Trads træder på Information

 

 

Journalister på Information har sendt brev med klager over chefredaktør David Trads. Flere føler sig mobbet og chikaneret af chefredaktøren. David Trads ser utilfredsheden som udtryk for et sundt engagement.

Luften mellem Informations ansvarshavende chefredaktør gennem halvandet år, David Trads, og de redaktionelle medarbejdere på avisen er mere end kold, og den bliver køligere for hver dag.

Journalist Charlotte Aagaard fortæller, at mange af Informations medarbejdere vil have David Trads fyret. Ønsket er blandt andet fremsat i forbindelse med flere fyringer på Information inden for det seneste år.

»På avisen er der folk, som er meget utilfredse med David Trads. Jeg er dog ikke en af dem. Jeg mener heller ikke, at tiden er inde til at skifte ham ud – som mange ellers ser som en løsning på samarbejdsproblemerne,« siger Charlotte Aagaard, der har været på Information i 15 år.

David Trads forklarer den dårlige stemning med de hårde tider for dagbladene.

»Jeg skal som chefredaktør skære en femtedel af redaktionens budget, og sådan en situation giver spændinger. Den situation kan man håndtere mere eller mindre elegant. En smule uro en gang imellem kan næppe undgås,« siger David Trads.

– Hvordan har du det med, at medarbejderne vil have dig fyret?

»Det tror jeg gerne. Det er ikke usædvanligt, at de hellere vil have en anden chefredaktør. Igen ser jeg det som et udtryk for medarbejdernes engagement i arbejdspladsen.«

Informations oplag falder, og over de kommende to år mister bladet sin pressestøtte på næsten fire millioner kroner. Derfor har bladet netop været gennem en sparerunde, der gik ud over ni af avisens ansatte – heraf fem redaktionelle medarbejdere. Alle mellem 45 og 67 år – de fleste i midten eller slutningen af 50erne.

Blandt andet fyrede avisen på redaktionen en 60-årig med 34 års ansættelse på avisen, en 59-årig med 31 års anciennitet og en 57-årig med 18 år på Information. De øvrige to redaktionelle medarbejdere er gået fra halvtidsansættelse til freelance.

De redaktionelle medarbejdere ser fyringerne som David Trads' forsøg på at skrotte det gamle Information og hente sit eget, unge hold ind på avisen.

»Jeg er tiltrådt på et tidspunkt, hvor arbejdspladsen skal have fjernet et stort millionbeløb fra pressestøtten, og så er vi nødt til at lave indgreb. Det er da klart, at det præger humøret på avisen,« siger David Trads. Han afviser, at nedskæringerne er sket for at skubbe ældre medarbejdere ud og hente yngre ind i stedet.

– Kan du garantere, at der ikke inden for kort tid bliver ansat en stribe nye, unge medarbejdere på Information?

»Det er jeg ikke interesseret i at svare på. Jeg kan ikke vide, hvad fremtiden bringer, og om vi falder eller stiger 5.000 i oplag. Jeg kan ikke udstede nogen garantier, men på et tidspunkt skal vi jo nok ansætte igen.«

Journalisterne på Information har holdt faglige møder og overvejet forskellige sanktionsmuligheder mod ledelsen. De har protesteret over fyringerne af de ældre medarbejdere. De mener, at ledelsen har sparet de faste stillinger end nødvendigt. De mener også, at fyringerne kunne være undgået ved at undlade flere nyansættelser, der har fundet sted gennem de seneste måneder.

»Det er ikke sandt. De mennesker er blevet ansat af enige ansættelsesudvalg, hvor medarbejderne er repræsenteret,« siger David Trads.

De faglige møder kulminerede, da medarbejderne torsdag den 4. december i et brev til avisens bestyrelse udtrykte mistillid til, at David Trads kan lede avisen.

»For det første mener jeg, at jeg kan lede avisen. For det andet er det brev vel en naturlig konsekvens af de holdninger, en række medarbejdere har haft i nogen tid,« erkender David Trads.

Bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen har erklæret, at David Trads fortsat har bestyrelsens fulde tillid.

Det har ikke været muligt for Journalisten at få en kommentar fra bestyrelsesformanden om stemningen på Information.

I januar i år traf David Trads endnu en upopulær beslutning, da han fyrede avisens kulturredaktør Christian Lund. Da fyringen blev offentliggjort, skrev 32 medarbejdere til bestyrelsen i protest mod den »overenskomststridige og usaglige afskedigelse«. Én enkelt undlod at skrive under.

»Efter en ferie kom jeg hjem og blev fyret uden forudgående advarsler,« siger Christian Lund.

Fyringen førte faglige møder med sig, og medarbejderne overvejede at nedlægge arbejdet i protest. Det ville i så fald have været første gang i Informa-tions historie, at avisen ikke udkom.

Niels Rohleder er netop fratrådt efter 16 og et halvt år som journalist på Information for at blive lærer på Vallekilde Højskole. Han fortæller, at Christian Lund havde bakket David Trads op – blandt andet i forsøgene på at omlægge avisen.

»Christian Lund havde været meget loyal overfor David Trads. Blandt andet havde han været med til at træffe en upopulær beslutning om at skære visse freelanceres betaling ned til et næsten symbolsk beløb. Alligevel blev Christian Lund fyret på et absurd grundlag uden advarsel. David Trads mente, at han ikke var synlig nok i debatten,« siger Niels Rohleder.

»I sagen om Christian Lund er der indgået forlig mellem Information og journalistforbundet. Jeg har ikke mere at sige til den sag,« siger David Trads.

Et fem sider langt klagebrev. Det er hvad avisens tillidsrepræsentant Karen Syberg i slutningen af oktober på vegne af flere medarbejdere sendte til avisens direktør, Henrik Bo Nielsen, og til David Trads. Ud over en lang række generelle klagepunkter over ledelsen indeholdt brevet en række personsager om medarbejdere, der føler sig chikaneret og mobbet af David Trads. I mindst to tilfælde har medarbejdere fået mundkurv på efter at have kritiseret David Trads i avisens elektroniske debatforum.

Journalisten erfarer, at der er omkring 15 punkter i klagebrevet – fordelt med omkring fem i hver af kategorierne personsager, kutyme- og arbejdsforhold.

»Henvendelser fra redaktionelle medarbejdere diskuterer jeg med dem. Det vil jeg ikke diskutere offentligt,« siger direktør Henrik Bo Nielsen.

Klagebrevet medførte et flere timer langt møde mellem Karen Syberg og avisledelsen, men medarbejderne har endnu ikke fået svar på klagen. Karen Syberg har ikke ønsket at medvirke i denne artikel.

David Trads siger, at han ser brevet som et udtryk for interesse for arbejdspladsen fra medarbejderne.

»Jeg har taget en diskussion med medarbejderne om klagebrevet. Det er ikke noget, jeg betragter som et uoverstigeligt problem,« siger David Trads.

Medarbejderne skal høres. Journalist David Rehling savner dialog mellem David Trads og medarbejderne.

»Information har en stolt tradition for at være en avis med arbejdspladsdemokrati, men samarbejdet mellem chefredaktøren og medarbejderne er ikke godt p.t.,« siger David Rehling, der har været på Information i næsten otte år.

David Trads deler på nogle punkter David Rehlings opfattelse.

»Jeg vil bestræbe mig på, at der er bedre dialog mellem ledelse og medarbejdere på Information,« siger David Trads.

– Hvad siger du til påstanden om, at der ikke er arbejdspladsdemokrati?

»Det er altid et definitionsspørgsmål, hvad arbejdspladsdemokrati er. På Information har det begreb altid været fortolket meget, meget bredt. Her på bladet har der været tradition for større medarbejderindflydelse, end der efter min opfattelse bør være nu. Men jeg tror på, at vi nok skal finde en løsning på det,« siger David Trads.

I et forsøg på at omlægge avisen hentede David Trads i begyndelsen af året en medarbejder ind til en stilling som ledende redaktionschef og højre hånd for chefredaktøren. De andre redaktionelle medarbejdere var imod ham fra begyndelsen, fordi han blev hevet ind på avisen af David Trads. Efter mindre end et halvt år valgte medarbejderen selv at fratræde.

Niels Rohleder mener, at David Trads gik uden om avisens overenskomst ved at ansætte redaktionschefen uden at tage to repræsentanter for medarbejderne med på råd i et ansættelsesudvalg, sådan som overenskomsten foreskriver.

»Ansættelsen foregik helt efter bogen. Der var tale om en ansættelse uden for overenskomsten, så den skulle ikke gennem et ansættelsesudvalg. Han blev ansat af mig og godkendt af bestyrelsen,« siger David Trads.

Ledelsen fik en næse af medarbejderne for ansættelsen – med besked om, at det ikke må ske igen.

David Trads er efter nogles opfattelse for liberal for Informations læsere, men Niels Rohleder afviser, at konflikterne handler om politik.

»Dette er ikke et spørgsmål om politiske holdninger. David Trads er ræverød i forhold til mange af de andre fra Jyllands-Posten, hvor han jo har været før. Men han mangler forståelse for medarbejderdemokrati og svinger for meget i sin redaktionelle linje,« mener Niels Rohleder.

David Rehling afviser ligeledes, at det skulle være forskellige politiske holdninger, der farver hans syn på samarbejdskrisen.

»Det betyder ikke en snus. Tværtimod var en af mine forventninger, at andre holdninger ville styrke avisen i spalterne. I stedet har vi fået en svingende redaktionel linje. Modstand mod forandringer er ledelsens standardargument nummer et, når medarbejderne ikke vil makke ret. Jeg synes, at vi har været meget lydhøre over for argumenter og meget ræsonnable,« siger David Rehling. Han mener, at det synspunkt deles af mange af Informations journalister.

Niels Rohleder fortæller, at arbejdsklimaet på Information har været koldt det seneste år.

»Folk har været meget påvirkede af situationen, for Information er en arbejdsplads, medarbejderne føler stærk samhørighed med. Det er hårdt at arbejde i den dårlige stemning. Folk bruger megen tid på at tale om avisens situation. Der snakkes i krogene og bag ryggen på folk, og skænderierne tager til på redaktionsmøderne. Alle finder sammen med dem, de er enige med, og skyttegravskrigen er i gang,« siger Niels Rohleder.

David Trads mener, at Information laver gode aviser på trods af krisen mellem ledelsen og de menige medarbejdere.

»Vi er i gang med et projekt, der skal forny avisen på flere felter og har afholdt forskellige diskussionsgrupper og seminarer. Vi er inde i en god periode, hvor vi laver gode nyheder. Selv om der er uro mellem ledelsen og medarbejderne, og selv om de måske hellere vil have en anden chef,« siger David Trads.

Ud over de fire citerede journalister i artiklen har Journalisten talt med ni tidligere og nuværende journalister på Information. Nogle ville ikke udtale sig – andre kun til baggrund.

Om Information

I år får Information 3.750.000 kroner i støtte fra Dagspressens Finansieringsinstitut. Næste år bliver beløbet 1.750.000 kroner og året efter 0 kroner.

Efter fyringerne er der i alt 35 redaktionelle medarbejdere – plus freelancere – på Information. I alt har avisen 70 ansatte.

Oplaget på Information var i første halvår af 2003 på 21.297. I oktober 2003 var tallet 20.208. Informations oplag toppede med 37.880 i 1981 og har været jævnt faldende siden.

(Kilde: Dansk Oplagskontrol)

0 Kommentarer