Åbenhed

Tommy fik karantæne, da han søgte aktindsigt i fratrædelsesordninger

Region Syddanmark gik over stregen, da Tommy Søndergaard blev udelukket fra at søge om aktindsigt i seks måneder. Mediejurist Oluf Jørgensen kalder det ”groft” at uddele karantæne (Rettet)

Det er ikke i orden, at myndigheder uddeler karantæne til borgere, der søger ”for mange” aktindsigter.

Det slår en dugfrisk afgørelse fra Ankestyrelsen fast.

Her fik Tommy Søndergaard, der kalder sig ”skribenten fra Varde”, nemlig medhold i, at Region Syddanmark gik over stregen, da regionen nægtede at give ham svar på aktindsigt på fratrædelsesordninger i regionen.

Tidsperioden for afslaget blev defineret som ”indtil videre”.

Men ifølge Ankestyrelsen kan man ikke tildele karensperioder til personer, der søger om aktindsigt, uanset hvor meget de søger.

Derfor har Ankestyrelsen anmodet Region Syddanmark om at kigge på Tommy Søndergaards anmodning om aktindsigt én gang til.

Det gælder for eksempel oplysninger om fratrædelsesordningerne.

Tommy Søndergaard spørger nu sig selv, hvor almindeligt det egentlig er, at offentlige forvaltninger uddeler karantæne til folk, der søger ”for meget” aktindsigt.

”Jeg er nok ikke den eneste, der er blevet udsat for det her,” siger han.

Breakede krav om tavshedsklausuler

Tommy Søndergaard driver hjemmesiden Gotommy.dk, hvor han på hobbybasis skriver om blandt andet den offentlige forvaltning. Det var for eksempel Tommy Søndergaard, der i januar 2022 kunne afsløre, at en ansat på Esbjerg Sygehus var blevet afkrævet tavshed i sin fratrædelsesaftale.

Omtalen førte til, at Folketingets Ombudsmand gik ind i sagen, og i dag er klausuler om fortrolighed i fratrædelsesaftaler ikke længere standard i Region Syddanmark.

Et af Tommy Søndergaards vigtigste arbejdsredskaber, når han indsamler informationer, er anmodninger om aktindsigt.

Region Syddanmark har modtaget 41 anmodninger de seneste fem måneder, mens forskellige kommunale forvaltninger ifølge Tommy Søndergaard det seneste år har fået 5-10 anmodninger.

”Jeg sender ikke anmodninger afsted hver eneste dag,” siger han.

Og når han beder om aktindsigt, er de så præcise, at det ikke burde være en uoverkommelig opgave at finde dokumenterne frem.

”Anmodningerne er klart defineret,” siger han.

Alligevel fik han 15. marts 2023 at vide, at Region Syddanmark på grund af ressourceforbrug ”indtil” videre ikke ville svare på hans henvendelser.

Seks måneders karantæne

Regionen gav afslag med henvisning til offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. l og begrundede det med, at han ”inden for en periode har fremsendt et betydeligt antal aktindsigter til regionen”.

Tommy Søndergaard var med andre ord blevet tildelt karantæne.

”Men jeg kunne ikke få at vide, hvor lang tid karantænen varede.”

Det fik han først svar på i august 2023, hvor beskeden var, at karantænen gjaldt i ”et halvt år” beregnet fra 15. marts – det vil sige frem til 15. september 2023.

Og det er det svar fra regionen, som Ankestyrelsen nu har kigget nærmere på.

Der er ifølge Ankestyrelsen nemlig slet ikke hjemmel i offentlighedsloven til at give en karensperiode på grund af gentagne aktindsigtsanmodninger. Ikke mindst, når regionen ikke satte tal på omfanget af Tommy Søndergaards henvendelser.

”En offentlig myndighed kan skrive, at en anmodning kan være for bred og tage for mange ressourcer, men der står ikke noget i offentlighedsloven om, at man kan få karantæne i seks måneder,” siger Tommy Søndergaard.

Han tilføjer, at en myndighed altid har pligt til at indlede en dialog med den, der beder om aktindsigt, for netop at undgå, at et ressourceproblem ikke længere eksisterer.

”Det er ikke sket,” forklarer han.

Groft at afvise

Oluf Jørgensen, forskningschef emeritus hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, siger, at Tommy Søndergaard arbejder seriøst med aktindsigt og har klart saglige interesser, når han anmoder om aktindsigt.

”Allerede af den grund var det groft, at regionen afviste at behandle hans anmodninger i en periode,” forklarer Oluf Jørgensen i en mail.

Oluf Jørgensen bemærker, at Ankestyrelsen ikke tog stilling til sagligheden i henvendelserne, men afgjorde sagen på, at regionens brug af karensperiode var forkert.

(Rettet 25/9: Det i en tidligere version af artiklen version har fremgået, at Tommy Søndergaard har sendt Region Syddanmark 30 anmodninger de sidste 18 måneder. Region Syddanmark oplyser, at Esbjerg Sygehus og stabsorganisationen i alt har modtaget 41 anmodninger om aktindsigt i perioden 27. november 2022 til 4. marts 2023. Journalisten beklager fejlen.)

0 Kommentarer