Sparerunde

Tom Jensen kalder det tilfældigt, at sparerunde rammer ældre ansatte

Chefredaktør Tom Jensen afviser, at Berlingske bliver et medie forbeholdt unge ansatte

Der er brug for nye kompetencer på Berlingske, så man kan blive stærkere på lyd og video.

Og derfor bliver der sparet på det, som en gruppe ældre medarbejdere beskæftiger sig med.

Helt konkret betyder det, at en del af de 16 stillinger, der skal skæres væk på Berlingske, kommer til at ramme indholdsredigeringen, hvor der er mange ældre ansatte.

Og det har ført til massiv kritik fra medarbejderstaben:

”Vi frygter, at de kommende besparelser sandsynligvis vil ramme vores ældre og mest erfarne kolleger uforholdsmæssig hårdt. Det er urimeligt og demotiverende for vores ældre kolleger, men også for de unge. Er der plads til, at man kan ældes og blive erfaren på Berlingske? Vi kommer i tvivl,” lyder det i den udtalelse, som medarbejderne i går sendte til ledelsen på avisen.

Mål om alle aldre på redaktionen

I et interview med Journalisten afviser chefredaktør Tom Jensen, at Berlingske bliver et medie forbeholdt unge ansatte. Og han afviser, at fyringsrunden går målrettet efter ældre ansatte:

”Det gør vi ikke. Der er nogle funktioner, herunder de indholdsredigerende, som er en del af vores spareplan. Og det er så tilfældigvis sådan, at der er en større del af de lidt ældre medarbejdere i den funktion. Det er en funktion, vi nedlægger, så det er altså ikke at gå målrettet efter ældre medarbejdere,” siger han.

Men hvorfor har I så ikke sørget for at opkvalificere de medarbejdere? Det er jo en hård tid i mediebranchen, som den her sparerunde også afspejler, og det bliver måske svært for ældre medarbejdere at komme ud og få et nyt job?

”De nye kompetencer, som vi får brug for i de kommende år, er på nogle helt, helt andre områder. Det er inden for meget dedikerede og højt professionelle lyd- og videokompetencer, som er nogle helt andre kompetencer, end vi har i ret stort omfang nu. Så derfor er det svært at se, at den opkvalificering på den ene eller den anden måde skulle kunne løse det.”

Kan man som ung medarbejder på Berlingske regne med, at man kan blive gammel på Berlingske?

”Det er absolut vores mål. Vi har brug for medarbejdere i alle faser af livet, så vi dermed også sikrer diversitet på den måde. Så det skal man selvfølgelig kunne.”

Men de skal bare kunne nogle andre ting end det, de kan nu? Er det ikke lidt det, du siger?

”Vi gjorde jo også det for et par år siden, at vi måtte udskifte vores hidtidige grafiske afdeling med en ny grafisk afdeling, som brugte en helt anden teknologi, nemlig motion graphics, hvor det ikke var muligt at opkvalificere de hidtidige medarbejdere til det, fordi det var en speciel kompetence. Og det er lidt det samme her. Det er simpelthen specielle kompetencer, der er brug for, at vi får ind i vores organisation over den kommende tid. Og sådan kan det jo være nogle gange.”

Skal følge med tiden

Der er tale om en sparerunde, men jeg hører dig lidt sige, at I bruger den som en anledning til at udskifte noget af det, som er mere umoderne i jeres newsroom, til noget nyere? 

”Som ledelse har vi ikke bare ansvar for at holde hus med vores omkostninger, men også for at udvikle os i takt med, hvordan medieforbruget udvikler sig. Og når det udvikler sig meget kraftigt over i retning af, at medieforbrugerne forventer at kunne få lyd og video på et højt niveau på de sites, de går ind på, så skal vi som ledelse agere ansvarligt for at sikre os i fremtiden. Og jeg synes, at det ville være et større problem, hvis vi var en ledelse, der bare lavede rå spareøvelser uden at tænke udvikling. I stedet gør vi det, at vi gennemfører en sparerunde, og samtidig tænker vi på vores medies udvikling i fremtiden og på, hvordan vi skal sikre det.”

Kan du forstå, hvis der sidder medarbejdere på Berlingske lige nu og tænker: ’Okay, det er ikke et sted, hvor jeg kan blive gammel, hvis ledelsen hvert 10. år beslutter sig for, at nu er der en ny teknologi, der er vigtig, og så skal medarbejderne skiftes ud’?

”Det er ikke sådan, det er. Vi er midt i en kæmpe omstilling, og den tager nogle gange nogle spring. I øjeblikket er der et spring over mod, at lyd og video skal fylde mere, fordi medieforbruget flytter sig derhen. Og det er vi som redaktionel ledelse nødt til at agere på for at sikre, at vi kan bevare så mange arbejdspladser som muligt i fremtiden. Men det er også en forudsætning for, at man kan være både ung og gamle på Berlingskes produktion, at vi kan sikre, at vi følger med medieudviklingen. Det er også med til at sikre, at vi har tilstrækkeligt mange kræfter i fremtiden, da det er en forudsætning for, at medieforbrugerne vælger os til.”

I udtalelsen fra medarbejderne på Berlingske blev der også rettet kritik mod en opfattelse fra medarbejdernes side af, at ledelsen har visioner om at erstatte redaktionelle medarbejdere med robotteknologi. Over for Journalisten fastholder kilder på Berlingske, at Tom Jensen efter deres opfattelse sagde netop det på et medarbejdermøde mandag.

Tom Jensen afviser på det kraftigste medarbejdernes udlægning og kalder det en ”falsk nyhed”.

”Vi har ikke tænkt os at erstatte journalistisk arbejde og indholdsredigering med robotter. Det har vi ikke sagt,” siger han til Journalisten.

Berlingskes medarbejdere har tirsdag morgen valgt at forlænge arbejdsnedlæggelsen til onsdag morgen.

0 Kommentarer