B.T.

Tre medarbejdere på B.T. undgår fyring

”Nu er det lukket, og de fratrædelsesaftaler, der skulle i hus, er i hus. Nu kigger vi frem,” siger chefredaktør Pernille Holbøll

Det er lykkes at omplacere tre af de 14 redaktionelle medarbejdere, der blev varslet fyret som led i B.T.’s nye strategi. Dermed bliver det i alt 11 redaktionelle medarbejdere, som mister jobbet som en direkte følge af avisens nye strategi.

”Der er tre, vi er lykkes med at finde noget andet til, så det er godt,” siger Pernille Holbøll, ansvarshavende chefredaktør på B.T.

For to af medarbejdernes vedkommende betyder det, at de flytter arbejdssted fra den city-redaktion, de har været ansat på, til København, mens den tredje hele tiden har haft arbejdssted i København.

”Grundlæggende er vi tilfredse med, at det er lykkedes at reducere antallet af fyringer,” siger tillidsrepræsentant Rasmus Skat Andersen.

Dermed er B.T. færdig med at forsøge at omplacere de medarbejdere, der i sidste uge blev varslet fyret.

”Nu er det lukket, og de fratrædelsesaftaler, der skulle i hus, er i hus. Nu kigger vi frem,” siger Pernille Holbøll.

Skal være 100 procent digital

B.T. præsenterede i sidste uge en større omlægning, efter at Pernille Holbøll i maj tiltrådte som chefredaktør på avisen. Omlægningen betyder, at papiravisen helt lukker fra nytår, og at B.T. fremover skal være 100 procent digital og finansieret af annoncer.

I den forbindelse er der blevet nedlagt fire stillinger.

Samtidig bliver city-redaktionerne, der blev lanceret sidste sommer, lagt i graven efter kun 10 måneder. Der var blevet ansat 32 medarbejdere på redaktionerne, men antallet af ansatte på redaktionerne er blevet reduceret af flere omgange.

Første gang var i december sidste år, og i maj fik de tidsbegrænset ansatte på redaktionerne at vide, at deres kontrakter ikke ville blive forlænget.

De resterende 10 medarbejdere på city-redaktionerne blev varslet fyret.

B.T. vinkede i forbindelse med omlægningen også farvel til chefredaktør Jonas Kuld Rathje, der blev konstitueret som ansvarshavende redaktør, efter at Michael Dyrby stoppede i slutningen af sidste år. Pernille Holbøll skal fremover være den eneste chefredaktør på B.T..

0 Kommentarer