Trykkere nedlagde arbejdet i sympati

Ikke kun journalisterne på Midtjyske Medier valgte i går eftermiddags at nedlægge arbejdet, også trykkerne nægtede at hjælpe til med at producere dagens nødaviser.

Ikke kun journalisterne på Midtjyske Medier valgte i går eftermiddags at nedlægge arbejdet, også trykkerne nægtede at hjælpe til med at producere dagens nødaviser.
Midtjyske Medier udkommer i dag med en skrabet udgave af Randers Amtsavis og Århus Stiftstidende. Ledelsen overtog det journalistiske arbejde, som medarbejderne havde nået at producere i går, inden de valgte at nedlægge arbejdet.

Men ledelsen mødte flere problemer i produktionsfasen. I sympati med de strejkende kolleger nægtede trykkerne nemlig at trykke avisen.
Ledelsen måtte derfor bede tillidsfolkene i Struer om at træde til. Da tillidsmænd ikke må strejke, blev de pålagt at hjælpe dagens avis i trykken.

Medarbejderne mødes allerede i dag klokken 12 i Viborg for at diskutere situationen, efter Udgiverforeningen og en repræsentant for DJ i går aftes holdt møde.

Ud af det møde er der kommet en tekst, som med tillidsmand Per Schultz-Knudsen ord »ligner det, der som oftest kommer ud af sådan et første møde«.

Medarbejderne sagde i går aftes i en udtalelse, at de varslede nedskæringer igen rammer Midtjyske Medier urimeligt hårdt.

»Vi mener, at der er forkert at erstatte erfarne, engagerede ansatte med løst tilknyttet arbejdskraft. Det er ødelæggende for fremtidsmulighederne for de lokale dagblade, når de igen rammes af nedskæringer. Vi protesterer mod en ledelse, der mere er optaget af at afvikle end at udvikle vores virksomhed,«  lyder udtalelsen fra mødets dirigent, Louis Schmidt-Lund.

Klokken 12 vil medarbejderne diskutere, om de allerede vil genoptage arbejdet fra i eftermiddag. Op til 110 medarbejdere møder op klokken 12.

0 Kommentarer