search

To tv-stationer har fået inddraget sendetilladelse

Flere ikke-kommercielle tv-stationer lever ikke op til deres egen indholdsbeskrivelse og skal nu betale flere millioner tilbage.

Flere ikke-kommercielle tv-stationer lever ikke op til deres egen indholdsbeskrivelse og skal nu betale flere millioner tilbage.

Kristeligt Dagblad skriver i dag, at en række tv-stationer sidste år fik tilladelse og licenspenge til at sende tv i alle otte regioner på det digitale tv-bånd Mux I. På den måde ville de reelt set sende landsdækkende tv.

Der er nu blevet lavet en stikprøve af fire kanaler. Den har resulteret i, at Radio- og tv-nævnet har inddraget to sendetilladelser fra den kristne kanal TV7 og den evangelist-missionske kanal UCB. Problemet er, at kanalerne lovede, de ville sende tv, som var produceret i regionerne, men i stedet sendte regionalprogrammerne til hele landet.

Tilskuddet til regionsproduceret tv er fem gange højere end tilskuddet til andre programmer, skriver Kristeligt Dagblad.

De to tv-stationer mener, at reglerne er for komplicerede. Flere tv-stationer, heriblandt Fagligt TV, skal betale licenstilskuddet tilbage, og det løber samlet op i flere millioner kroner.

Kommentarer
13
Niels Riis Ebbesen
03.11.10 19:34
Re: To tv-stationer har fået inddraget sendetilladelse

 

Reglerne er ikke spor indviklede, de faktisk rimelig enkle, det handler kun om, at der er nogle af de kristelige TV-stationer, som i den grad har udnyttet reglerne, det har været ren spekulation og en pengemaskine. Kilometervis af bønnemøder bibel-snik-snak er blevet optaget et sted, og herefter er udsendelserne på skift blevet sendt i alle regioner, så der kunne hæves tilskuds-kroner 8 gange for hver udsendelse.

Det har været helt åbenlyst, at det var centralt styret, og at dem der sad med sendetilladelserne rundt i regionerne, de var blot stråmænd.

Og det er kun godt, at de mister sendetilladelsen, så tilskudsmidlerne kan blive fordelt mellem de lokal-TV stationer, som rent faktisk laver lokal-TV.

Med venlig hilsen

Niels Riis ebbesen

 

Fremhævet af Journalisten
Michael Nielsen
04.11.10 05:54
Re: To tv-stationer har fået inddraget sendetilladelse

Det der mux-mix-max-lokal-tv er da en joke under alle omstændigheder. Det er det ringeste tv, som nogensinde er blevet produceret. 

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
04.11.10 09:28
Re: To tv-stationer har fået inddraget sendetilladelse

Michael Nielsen skrev: "Det er det ringeste tv, som nogensinde er blevet produceret."

Der findes en hel del lokal-TV stationer, der producerer nogle udsendelser, som er under al kritik.

Men der er også lokal-TV stationer som producerer TV, hvor såvel den indholdsmæssige som den tekniske kvalitet er fuldt på højde med de programmer, der produceres på de store landsdækkende TV-stationer. 

Der er også lokal-TV stationer som producerer TV, hvor det indholdsmæssige er ok, men hvor den tekniske kvalitet halter, og det kan skyldes, at stationen ikke råder over godt nok udstyr, eller tilstrækkeligt knowhow

Så dit udsagn er en meget grov generalisering, som lang fra holder i alle tilfælde. 

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen

Fremhævet af Journalisten
lise jul pedersen, www.antv.dk
04.11.10 12:13
Re: To tv-stationer har fået inddraget sendetilladelse

Det ville være hensigtsmæssigt, hvis dem der kritiserer lokal/regional kanalen rettede deres kritik det rigtige sted hen.

Problemet er regelsættet: At der kun gives penge til kvantitet og ikke nogen som helst kvalitative hensyn tages.

Vi er mange, der arbejder hårdt for at lave noget af en forsvarlig kvalitet. ANTV er en landsdækkende tv-station på MUX 1 og vi har fået 150.000 kr. (læs 150.000 kr!) for t lave 2 timers fjernsyn om ugen. Det er altså et årligt tilskud. Heraf går 95% til sendeomkostninger til DIGITV.

Omvendt har de 5 kæder, der har opnået sendetilladelse i alle regioner modtaget et tilskud på 10 millioner kroner.

Problemet har været, at hvis man defacto var landsdækkende ved at sende i 8 regioner fik man 2 millioner kr. hvis man fra starten meldte ud man sendte landsdækkende får man 150.000 kr. Pt. er godt halvdelen af dem, der fra starten har meldt ud, at de ville sende landsdækkende ophørt med deres sendetilladelse, fordi de økonomiske vilkår var så ringe. Er der nogen journalister derude, der ville bryde sig om at arbejde under de vilkår?

 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
04.11.10 18:50
Re: To tv-stationer har fået inddraget sendetilladelse

Hej Lise, jeg er meget enig i, at de regler som regulerer størrelsen på tilskuddet til lokal-TV stationerne, er skruet sammen på en meget dum måde, idet det alene er afhængig af, hvor mange timers TV som stationen sender. Jeg kan dog ikke se nogle oplagte løsninger på problemet, som ikke vil være smagsdommeri.

 

Men jeg mener ikke, at de tal som du oplyser er helt korrekte, mig bekendt, så får en lokal-TV station som producerer og sender 2 x en halv times TV om ugen, p.t. et årligt tilskud på ca. 120.000 kroner, og heraf går knap halvdelen til sendeomkostninger og KODA afgifter. 

 

Det der er tilbage anvendes typisk til de løbende indkøb af udstyr, og hvad der er af omkostninger, men for dem der ønsker at lave seriøst lokal-TV er det stadig et ekstremt stramt budget, og der skal ikke ret meget til at vælte læsset, et videokamera eller en computer som går udu kan være et meget stort problem.

 

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen

Fremhævet af Journalisten
Lise Jul Pedersen
04.11.10 22:14
Re: To tv-stationer har fået inddraget sendetilladelse

 Kære Nils,

Tro mig, jeg ved det. ANTV sender landsdækkende i alle 8 regioner. Vi får 154.000 for at producere 2 timer ugentligt hele året igennem. Vi sender lansdækkende og betaler alene 1200 kr. pr. time til DIGITV for at sende i 8 regioner samt penge til afvikling af tv2 østjylland. 95% af tilskuddet går direkte til DIGITV.

Vi har distributionsomkostninger, der er 8 gange større end dem der kun sender i en region, men får samme tilskud, som hvis vi sendte i en region. Er du i tvivl, så kontakt mig. Lise tlf. 2014 2422. www.antv.dk

Vedr. model så har vi tidligere foreslået følgende:

http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/radio_og_tv/lokal_radio_tv/mux1_01/mux_antv.pdf 

 

 

 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Lise Jul Pedersen
04.11.10 22:16
Re: To tv-stationer har fået inddraget sendetilladelse

Kære Nils

 Det er Mediesekretariatet selv, der har oplyst, at de 5 kæder, der er defacto landsdækkende modtager 10 millioner kroner af tilskuddet.  

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
04.11.10 22:50
Re: To tv-stationer har fået inddraget sendetilladelse

Hej Lise

 

Selvfølgelig har du ret, jeg tænkte slet ikke over, at I betaler sendeomkostninger 8 gange, får I slet ikke noget mængderabat.

 

Men når du skriver 2 timer om ugen, er det så ikke sådan, at I sender 2 x en halv time som er placeret i dag- og/eller aftentimerne, og at disse udsendelser så bliver genudsendt om natten.

 

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen

Fremhævet af Journalisten
Lise Jul Pedersen
05.11.10 04:46
Re: To tv-stationer har fået inddraget sendetilladelse

Kære Nils,

De landsdækkende havde sendetid om natten mellem 2.30 og 3. Men fordi 50% af sendetilladelserne er ophørt pga. de økonomiske vilkår, sender vi nu alle i dagtimerne. ANTv sender på følgende tidspunkter: Mandag 21.30, lørdag 9 - 10. Mandag 14 - 14.30.

Vi sender 2 nye timer om ugen, men genudsender så et mindre antal timer, fordi vi også skal afholde ferie mv. Realistisk set kan man ikke udelukkende sende nye timer, når man også har et liv, der skal passes.  

Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
05.11.10 09:41
Re: To tv-stationer har fået inddraget sendetilladelse

Ok, jeg interesserer mig kun for rigtig lokal-TV, så jeg følger slet ikke med i, hvader der sker i de andre regioner, og der sker jo løbende ændringer efterhånden som der er lokal-TV stationer der falder fra.

Jeg har i øvrigt læst Jeres forslag til fordelingen at støtten til lokal-TV, og jeg har den kommentar, at der burde ske en opsplitning mellem rigtig lokal-TV, der er baseret på de nyheder og det kulturliv, som der er i den enkelte TV-stations lokalområde, og så de idé-baserede tv-stationer, der f.eks. tager udgangspunkt i religiøse holdninger, eller som ANTV, der repræsenter mennesker med en sindslidelse.

Det vil løse rigtig mange problemstillinger, hvis der blev lavet to sæt regler, og hvis der var to forskellige pengekasser, for som det er nu, så er det noget værre rod, hvor spekuleres i at opnå tilskud i alle 8 regioner, og kun afholde udgifter til en enkelt produktion.

Omvendt så er der helt klart nogle af de idé-baserede tv-stationer, som bør have muligheden for at kunne samsende i alle 8 regioner, uden at de skal have penge med hjemmefra.

Men der vil nok også ske den udvikling, at mange af lokal-TV stationerne vil rykke over og lægge hovedvægten på Internettet, her kan de jo frit have reklamer før, efter og i udsendelserne, og de vil kun distribuere deres udsendelser på digitalt TV, for at bevare deres tilskud.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen

Fremhævet af Journalisten
Jack Rank
19.11.10 16:21
Re: To tv-stationer har fået inddraget sendetilladelse

Dejligt at høre at de hellige plat kanaler lukker og slukker og endnu bedre at de skal betale tilskudet tilbage. Som jeg tidligere har sagt på møder så var de hellige kanaler en stor gang tiggeri. Det er total ødelæggende for dansk lokal Tv at der stadig er hellige kanaler på.

Lokal Tv er helt OK og meget få er knald dygtige, men så er det sagt! det er de færeste med sendetilladelse der kan selv er i stand til produksere programmer og derfor må ud og finde frivillige til problemerne. Vi ser alt for mange genudsendelser eller sammenklip fra tidligere programmer, men genudsendelser skulle faktisk være tilladt 3x på et år, da det kræver tid at tilrettelægge professionelle programmer og hvem gad arbejde frivilligt og bruge 2-3 dage til et seriøst program for derefter kun at sende det en eneste gang.

Det er ikke svært at lave rigtigt tv, men vi ser alt for mange kedelige udsendelser med gammeldags VHS udstyr eller dårlig anvendelse af udstyret som lys, hvidbal, zoom.m.m. i en tid hvor lokal tv er gået over til digital net hvor alt kan ses.

Nye computerprogrammer er på vej til at afsløre ID om filmsekvenser er anvendt een eller flere gange så jeg forventer en stille død over lokal tv den nærmeste tid hvor de fleste har sovet i timen omkring ny teknologi.

Hvorfor har alle Lokal tv stationer ikke slået sig sammen om en billig løsning af omkring afvikling af programmerne og samtidig upload alle lokal Tvprogrammer på nettet så seerne kunne se programmet når der er tid og lyst.

Jeg håber at I får løst problemerne snart ellers skal der nye boller i suppen.

Fremhævet af Journalisten
Jack Rank
19.11.10 16:55
Re: To tv-stationer har fået inddraget sendetilladelse

Stop omgående alt Lokal TV i Danmark da ingen gider eller kan se det mere. problemerne var overgangen til digitalsender hvor ældre stadig har det gamle tv og andre ikke gider ekstra mpeg4 bokse samt YouSee ikke gider Lokal tv mere enten på grund af kvalitet, hellige tiggerprogrammer,frække film eller andet.

Skulle der ske noget helt nyt så står mange private og mindre produktionselskaber på spring med top professionelle programmer omkring mange emner! Altså alle kunne deltage også fru og hr. Hansen der har noget på hjertet, eller unge der ser verden med andre øjne. Herefter kunne det nye videotalent uploade på f.eks www.YouTube.com  max 15 min hvor et udvalg af sagkyndige med Statens tilskud i hånden kunne yde bidrag på Nem kontoen til bedste programmer.

Bibliotekogmedier skal hurtigt skynde sig af få en hjemmeside til uploads af hjemmevideo med tilskud så ingen får kostbare udgifter til afviklingen af sendefladen som er sindsyg dyr da nogen sikkert  tjener på andre. Nu mangler vi blot at give TDC/ YouSee håndjern på, så Danmarks nye lokal Tv blev fremvist til folket via kabelnettet.

Obs! Alle nye fladskærme får internetterminal over de næste mange år hvor Lokal tv nettet bliver en stor taber. Internet Tv kan ses alle døgnets 24 timer i forhold til gammeldags kabel TV

Fremhævet af Journalisten
lise jul
20.12.10 09:44
Ikke-kommercielt tv og elendige produktionsvilkår

"topprofessionelle produktionsselskaber"står på spring for at levere indhold. Er det gratis, I vil producere det? - er der nogen top-professionelle produktionsselskaber, derhar lyst til at lave 2 timers fjernsyn om ugen et helt år for 210.000, hvoraf 90% skal betales i driftomkostninger?

 De regionale stationer har LIDT bedre produktionsvilkår. Men det ændrer ikke ved at regelsættet er helt forkert, da det kun understøtter kvantitet og ikke kvalitet. Hvis nogen skal skældes ud får dårlig kvalitet, må det være de politikere, der har vedtaget regelættene.

Men politiekrne er jo ikke meget for at anerkende sammenhængen mellem manglende kvalitet og det regelsæt, der dårligt dækker udsendelsesomkostningerne.

se!

http://www.youtube.com/watch?v=V8nX1ZjkJhM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=yrvgEGDqd5c

ANTV.DK laver det, vi kan overkomme og kæmper hver dag for at overleve. Det der med at alt er elendigt på regionalt tv holder simpelthen ikke! 

mvh

Lise 

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen