To Egmont-overenskomster lagt sammen

I går aftes landede endnu en DJ-overenskomst. Denne gang i Egmont, hvor to overenskomster er slået sammen til én. Det udligner lønforskelle mellem magasiner i koncernen og bliver mødt med tilfredshed: »Vi har fået sat flueben ved en del af ønskerne på smørebrødssedlen,« siger tillidsmand på Euroman

Tidligere på ugen faldt DJs største overenskomst på plads, og sent i går aftes landede endnu en aftale – nemlig overenskomsten for en række magasiner i Egmont.

»Vi synes overordnet, at det er en god aftale. Vi har fået sat flueben ved en del af ønskerne på smørebrødssedlen, selv om alle vores ønsker ikke blev opfyldt,« fortæller Jonas Langvad Nilsson, som er journalist og tillidsrepræsentant på Euroman.

For første gang er Euroman og søstermagasinet Eurowoman blevet en del af samme overenskomst som resten af Egmont, hvor DJ hidtil har haft to overenskomster; den såkaldte Magasin-overenskomst med blandt andet Alt for Damerne, Her og Nu og Hjemmet og Specialbladsoverenskomsten med blandt andet Euroman og Eurowoman.

Forskelle i grundløn udlignes 

Sammenlægningen af de to overenskomster er en god nyhed, vurderer faglig konsulent i DJ Hans Jørgen Dybro:

»Det er godt, fordi Specialbladsoverenskomsten var noget svagere end den anden. Og vi så en tendens til, at når der kom nye magasiner til i Egmont, så blev de lagt ind under den. Derfor havde alle en interesse i på en fair måde at få udlignet forskellene mellem de to overenskomster,« siger han.  

Han fortæller, at en af de væsentligste forskelle i vilkår på de to overenskomster var grundlønsniveauet. I Magasin-overenskomsten lå den på 25.000 kroner, mens den i specialbladsoverenskomsten var 21.000 kroner. I den nye fælles overenskomst, der har fået navnet Egmont Publishing, er grundlønnen 24.800 kroner.

»Populært sagt har alle vundet på det her, for kollegerne på Magasin-overenskomsten brød sig heller ikke om de forskellige vilkår,« siger Hans Jørgen Dybro. 

Mere løn og efteruddannelse

Den nye overenskomstaftale rummer også en forventet – det afhænger af inflationen – lønstigning for alle over de næste tre år. Stigningen svarer til cirka 1 procent om året og betegnes fra DJs side som »tilfredsstillende«. Samme melding lyder fra tillidsmanden:

»Selv om lønstigningen her måske ikke er stor nok til, at man kan gå ud og investere i fast ejendom, så er det forhåbentlig nok til, at det kan mærkes,« siger Jonas Langvad Nilsson.

I kroner og ører er lønstigningerne over de næste tre år på henholdsvis 350 kroner, 400 kroner og 420 kroner. Udover lønstigningerne glæder medarbejderne sig også over, at det nu er skrevet ind i overenskomsten, at alle har mulighed for og ret til efteruddannelse.

»Tidligere har det været lidt tilfældigt, hvem der kom afsted på efteruddannelse. Men nu bliver mulighederne for efteruddannelse bedre. Det er vigtigt, så man ikke gror fast,« siger Jonas Langvad Nilsson.

 

0 Kommentarer