Troværdighed for 25 millioner

TV2 News spurgte ikke sine studieværter, inden salgsafdelingen lovede mulige partnere, at de kunne bruge værterne i deres kundepleje. »Det gav en del ballade, og jeg skulle have været informeret,« siger tillidsmand Lennart Sten.

Kinddans.Det er fuldstændig nyt for mig. Ingen har spurgt mig.

Studievært Mette Vibe Utzon lægger ikke skjul på, at hun er overrasket, da Journalisten citerer et oplæg, som TV2 News bruger til at indgå partnerskaber med en række erhvervsvirksomheder.

Ved at betale fem millioner kroner hver bliver fem virksomheder »medejere af et nyhedsunivers og del af et stærkt nyhedsbrand – seriøs og troværdig«.

I materialet lover kanalen – med forbehold for dialog om det konkrete arrangement – at partnerne kan bruge værter til interne og eksterne arrangementer, der skal pleje medarbejdere, samarbejdspartnere og VIP-kunder.

»Hvis jeg skal vise rundt, fint. På DR viste jeg også gæster, hvordan teleprompteren virker. Men jeg har ikke solgt min sjæl til nogen sponsor, og jeg laver ikke positive interviews, der får partnerens direktør til at fremstå i et godt lys,« siger Mette Vibe Utzon.

Det nævnte oplæg er, som omtalt i seneste nummer af Journalisten, godkendt af direktør Per Mikael Jensen samt nyhedschef Mikael Dyrby og TV2 News-chef Mikkel Hertz.

Som den eneste af fire studieværter udtaler Mette Vibe Utzon sig spontant. Lotte Mejlhede, Poul Erik Skammelsen og Kristian Ring-Hansen Holt ville først udtale sig nogle dage efter Journalistens henvendelse – og efter at de havde talt med kanalens ledelse.

Også tillidsmand Lennart Sten udbeder sig betænkningstid, for han kender heller ikke materialet.

Da værterne ringer tilbage, taler de stort set med samme stemme.

»Vi har fået at vide, at det er op til den enkelte vært, om han eller hun vil deltage i noget arrangement. Frivilligheden er vigtig for mig. Samtidig er det altafgørende, at ingen værtsoptræden går på kompromis med vores journalistiske integritet. I den sammenhæng kan du være sikker på, at TV 2 tjekker hver optræden på kryds og tværs. Hvis ikke indholdet på TV2 News er uafhængigt af reklameinteresser, kan vi jo lige så godt lukke,« siger Lotte Mejlhede.

Lennart Sten ærgrer sig som tillidsmand for værterne over, at TV2 News sendte materialet ud uden at informere ham.

»Det gav en del ballade, og jeg skulle have været informeret. Jeg har nu vendt materialet med Mikkel Hertz, og det bliver dansen om, hvor grænsen skal sættes. Men jeg har også tiltro til, at Mikkel værner om vores troværdighed. Alle værter kan sige nej til arrangementerne. Skulle en vært få sin troværdighed smadret, går jeg ind i det med 120 kilometer i timen,« siger Lennart Sten.

Men hvor går grænsen? Indtil videre er der offentliggjort to navne på partnere – FIH og Siemens – der hver især har betalt fem millioner kroner for partnerskabet.

TV2 News-chef Mikkel Hertz forklarer, at journalisterne godt kan interviewe eksperter fra eksempelvis FIH og Siemens.

»Vil vi interviewe nogen med særlig ekspertise, tager vi den bedste, der er til rådighed. Om den virksomhed, vedkommende repræsenterer, er partner hos News eller ej, er bedøvende ligegyldigt. Man bliver ikke stillet hverken værre eller bedre end andre, fordi man har købt reklametid.«

Mikkel Hertz siger, at aftalerne også giver partnerne mulighed for at markedsføre sig via TV2 News' mobilplatform. SMS-beskeder til modtagernes mobiltelefoner indleder med partnerens logo og budskab, og derefter følger et link til et nyhedsklip fra TV2 News.

I praksis kan reklamen for partneren derfor blive fulgt af et nyhedsklip, hvor en vært interviewer en ekspert hos partneren.

Den situation er svær at få værterne til at forholde sig til.

»Det er hypotetisk, og det vil være helt tilfældigt. Skotterne er helt vandtætte, og den redaktionelle frihed er 100 procent intakt, for vi ved intet om reklamerne, og redaktionen bestemmer suverænt, hvem der skal interviewes,« siger Kristian Ring-Hansen Holt.

Men uanset værternes forsikringer, så risikerer vandet at pible ind gennem skotterne, mener mediejurist Oluf Jørgensen, som har læst TV 2s aktuelle salgspapir for Journalisten.

Han hæfter sig ved, at partnerne og TV2 News ifølge det godkendte salgspapir skal markedsføre sig sammen på fælles pressemateriale, og at partneren får lov at bruge TV2 News i sin egen markedsføring. For eksempel når værterne deltager i partnernes kundepleje.

»Partnerne trækker på den effekt, som det er at markedsføre sig sammen med TV2 News og få studieværten på besøg,« siger Oluf Jørgensen.

Han mener, at værterne, stationen og partnerne kan ende med at tabe på aftalerne.

»Partnerne låner noget af TV2 News troværdighed, og dermed daler netop troværdigheden i værdi. Når alle partnerne bliver kendt, vil vi udefra se med kritiske øjne på, om partnernes såkaldte eksperter kommer mere til orde, og om TV2 News tør at lave kritiske indslag om partnerne. De kommer i det ene dilemma efter det andet,« siger Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole.

Han mener, at partnerskaberne lægger pres på værterne.

»Selvfølgelig kan de styre ordet ved arrangementer, men det ligger mellem linjerne, at TV2 News bryder med partnerens markedsføringsstrategi, hvis værterne laver kritiske interviews, hvor de borer i partnerens problemer,« siger Oluf Jørgensen.

TV2 News-chef Mikkel Hertz bekræfter, at TV2 News' troværdighed skal smitte af på partneren.

»Hvis jeg var potentiel annoncør, ville min overvejelse gå på, om TV2 News er et fedt sted at blive eksponeret. Om jeg gerne ville brandes med en spritny landsdækkende nyhedskanal, skabt af TV 2. Det har bare intet med sponsorering at gøre. Vi har reklameblokke på News, nøjagtig som på TV 2. Det samme gælder på nettet og andre platforme – radio, mobil og så videre. Der bliver ingen sammenblanding med det redaktionelle.«

Han afviser ikke, at værterne kan interviewe direktører hos partnerne ved arrangementer for kunder og medarbejdere.

»Hvis vores troværdighed står på spil, siger vi blankt nej. Hvis arrangementet er lødigt, og det ikke handler om at sælge noget, siger vi nok ja. Men salgsafdelingen lover ikke værter ud til noget som helst. Vi vil kun bede værter om at medvirke i arrangementer, som de allerede i dag beder om og får tilladelse til at deltage i – typisk konferencer,« siger Mikkel Hertz.

Medieordfører Mogens Jensen (S) har stillet spørgsmål til kulturminister Brian Mikkelsen (K) om hele partnerskabsmodellens lovlighed. Af svaret fremgår det, at kulturministeren har udbedt sig en forklaring fra TV2 Danmark. Svaret kan læses sådan, at TV2 News har ombestemt sig og alligevel ikke vil lade værterne optræde ved partner-arrangementer: »Supplerende kommercielle tiltag i form af såkaldt hospitality vil i øvrigt blive praktiseret på en måde, så TV 2 News' studieværter og kanalens studiefaciliteter ikke vil blive inddraget i sådant supplerende samarbejde«.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra direktør Per Mikael Jensen. Læs TV2 News aktuelle salgspapirer til partnere samt ministerens svar på www.journalisten.dk

Oplæg til partnerdans

TV2 News har budt sine kommende partnere op til dans i en powerpointfremvisning. TV 2s direktør Per Mikael Jensen, nyhedschef Michael Dyrby og chefen for TV2 News Mikkel Hertz har sagt god for salgsargumenterne. Hele papiret kan læses på www.journalisten.dk.

Oplægget blev senest revideret den 25. oktober i år og er identisk med det oplæg, som TV2 News har forelagt for sine nuværende partnere FIH og Siemens.

Partneren bliver ifølge oplægget »medejer af et nyhedsunivers og del af et stærkt nyhedsbrand.« Og partneren skal indgå i »løbende fælles produktudvikling.«

Oplægget lægger op til fælles markedsføring, og partnerens logo kombineres med TV2 News' logo i grafiske reklamer.

Ved udsendelse af breaking news til mobiltelefoner sendes en reklame for partneren og et link til nyhedsklip, ligesom partneren eksponeres på de generelle nyheder på TV2 News mobilportal.

Partneren får også »mulighed for at benytte TV2 News i egen markedsføring inden for nærmere definerede rammer.«

Endelig kan TV2 News »facilitere, at partner kan benytte værter og studiefaciliteter til interne såvel som eksterne arrangementer – det vil sige pleje af medarbejdere, samarbejdspartnere, VIP-kunder med videre.«

0 Kommentarer