Truer med at splitte IFJ

Flere lande overvejer at droppe det internationale journalistforbund. I morgen mødes de nordiske lande, som er de skarpeste kritikere, med præsident Jim Boumelha. »Hans sidste chance for at bygge bro,« siger norsk formand Thomas Spence. Boumelha afviser kritikken

Stockholm: Symbolikken er til at tage og føle på. En række europæiske journalister, der er stærkt kritiske over for deres fælles præsident, holdt et lukket møde i går. Det foregik på et svensk hotel i mødelokalet Atatürk, opkaldt efter den revolutionære tyrkiske landsfader, der stod bag omfattende demokratiske reformer.

Tonen har været meget skarp, og de fleste af de lande, der var repræsenteret på mødet, har netop forsøgt at vælte IFJs præsident Jim Boumelha, fordi de betragter ham som udemokratisk.
I går mødtes landene så på 13. sal i Arlanda-lufthavnen i Stockholm for at diskutere, hvad der nu skal ske.

Flere af de ni lande, der deltog, overvejer nu seriøst at melde sig ud af IFJ, der ellers skal forene journalister fra over 100 lande. Et af de canadiske forbund har allerede forladt IFJ.

Journalisten mødte den norske formand Thomas Spence inden mødet mandag. Han forklarede, at temaet for mødet netop var at diskutere, om det overhovedet giver mening at være med i IFJ. Kritikken er især rettet mod Boumelha.

»De kritiske stemmer i IFJ er blevet presset ud. Præsidenten mangler legitimitet, og organisationen lider af demokratisk underskud og magtpolitisk arrogance. Spørgsmålet er, om vi ønsker at være med til det,« sagde han.

Thomas Spence lægger ikke skjul på, at det norske forbund NJ kraftigt overvejer at melde sig ud. Især efter IFJ's seneste kongres i Dublin i år, hvor Jim Boumelha blev genvalgt, er tonen blevet skærpet. Ved valget var der afgivet fem stemmer mere, end der var deltagere på mødet. Boumelha vandt 191 mod 178 i kampvalg om præsidentposten.

»Der er en politisk ukultur i IFJ. Valget var dråben, der fik bægeret til at flyde over for os. Derfor blev vi enige med de andre forbund om at mødes efter sommeren i Stockholm,« forklarede Thomas Spence.

Den danske formand Mogens Blicher Bjerregård deltog også i mødet mandag på lufthavnshotellet. Mogens Blicher Bjerregård er for nylig blevet valgt som formand for EFJ, den europæiske gren af IFJ. Han gav i lobbyen en mindre dramatisk forklaring på baggrunden for mødet.

»De nordiske forbund mødes 2-3 gange om året. Der har længe været et udpræget ønske fra især de tyske forbund om en tættere snak. Det er så det, vi skal nu.«

Så det her møde handler ikke om kritik af IFJ-toppen?
»Nu må vi se. Det er jo tyskerne, der har bedt om mødet, så nu ser jeg, hvad de vil,« sagde han.

IFJ-striden blev dog – som Spence havde forudset – et tema på mødet.

10 forbund var med

Trods Mogens Blicher Bjerregårds forsigtige tone, er det danske forbund meget på linje med det norske i kritikken af Jim Boumelha og IFJs top.
Både det danske, det norske og det svenske forbunds ledelser har af deres medlemmer fået mandat til at forlade IFJ. De nordiske forbund har stået forrest i kritikken og blandet andet fået opbakning af en række andre europæiske lande samt USA og Australien.

På mødet i Stockholm deltog Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøerne, Schweiz, Belgien, Holland og begge tyske forbund.

Som Journalisten har beskrevet før, er konflikten årelang. DJ har flere gange kritiseret ledelsen, og i april 2011 besluttede delegeretmødet i Danmark at indefryse dansk økonomisk støtte til IFJs hjælpearbejde. Forbundet havde mistet tilliden til, at pengene ville blive brugt ordentligt. Siden er de danske bidrag, der beløber sig til flere hundrede tusind kroner årligt, gået til International Media Support.

Den seneste kongres i Dublin vakte som nævnt ny kritik på grund af et usikkert valg. DJ-næstformand Lars Werge kaldte det "en skammelig forestilling".

Nordiske kritikere skal møde præsidenten

Mødet i Arlanda er ikke det eneste møde i Stockholm, der kan vise sig afgørende for striden i IFJ. Tirsdag og onsdag mødes de nordiske forbund, og onsdag får de en særlig gæst: Præsident Jim Boumelha.

Det er første gang, Jim Boumelha særskilt mødes med de nordiske kritikere. Spørgsmålet er, om parterne formår at begrave stridsøksen.

Efter mandagens møde er tonen stadig skarp fra Thomas Spence. Han ser frem til at møde Boumelha.

»Mødet mandag gav os meget information og ammunition til mødet med Boumelha. IFJ under hans ledelse er præget af en uordentlig organisation. Der er kommet en gift ind i organisationen, og der er meget mistillid mellem personer og lande,« siger Spence.

Han slår fast, at onsdagens møde er afgørende for hans tillid til IFJ-ledelsen.

»Det bliver hans sidste mulighed for at bygge bro mellem modsætningerne. Vi kommer til at stille ham kritiske spørgsmål og give udtryk for, hvor alvorligt vi ser på situationen.«

Thomas Spence peger på en række stridspunkter, bl.a. økonomien.

»Der handler blandt andet om en øget satsning på regionale IFJ-kontorer. Efter vores opfattelse er der blevet brugt uforsvarligt mange penge. Der har været politisk flertal for det, men ledelsen har ikke lyttet til os.«

Tysk kritik: Stor mangel på demokrati

Journalisten har talt med flere af de andre deltagere efter mødet i Arlanda mandag. Det står klart, at IFJ-striden var et hovedpunkt.

Det tyske Deutscher Journalisten Verband var tilfredse med mødet. Deres repræsentanter udvandrede fra Dublin-kongressen efter valget, hvor der var optalt for mange stemmer.

»Vi er meget bekymrede. Der er en stor mangel på demokrati og åbenhed, og især som journalister er det et stort problem for os. Vi er nødt til at være renere end sne, når vi selv går efter politikere. Det var uskønt, hvad der skete i Dublin,« siger DJV's repræsentant i Stockholm Andreas Bittner.

Han understreger, at DJV er uafklarede i forhold til, hvad der skal ske nu.

»Vi undersøger lige nu de juridiske muligheder i forhold til valget i Dublin. Jeg må også sige, at der nu blandt vores medlemmer er mere pres end før i forhold til at forlade IFJ,« siger han.

Intet er dog besluttet endnu. Det samme gælder det andet tyske forbund Ver.di. Her slår generalsekretær Cornelia Haß dog fast, at man ikke vil forlade IFJ nu.

»Vi har ikke startet en proces, som skal føre til udmeldelse. Vi tror på et åbent og stærkt IFJ, og vi vil forsøge at få det til at lykkes. Det er værre at lukke døren og stå udenfor og råbe op,« siger hun.

Den danske formand Mogens Blicher Bjerregård var efter mødet – ligesom før – mere afdæmpet end sin norske kollega.

»Vi drøftede situationen efter de seneste årsmøder i IFJ. Det handlede selvfølgelig dels om valget i Dublin, hvad skete der? Og det blev drøftet, hvordan vi kommer videre herfra. Det var et meget nyttigt møde, og nu ser jeg frem til at møde Jim Boumelha på onsdag.«

Nogle forbund overvejer at melde sig ud. Hvad er DJs holdning til striden?
»Der er en række spørgsmål, vi gerne vi, have svar på. Hvad sker der med åbenheden i IFJ? Hvordan vil Jim Boumelha bidrage til at bygge den bro, som alle kan se er nødvendig?«

Boumelha afviser kritik

Journalisten har fremsendt Thomas Spences kritik af IFJ og Boumelha til Jim Boumelha.

Han svarer på kritikken i en mail. Blandt andet svarer han på kritikken af genvalget i Dublin. Boumelha understreger, at hans modkandidat erkendte sit nederlag efter valget.

"Min modkandidat erkende min valgsejr, da vi begge var enige om, at de ekstra stemmer ikke ville gøre nogen forskel på det endelige resultat, og der var derfor ikke behov for et omvalg. Ethvert valg betragtes som afgjort, når den ene kandidat erkender sit nederlag," skriver han.

Præsidenten tilføjer, at salen efterfølgende blev bedt om at stemme om et omvalg ved at række hænderne op. Her stemte 186 imod og 139 for.

"Hvis Thomas virkelig mente, at det var den forkerte måde at gribe det an på, kunne hans delegation have fremsat forslag om noget andet. I stedet gik han med til, at de delegerede skulle bestemme. Men fordi han tabte afstemningen, kalder han det nu for "illegitimt"."

Jim Boumelha afviser også, at politiske modstandere er blevet presset ud af IFJ's ledelse.

"Valget til IFJ's ledelse foregår som i ethvert andet forbund, baseret på nomineringer og en fri og hemmelig afstemning. Resultatet har, som ethvert andet valg, sine vindere og tabere."

Sidst svarer Jim Boumelha på kritikken af, at IFJ bruger for mange penge, fx på regionale kontorer. Her henviser præsidenten igen til, at spørgsmålet er blevet diskuteret på IFJ's kongres, hvor nordmændene kunne have fremsat et forslag.

"I øvrigt, mener han også, at der er givet for mange penge til den europæiske region? For nylig blev der indgået en ny aftale mellem IFJ og EFJ, som nogle mente var for gavmild. Teksten i den aftale blev fremlagt for kongressen. Jeg så ikke Thomas tale eller stemme imod den."

Tilbage står mødet i Stockholm i morgen onsdag, hvor de nordiske kritikere altså krydser klinger med Jim Boumelha. Mødet foregår på Sigtuna Hotel. Det er et lukket møde, men Journalisten er til stede på hotellet og følger op.

Har du også tabt overblikket? Journalisten har samlet hele forløbet i Storify herunder i samarbejde med norske Journalisten.

0 Kommentarer