Overenskomst

Tre EB-folk tilbydes job hos bold.dk på overenskomst med færre goder

Ledelsen på Ekstra Bladet er indstillet på at kompensere tre medarbejdere for at komme over på en overenskomst med færre goder

Ekstra Bladets sportsredaktion har gennem tiden leveret adskillige store nyheder og kioskforsider om fodbold, men nu er det snart slut med historier om superligaen eller fodboldlandsholdet.

En strategiændring i huset sender hele Ekstra Bladets fodbolddækning i hænderne på det relativt nyerhvervede søstermedie bold.dk, og med det siger Ekstra Bladets medarbejdere også farvel til en vis portion hjerteblod:

”Det er en følelsesmæssigt meget svær øvelse at skille sig af med fodbolddækningen, der altid har været et omdrejningspunkt i sportsredaktionens univers,” fortæller tillidsrepræsentant Jimmi Willemoes Jensen, der selv arbejder på netop sportsredaktionen.

Tilbyder skifte til bold.dk

I forbindelse med strategiskiftet har Ekstra Bladet tilbudt tre sportsjournalister en ny ansættelse på bold.dk. Hvis de takker ja til det tilbud, vil de fremover være på bold.dk’s overenskomst og altså ikke en del af Ekstra Bladets medarbejderforening.

Bold.dk’s overenskomst er lavet ud fra DJ-Fællesoverenskomsten som skabelon.

”Vi er klar over, at de vil komme på andre vilkår, og det skal de selvfølgelig kompenseres for. Det er ledelsen indstillet på, og det vil vi gerne hjælpe dem med,” siger Jimmi Willemoes Jensen.

Han er dog trist over, at Ekstra Bladet står til at miste medarbejdere i medarbejderforeningen, hvis de flytter over.

”Så kan det godt være, at det isoleret set ikke er en spareøvelse, fordi de kommer over i et søsterselskab, men de vil i så fald ikke være hos os længere. Jeg er selv på sporten, så det er tre gode kolleger, som jeg ikke kommer til at have længere i det daglige,” siger Jimmi Willemoes Jensen.

Han tilføjer, at der blot er tale om et tilbud til de tre medarbejdere, og at ledelsen har garanteret, at man vil finde en placering til dem på Ekstra Bladet, hvis de ikke ønsker at skifte til bold.dk.

Overenskomst med færre goder

Sammenligner man Fællesoverenskomsten med Ekstra Bladets overenskomst, er der en række markante forskelle, hvor Ekstra Bladet har flere goder i forhold til arbejdstid og løn.

Blandt andet er minimallønsskalaen mellem 2.185 og 3.085 kroner højere på Ekstra Bladets overenskomst. Derudover er arbejdstiden i Ekstra Bladets overenskomst fast defineret til otte timer per arbejdsdag samt en ugentlig fridag hver anden uge. Medarbejdere over 45 år er også garanteret at arbejde fem færre dage årligt.

De vilkår eksisterer ikke i Fællesoverenskomsten, hvor der tages udgangspunkt i en arbejdsuge på 37 timer og to ugentlige fridøgn. Tilmed er der mere ferie i Ekstra Bladet-overenskomsten.

Omvendt er der i Fællesoverenskomsten udsigt til mere efteruddannelse, ligesom aftenarbejde i hverdagene på bold.dk udløser flere kroner i genetillæg.

Ingen skal være bange for at miste deres job på Ekstra Bladet.

Anders Borup Sørensen, chefredaktør

 

På Ekstra Bladet afviser chefredaktør Anders Borup Sørensen, at det er for at få medarbejdere over på en mindre fordelagtig overenskomst.

”Nej, det er det ikke. Det handler udelukkende om, at vi synes – og deres tal taler sit eget sprog – at bold.dk har en unik position i fodboldbilledet, og vi er interesseret i at lave den bedst mulige fodbolddækning. Den vil vi skabe gennem bold.dk, og det er ikke en kritik af, at Ekstra Bladets sportsredaktion har gjort det dårligt, men her er der nogen, der gør det endnu bedre.”

Vil kompensere medieskifte

Anders Borup Sørensen bekræfter, at de tre medarbejdere, der har fået tilbud om at skifte til bold.dk, vil blive kompenseret for, at de kommer over på en anden overenskomst.

Hvordan bliver de kompenseret?

”Jeg kommer ikke til at gå ind i konkrete kontraktforhandlinger med konkrete medarbejdere i Journalisten.”

Bliver de kompenseret i form af forbedrede vilkår i forhold til de andre bold.dk-ansatte eller mere i løn?

”Det vil blive op til en individuel forhandling mellem de forskellige parter, men det er klart, at der vil være en kompensation.”

I forbindelse med indgåelsen af overenskomsten på bold.dk fremgik det, at I havde forpligtet jer til, at der ikke skulle fyres på Ekstra Bladets sportsredaktion på grund af opkøbet af bold.dk. Er det ikke lidt det, der sker her?

”Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Både over for DJ og internt på Ekstra Bladet har vi præsenteret det her med transparens i forhold til, at vi undersøgte, hvordan vi kunne samle fodbolddækningen. Vi har lovet, at vi ikke vil fyre folk ved at dække fodbold på bold.dk – og det ord står vi ved. Jeg synes ikke, at man kan sige, at det er det samme.”

Og det vil ikke få konsekvenser for de tre medarbejdere, hvis de vælger at sige nej til tilbuddet om at skifte over til bold.dk?

”Overhovedet ikke. Så kommer vi til at gøre brættet op på Ekstra Bladet i forhold til, hvad vi har tilbage af mennesker. Og her har vi en meget klar ambition om at øge vores dækning af cykling og indtage en stærk digital position der. Men hvis jeg skal være helt ærlig, håber jeg, at planen lykkes med at få de tre medarbejdere med over på bold.dk til at levere en stærk fodbolddækning. Sker det ikke, må vi revidere og finde en ny løsning. Men ingen skal være bange for at miste deres job på Ekstra Bladet.”

Rettelse:
Vi skrev tidligere, at genetillæg på Ekstra Bladet udløser markant flere kroner ved arbejde i weekender eller om aftenen. Det er nu rettet, da aftenarbejde i hverdagene på bold.dk udløser flere kroner i genetillæg end på Ekstra Bladet.

0 Kommentarer