TO NYE FAGLIGE SEKRETÆRER FRA GF

DJs hovedbestyrelse har ansat to nye faglige sekretærer - Thorkild Sunesen og Pia Funder, begge fra Grafisk Forbund (GF). De ansættes som konsekvens af fusionsaftalen mellem GF og DJ.

DJs hovedbestyrelse har ansat to nye faglige sekretærer – Thorkild Sunesen og Pia Funder, begge fra Grafisk Forbund (GF). De ansættes som konsekvens af fusionsaftalen mellem GF og DJ.

Thorkild Sunesen, 44, er uddannet fotograf og siden 1997 hovedkasserer i GF. Fra midten af 80erne har han været fagpolitisk aktiv i nogle af forløberne for GF; Fotografisk Landsforbund og Medieforbundet. I 1992 blev han valgt til forbundssekretær med bl.a. uddannelse og arbejdsmiljø som ansvarsområder. Som hovedkasserer har han haft det overordnede ansvar for GFs økonomi og været politisk leder af Grafisk Arbejdsløshedskasse.

Pia Funder, 53, er kredssekretær i GFs storkøbenhavnske Kreds 1. Hun er uddannet fotograf og var i 1968 med til at etablere Fotografisk Landsforbund under Funktionærforbundet, som i 1975 blev selvstændigt forbund med Pia Funder som næstformand. Fra midten af 80erne var hun forretningsfører i Medieforbundet og fulgte i 1993 med over i GF som kredssekretær. Her har hun haft særligt ansvar for Mediefaggruppen, som består af fotografer, tegnere/grafikere og serigrafer.

Det er 700 fotografer fra Mediefaggruppen, som fra årsskiftet bliver DJ-medlemmer, mens de to øvrige grupper går til HK.

0 Kommentarer