TRIVSEL UNDERSØGES PÅ JYLLANDS-POSTEN

Journalister på Jyllands-Posten kritiserer igen ledelsen i en udtalelse. Og en ny undersøgelse af trivslen på bladet er sat i gang.
Journalister på Jyllands-Posten kritiserer igen ledelsen i en udtalelse. Og en ny undersøgelse af trivslen på bladet er sat i gang.


• For to år siden viste en trivselsundersøgelse, sat i gang af tillidsmændene på Jyllands-Posten, blandt andet, at mere end halvdelen af medarbejderne ville forlade avisen, hvis de fik tilbudt et andet job.
Og næsten otte ud af ti mente, at ledelsen slet ikke, eller i mindre grad, viste psykologisk forståelse.
Nu er en ny trivselsundersøgelse sat i gang, efter et fagligt møde for alle journalister, der fandt sted midt i marts. Her blev der luftet mange utilfredsheder, der udmøntede sig i en udtalelse, der kritiserer ledelsen. I udtalelsen hedder det blandt andet:
»… med baggrund i den gennemførte rokade, ledelsens ansættelsespolitik og daglige adfærd over for medarbejderne skal vi udtale vores misbilligelse af ledelsens måde at udføre sin ledelsesret. Vi skal tilkendegive, at der med retten til at lede og fordele arbejdet følger en forpligtelse til at udvise en menneskelig respektfuld adfærd over for medarbejderne.«
Det er kun lidt over en måned siden, at medarbejdere fra Københavnsredaktionen vedtog en lignende udtalelse med kraftig kritik af ledelsen. Men kritikken blev altså gentaget, og denne gang stod København ikke alene.
Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget af de omkring 100 journalistiske medarbejdere, der mødte op. Og der var ligeledes enighed om at få lavet en ny trivselsundersøgelse.

Hobet sig op
»Baggrunden for udtalelsen er mange små ting medarbejderne har oplevet, der har hobet sig op. Og derfor ville vi gøre det klart for ledelsen, at vi ikke var tilfredse,« siger tillidsmand Sten Arnum, der ikke ønsker at gå ind på konkrete eksempler.
Ifølge andre kilder skulle det dog være en kommanderende og ubehagelig tone, og manglende lydhørhed over for medarbejdernes ønsker, der har medført den skarpe udtalelse.
Det er for at få klarlagt utilfredsheden, at det blev besluttet endnu en gang at gennemføre en trivselsundersøgelse, der skal blotlægge medarbejdernes holdninger til deres arbejdsplads.
Ifølge flere kilder på avisen var ledelsen rasende over den sidst gennemførte trivselsundersøgelse, der ligesom denne gang blev lavet uden ledelsens medvirken. Og derfor medførte rapportens konklusioner heller ingen ændringer, på trods af dens klare signaler om utilfredshed med ledelsen, fortæller flere.

Ikke stor effekt
»Det er rigtigt, at den forrige ikke havde den helt store værdi. Men vi håber og tror, at det vil gå bedre denne gang,« siger tillidsmand Sten Arnum.
Og ledelsen har denne gang også meldt positivt tilbage. Både på medarbejdernes udtalelse, og på at trivslen igen skal undersøges.
»Vi er selvfølgelig glade for, at de er parate til at diskutere problemerne. Og ved at lave en ny undersøgelse af trivslen, kan vi jo også se en udvikling i holdningerne, og dermed vil undersøgelsen give mere end den første,« siger Sten Arnum.
Han regner med at kunne bruge rapporten som arbejdsredskab, til i samarbejde med ledelsen, at komme de problemer til livs, som medarbejderne giver udtryk for.
Ud over den ringe vurdering af chefredaktionens menneskelige forståelse, kunne man i den gamle undersøgelse blandt andet også se, at en tredjedel af medarbejderne mener, at de slet ikke, eller kun i mindre grad, har overskud til både familieliv, fritidsliv og et godt arbejdsliv.
Og, at næsten otte ud af ti mener, at chefredaktionen favoriserer specielle medarbejdere.
Den første undersøgelse endte med en rapport på 70 sider, og medarbejderne blev spurgt om flere end 100 spørgsmål. Sten Arnum regner med en tilsvarende omfangsrig undersøgelse denne gang.
Det er endnu uklart hvornår undersøgelsen kan laves, men rapporten skulle ligge klar inden sommerferien.
Ansvarshavende chefredaktør Jørgen Ejbøl siger til JOURNALISTEN, at »der må være skæggere ting« at skrive om og ønsker ikke at kommentere medarbejdernes udtalelse, og heller ikke, at der igen er sat en trivselsundersøgelse i gang.

0 Kommentarer