To nye kredsformænd på vej

FORMANDSSKIFTE. Journalistforbundets to største kredse skal have ny formand. Hovedbestyrelsesmedlem Mette Curdt stiller op for Kreds 1, også kaldet københavnerkredsen, som afløser for René Simmel. I Østjylland er det Erik Vohnsen, journalist på Jyllands-Posten og bestyrelsesmedlem for Kreds 4, der stiller op i stedet for den nuværende formand, Martin Vester-gaard. Formandsskiftene kommer på et tidspunkt, hvor kredsenes fremtid er til debat. Journalistforbundet har nedsat en tænketank, der blandt andet har arbejdet med forslag til ny struktur i forbundet.

FORMANDSSKIFTE. Journalistforbundets to største kredse skal have ny formand. Hovedbestyrelsesmedlem Mette Curdt stiller op for Kreds 1, også kaldet københavnerkredsen, som afløser for René Simmel. I Østjylland er det Erik Vohnsen, journalist på Jyllands-Posten og bestyrelsesmedlem for Kreds 4, der stiller op i stedet for den nuværende formand, Martin Vester-gaard. Formandsskiftene kommer på et tidspunkt, hvor kredsenes fremtid er til debat. Journalistforbundet har nedsat en tænketank, der blandt andet har arbejdet med forslag til ny struktur i forbundet. Forslaget går på at bevare kredsene, men i svækket form. Til gengæld skal specialgrupperne i Journalistforbundet styrkes.

»Jeg er meget åben over for at se på de strukturændringer, tænketanken kommer med,« siger Mette Curdt.

»I Kreds 1 er der cirka tusind medlemmer, altså knap en fjerdedel af kredsens medlemmer, der hverken er medlem af en specialgruppe eller en medarbejderforening. Dem vil jeg prøve at få kontakt til for at tilbyde dem et fagligt netværk,« siger hun.

Mette Curdt vil også afholde arrangementer og seminarer om emner, der går på tværs af kredsens faggrupper.

Erik Vohnsen er enig i, at kredsene stadig varetager en rolle, som specialgrupperne ikke kan udfylde.

»I Kreds 4 har vi landets suverænt højeste arbejdsløshed. Sidste år var en femtedel af kredsens medlemmer berørt af ledighed. Der bliver stadig flere nyuddannede, som sammen med de gamle ledige og freelancere skal kæmpe om stadig færre opgaver. Det er en problematik, som vi bruger mange kræfter på. Det er derfor vigtigt, at vi har kredsen som samlingspunkt, så vi via den kan fastholde forbundets fokus på vores specielle problemer. Vi kan godt føle, at der er længere fra forbundskontoret til provinsen end omvendt,« siger han.

Derudover ser han kredsene som et godt forum for ikke-fagpolitiske arrangementer.

0 Kommentarer