TRÆNGENDE ENKER

Redaktør Kaj Borchsenius og hustrus mindelegat til »trængende enker efter medlemmer af Dansk Journalistforbund« uddeles én gang om året i legatportioner på mindst 5.000 kr.

Redaktør Kaj Borchsenius og hustrus mindelegat til »trængende enker efter medlemmer af Dansk Journalistforbund« uddeles én gang om året i legatportioner på mindst 5.000 kr.

Ansøgningsskema kan rekvireres fra Forbundskontoret, Gl. Strand 46, 1202 København K. Tlf. 33 42 80 00.

Forbundets medlemmer opfordres til at være behjælpelige med at gøre enker efter journalister, som de mener falder ind under trangskriteriet, opmærksom på muligheden for at søge om en legatportion. Legatportionen på 5.000 kr. er skattefri.

For at komme i betragtning skal ansøgningerne i udfyldt stand være returneret til Gl. Strand inden fredag den 5. november 1999.

0 Kommentarer