rammeaftaler. Specialgruppen Forum for Billedmedieoversættere sætter ind med ny ild mod aftagerne af undertekster.

Dansk Journalistforbund har det svært i kampen mod de tekstningsfirmaer, der underbyder markedet og nægter at indgå rammeaftaler. Specialgruppen Forum for Billedmedieoversættere sætter ind med ny ild mod aftagerne af undertekster.

STRID. I kampen for at organisere de danske tekstere tager specialgruppen Forum for Billedmedieoversættere (FBO) nye og skrappere midler i brug. Med flammende rød skrift bliver firmaer, der ikke vil lave rammeaftale med Dansk Journalistforbund (DJ), hængt ud på FBOs hjemmeside.

Samtidig har FBO på vegne af DJ udsendt breve til samtlige aftagere af undertekster, hvori FBO opfordrer til kun at samarbejde med de tekstningsfirmaer, der har underskrevet rammeaftaler med DJ.

»Folk skal vide, at når de samarbejder med underbydere, er de med til at skade de tekstningsfirmaer, der har indgået rammeaftaler, og at de dermed undergraver medarbejdernes arbejdsvilkår,« FBOs formand, Kirstine C. Baloti.

Specialgruppen opfordrer i et brev Nordisk Film til ikke at benytte tekstningsfirmaet Scandinavian Text Service, fordi firmaet ikke har underskrevet rammeaftale med FBO. I brevet står der:

»Som situationen er nu, tilbydes vores medlemmer en urimeligt lav løn, som de ikke kan forsvare at arbejde for. Derfor vil vi kraftigt opfordre til, at Nordisk Film i fremtiden vil vælge leverandører, der via kollektive aftaler med DJ tilstræber at tilbyde oversætterne ordentlige vilkår.«

FBO har, siden specialgruppen blev dannet, haft som sit erklærede mål at organisere de danske billedmedieoversættere. Det lykkedes på et tidspunkt specialgruppen og Dansk Journalistforbund at forhandle rammeaftaler med lidt over halvdelen af de firmaer, der laver danske undertekster.

Men forhandlingsgrundlaget er så småt ved at smuldre.

De firmaer, der ikke har indgået aftale med FBO, betaler ifølge FBO deres ansatte og freelancere en lavere takst og er derfor også i stand til at levere undertekster til lavere priser. Det presser andre firmaer til at opsige deres rammeaftaler med Dansk Journalistforbund.

Ved årets begyndelse opsagde tekstningsfirmaet SDI Media Group deres aftale med FBO, fordi Nordisk Film gik over til Scandinavian Text Service, og senest har Dansk Videotekst opsagt deres aftale med FBO.

Udsigten til at firmaets hovedkunde, TV 2, ville blive privatiseret, fik Dansk Videotekst til at frygte, at TV 2s nye ejere ville stille krav om lavere priser.

»Vi føler os pressede. Vi kan mærke fra vores aftagere, at de andre firmaer tilbyder sig til priser, der er 25 procent lavere end vores. Kvalitet koster penge, og oversættelse er et af de områder, som mange synes bør være et lavtlønsområde. På Dansk Videotekst nægter vi at ende som et discountfirma – så hellere lukke,« siger firmaets teksterchef, Allan Hilton Andersen.

Dansk Videotekst genforhandler nu deres rammeaftale med FBO, og firmaet håber at have tid til at omstille sig, nu hvor salget af TV 2 er udskudt.

Hos Scandinavian Text Service, der laver undertekster til store amerikanske film som blandt andre »Minority Report«, »Die Another Day« og »Kingdom of Heaven«, finder direktør Per Rankløve FBOs metoder uhørte:

»FBO har åbenbart et behov for at trække os gennem sølet. Men før man går i krig, bør man afprøve sine påstande. Mange af vores medarbejdere har arbejdet for os gennem en årrække og får en månedsløn, der ligger langt over gennemsnittet i Dansk Journalistforbund. De fleste er uddannede cand.mag.er og er passionerede sprogfolk. Ingen af dem ville have problemer med at få arbejde for et andet tekstfirma og ville forlade os, hvis ikke de følte sig godt behandlet,« siger han.

Per Rankløve ønsker ikke at oplyse om firmaets priser, under henvisning til at det er en forretningshemmelighed.

Nordisk Film afviser at have modtaget brevet fra FBO og ønsker ikke at kommentere sagen.

 • Rammeaftaler
  Minimumstaksten per tekstlinje hos firmaer, der har indgået rammeaftaler med Dansk Journalistforbund, er typisk på omkring 4 kroner, mens den hos firmaer, der ikke har indgået aftaler, ligger på omkring 2,5.

  Herudover sikrer rammeaftalerne blandt andet ophavsrettigheder i forbindelse med videresalg, og at oversætteren bliver krediteret efter rulleteksterne.

  Kilde: Forum for Billedmedieoversættere (FBO)

 • Tekstningsfirmaer, der har aftaler med
  Dansk Journalistforbund
  Danmarks Radio
  Nordisk Undertext
  Prima Vista
  Title Vision
 • Tekstningsfirmaer, der ikke har aftaler med
  Dansk Journalistforbund
  Broadcast Text
  PrimeText
  International AB
  Scandinavian Text Service
  Softtitler
  Warren APS
  SDI Media Group
  Dansk Videotekst

Læs mere på www.FBO-dj.dk  

0 Kommentarer