Tre stemmer afgjorde »pamperforslag«

»Pamperforslag« og »frakoblet enhver fornuft«. Sådan lød nogle af reaktionerne på et forslag, der skulle give formand og næstformand løn i et år efter, de er stoppet. Sagen måtte afgøres i en tæt afstemning

Seks, ni eller 12 måneders eftervederlag?

Formanden og næstformandens eftervederlag blev onsdag diskuteret på delegeretmøde i Kolding under heftig debat. Eftervederlaget består af fuld løn i et antal måneder, efter formand og næstformand er stoppet i DJ.

Anledningen var et nyt forslag om eftervederlag stillet af hovedbestyrelsesmedlem Villy Dall, journalist på Nordjyske.

Forslaget gik på, at formandskabet efter endt to års valgperiode skal have ret til 12 måneders eftervederlag – mod de nuværende seks måneder. Vedkommende forpligter sig samtidig i den periode til at stå til rådighed for forbundet.

Men det var langtfra alle i salen, som var enige i det forslag, som flere gange blev beskyldt for at være »pamperi«.

Flere ændringsforslag

Lars-Bo Larsen, tillidsmand på Politiken, stillede på vegne af avisens medarbejderforening et ændringsforslag om seks måneder plus en periode efter hvor længe, man har siddet på posten. Dog maksimalt 12 måneder.

»Det giver en fornuftig landing, for hvis man har siddet der i længere tid, har man også brug for længere tid til at omstille sig,« sagde Lars-Bo Larsen om ændringsforslaget.

Også DJ’s æresmedlem Kate Bluhme og formand for ’Journalisterne’ Rasmus Mark Pedersen, journalist på Radio24syv, stillede ændringsforslag til Villy Dalls forslag. Kate Bluhme foreslog ni måneders eftervederlag.

»Det er meget forskelligt, hvordan formænd og næstformænd er kommet videre. Jeg synes, ni måneder er en passende frist at give dem til at finde et nyt job. Netop med den begrundelse, at vi står foran en sommerperiode efter et formandsskifte, som gør det svært at finde et nyt job,« argumenterede Kate Bluhme.

»Et dårligt signal til vores kolleger«

Rasmus Mark Pedersen ønskede at bevare den nuværende ordning med seks måneder og var stærkt kritisk over for det nye forslag.

»Et år er for lang tid. Det er at pisse på de svage medlemmer. I forvejen bruger vi mange penge på formandskabet. Selvfølgelig skal der være et vist eftervederlag, men jeg synes, den nuværende ordning med seks måneder er passende. Hvis ikke man kan få job efter seks måneder, kan man få dagpenge. På den måde sikrer man, at forbundsledelsen ikke kommer for langt væk fra den virkelighed, vi andre lever i,« sagde Rasmus Mark Pedersen.

Også Klaus Jensen, journalist på Fagbladet 3F, var fra talerstolen meget kritisk over for det nye forslag, som han beskyldte for at være pamperi.

»Man har tænkt sig at skrue op for pamperiet. Det er frakoblet enhver fornuft og kontakt til vores kolleger i virkeligheden. Det er et dårligt signal til vores kolleger,« sagde Klaus Jensen.

»Hvor grænsen går for pamperi, afgør det her delegeretmøde,« lød svaret fra Villy Dall.

Efter et par tætte afstemninger om de forskellige ændringsforslag, endte forslaget fra Politikens medarbejderforening med at gå videre til den endelige afstemning. Her skulle forslaget opnå to-tredjedeles flertal i salen for at blive vedtaget.

Men efter en meget tæt afstemning faldt forslaget – det manglede tre stemmer for at blive vedtaget.

Dermed gælder de nuværende regler stadig: At en afgående formand og næstformand får eftervederlag i seks måneder.

0 Kommentarer