Tro på fremtiden

 

 

"Fremtiden er ikke lys, men vi er nødt til at tro på den. For hvis ikke vi som studerende gør, hvem skulle så?" sagde Martin Kaae, formand for Kredsen af Journaliststuderende i Århus, KaJ.

En stor del af hans beretning handlede om journalistfagets mørke fremtidsudsigter med fortsatte nedskæringer på flere medier og voksende arbejdsløshed.

Han sagde, at bestyrelsen fremover vil arbejde for, at Journalisthøjskolen uddanner de mest attraktive journalister til arbejdsmarkedet. Blandt andet derfor hilste Martin Kaae også det nye mediespeciale i informations- og kommunikationsjournalistik velkommen.

Christian Kierkegaard, næstformand i Dansk Journalistforbund, var til stede ved generalforsamlingen, og han manede til besindighed over for det mættede arbejdsmarked.

Efterspørgslen efter journalister har altid været meget svingende. For ni år siden var arbejdsløsheden også tårnhøj, mens der for bare fire år siden var brug for alle journalister, der blev uddannet.

"Situationen lige nu ser sort ud, men jeg tror, I har noget at have jeres tro på fremtiden i. Konjunkturerne vender igen," sagde Christian Kierkegaard.

Flere af de studerende undrede sig over, at de tre uddannelser ikke optager færre studerende. 40 procent af de journalister, der blev færdige i sommer, står stadig uden arbejde.

Martin Kaae forstod umiddelbart frustrationen, men fortalte, at Journalisthøjskolen får penge for hver studerende. Det beløb svarer til cirka 140.000 kroner for hver studerende, der gennemfører uddannelsen. Hvis optaget blev sat ned, ville skolen således også været tvunget til at spare på undervisningen.

"Vi skal passe meget på hovsaløsningerne. Al erfaring viser, at det ikke er muligt at forudsige, hvordan efterspørgslen vil være om fem år," sagde Christian Kierkegaard.

Martin Kaae fortsætter som formand for KaJ. Han blev valgt uden modkandidater. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Trine Frovin, Morten Terp, Mads Brandstrup, Christine B. Andersen, Martin Flink, Jakob Fønns, Jesper Krusell, Susanne Larsen, Kenni Leth, Kristina Madsen, Marie-Louise Rud og Lars Pallesen.

 

0 Kommentarer