To ud af tre studerende bijobber – risikerer bødestraf

De journaliststuderende bijobber i stor stil, viser ny undersøgelse lavet af de studerendes fagforening, DJStud. DJ kan straffe bijob under studiet med bøder. Forbundet er ude af trit med virkeligheden, mener de studerende.

De journaliststuderende bijobber i stor stil, viser ny undersøgelse lavet af de studerendes fagforening, DJStud. DJ kan straffe bijob under studiet med bøder. Forbundet er ude af trit med virkeligheden, mener de studerende.

To ud af tre journaliststuderende har haft et bijob på et tidspunkt i løbet af studierne på et af de tre danske uddannelsessteder. Det viser den rundspørge, som de studerendes fælles fagforening, DJStud, har lavet.

Det skriver studieavisen på Syddansk Universitet, Lixen.

Undersøgelsen er den første, der er lavet på området, skriver Lixen. Resultatet viser samtidig, at to ud af tre studerende bryder Dansk Journalistforbunds egne regler. Det er nemlig ikke tilladt at have et journalistisk arbejde ved siden af studierne. Ifølge DJ's vedtægter kan det både føre til bødestraf og eksklusion.

»Forbundet har i øjeblikket nogle regler, der er helt ude af trit med virkeligheden. Undersøgelsen viser tydeligt, at de ikke bliver overholdt. Og vi har haft den samme problematik, næsten lige siden de studerende begyndte at organisere sig. Nu er det på tide, at vi får gjort op med reglerne, så de studerende kan få nogle ordentlige forhold,« siger generalsekretær i DJStud Søren Geisler.

I DJ er ledelsen ikke afvisende over for at kigge på reglerne.

»Reglerne er forældede. De er ikke tidssvarende. Personligt går jeg ind for, at de studerende godt kan lave studierelevant arbejde. Vi skal naturligvis bevare solidariteten i forbundet. Men hvis vi kan det uden en bijobbestemmelse i vores love, så synes jeg, vi skal gøre det,« siger næstformand Fred Jacobsen til Lixen.

Freelancegruppen under DJ har tidligere kritiseret Danmarks Medie- og Journalisthøjskole for at videreformidle jobopslag til studierelevant arbejde – og dermed medvirke til, at DJ's vedtægter bliver brudt.

3 Kommentarer

Fred Jacobsen
30. DECEMBER 2010
Re: To ud af tre studerende bijobber - risikerer bødestraf
@Samtidig kunne det også være spændende at Fred Jakobsen forklarede, HVORDAN "solidariteten" kan bevares. Ovenstående er bare en frase....sådan som fagforeningsfolk altid udtaler sig. Jeg tror, at det bliver svært for Fred. For er sandheden ikke, at solidariteten er forsvundet for mange år siden.........?Ja, det der med solidaritet er noget, som fagforeningsfolk siger. Og når vi siger det, så er det, fordi vi tror på, at sammenhængskraft og solidaritet betyder noget i en organisation som DJ. Hvis jeg ikke troede på, at solidaritet er det brændstof, der er med til at holde sammen på DJ, ville jeg nok ikke være i den position, jeg er i.Lad mig være mere konkret: Bijobreglen i sin natur er udtryk for solidaritet. Da man i sin tid formulerede, at intet DJ-medlem, der er fuldtidsbeskæftiget, er under uddannelse eller på orlov fra en uddannelse må tage journalistisk arbejde, der forhindrer et ledigt medlems beskæftigelsesmuligheder, var og er det i høj grad udtryk for omsorg for medlemmer, der potentielt trænger.

Derfor er min holdning, at hvis vi kan løse et problem omkring studerendes studierelevante arbejde uden at slække på den gode solidariske tanke, så er det det, vi skal gøre. Med andre ord: Kan studerende få lov til at lave studierelevant arbejde i studietiden, uden at det rammer andre medlemmer, så er det ok med mig. Kan vi nå dette mål uden at røre ved bijobreglen, jamen så er det vejen frem.

Det kræver, at DJ skal blive endnu skarpere til at fortælle studerende om vilkår i branchen og gøre dem endnu skarpere til at sikre en god pris for deres arbejde. Helt på linje med andre medlemmer, der skal skaffe sig en levevej i et frit marked.DJ skal ikke være politibetjenten, der går omkring og kontrollerer medlemmer. Og DJ skal heller ikke etablere et miljø, hvor medlemmer går og angiver hinanden.  Det sker heldigvis heller ikke. Der var et par sager for nogle år siden, som førte til en justering af bijobbestemmelsen, så den nu er formuleret som nævnt ovenfor. De studerende var selv særdeles aktive i den proces, hvilket for mig er udtryk for solidaritet: Vores studerende ønsker ikke at træde andre medlemmer over tæerne. For de ved udmærket godt, at de på et tidspunkt i deres arbejdsliv selv kan komme i en situation, hvor de ærgrer sig over, at folk går og underbyder hinanden.Der er forskel på, hvad medlemmer får for deres arbejde. Sådan er det på de mange overenskomstaftaler, DJ har indgået, og sådan er det for de mange freelance-medlemmer, der er i forbundet. Priserne er, på godt og ondt, udtryk for skiftende markedsforhold, hvor arbejdsgiverne forsøger at få et stykke arbejde lavet så billigt som muligt, er vores interesse at sikre vore medlemmer de bedst mulige vilkår.Solidaritet går ud på, at organisationen bakker op om de visioner og krav, som er vigtige for dem, der udgør organisationen: Medlemmerne. Vel vidende, at DJs 15.000 medlemmer arbejder under forskellige vilkår, så er og bliver et mål for DJ at minimere forskellene.Den debat, som de studerende rejser, og den undersøgelse, de har lavet, er for mig et udtryk for solidaritet: De ønsker ikke at forringe vilkårene for andre, men ønsker en debat og en løsning inden for rammerne af organisationen. Det synes jeg er prisværdigt og absolut ikke, som debattøren er inde på, at ”solidariteten er forsvundet for mange år siden”.Mange hilsnerFred Jacobsen  
Frank Helbo
5. DECEMBER 2010
Re: To ud af tre studerende bijobber - risikerer bødestraf
Undersøgelsen viser tilsyneladende ikke noget om hvilken løn, som bijobberiet sker under. Det kunne være spændende at få undersøgt. Samtidig kunne det også være spændende at Fred Jakobsen forklarede, HVORDAN "solidariteten" kan bevares. Ovenstående er bare en frase....sådan som fagforeningsfolk altid udtaler sig. Jeg tror, at det bliver svært for Fred. For er sandheden ikke, at solidariteten er forsvundet for mange år siden.........?
Thomas Behrndtz
4. DECEMBER 2010
hvis overenskomsten holdes, er der vel ingen problemer

Titlen som journalist eller tilrettelægger er ikke beskyttet. Alle kan derfor kalde sig det, hvis de arbejder indenfor vores metier. 

Vi studerende er altså også journalister og tilrettelæggere, også selvom vi ikke har fået vores professionsbachelor eller akademiske grad endnu. Hvorfor skulle vi så ikke kunne gå ind på markedet på lige vilkår som alle andre?

Solidariteten må ligge i, at vi ikke underbyder overenskomsten. Dermed er der lige konkurrence mellem ikke-studerende og studerende - og så må den bedste mand vinde. Det er naturligvis kun til gavn for branchen, som dermed får den bedste arbejdskraft og dermed også det bedste slutprodukt til vores brugere.

Jeg vil ikke ind på, hvad vi studerende får ud af at arbejde ved siden af, for det giver sig selv - altså også hvorfor vi finder det nødvendigt (netværk, erfaring, cv). Disse kriterier er de samme for ikke-studerende. 

- Thomas Behrndtz
Tilrettelæggerstuderende, Danmarks Journalist- & Mediehøjskole