Fyringsrunde

To dage før fyringer skulle JP-medarbejdere svare på spørgsmål om deres trivsel

Trivselsundersøgelsen er ifølge Journalistens oplysninger bare en af flere ting, der i sidste uge fik nogle medarbejdere på Jyllands-Posten til at tage sig til hovedet

”Du er hermed inviteret til at deltage i JP/Politikens Hus’ medarbejderundersøgelse 2023. Formålet med undersøgelsen er at kortlægge din og dine kollegers trivsel og udvikling.”

Sådan lød det i en mail til medarbejderne på Jyllands-Posten og Finans tirsdag i sidste uge – to dage før den store fyringsrunde fandt sted torsdag. Invitationen til at deltage i koncernens medarbejderundersøgelse var udsendt af Rambøll for at kortlægge medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen.

Det er bare en af flere ting, der ifølge Journalistens oplysninger har fået nogle medarbejdere på Jyllands-Posten til at tage sig til hovedet, ud over at de også skulle tage stilling til deres egen og kollegers situation midt i en fyringsrunde.

På selve dagen, hvor de berørte medarbejdere skulle have besked om deres afskedigelse, var der samtidig aftalt velkomstmøde for nyansatte. Først dagen inden fyringsrunden fik medarbejderne besked om, at det møde var blevet rykket til et andet tidspunkt.

Ledelsen blev af medarbejderne også bedt om at forholde sig til, om fyringsrunden kunne ske på en anden måde, end at det var sekretærer, der skulle ringe de berørte medarbejdere op.

Slutteligt har medarbejderne ifølge Journalistens oplysninger været af den opfattelse, at fyringerne skulle finde sted, dagen inden de egentlig fandt sted. Det fremgår også af en udtalelse, som medarbejderforeningen skrev til ledelsen, koncerndirektion og bestyrelse i fredags:

”Det bliver forhåbentlig sidste gang i Jyllands-Posten og Finans’ historie, at ledelsen melder en sparerunde ud i juni med truslen om, at der skal være færre ansatte, for først at effektuere den sidst i september. Det langstrakte forløb, som i 12. time tilmed blev udskudt et døgn, vidner grundlæggende om en total mangel på empati,” står der i udtalelsen.

”Vanvittigt forløb”

Forløbet over de sidste dage op til selve fyringsdagen har flere kilder bekræftet over for Journalisten, der også har set referater fra medarbejdermøder, hvor velkomstmødet for de nyansatte og sekretærer-opkaldene blev behandlet.

Tillidsrepræsentant Michael Stenvei har ikke direkte kommentarer til de forhold. Men generelt siger han om forløbet omkring fyringsrunden, at:

”Det har på alle måder været et vanvittigt forløb med nedslag og beslutninger undervejs, som man kun kan undre sig over.”

Helt præcist blev 13 medarbejdere afskediget, mens fem fik en aftale om frivillig fratrædelse. Derudover blev printsekretariatet nedlagt, hvilket ifølge Michael Stenvei er gået ud over otte fastansatte og syv faste freelancere, som sagde nej til at blive udliciteret til Wunderkind.

Kras kritik fra medarbejderforeningen

Det er så absolut heller ikke begejstring over forløbet, den journalistiske gruppe på Jyllands-Posten sidder tilbage med efter fyringsrunden.

Fredag skrev de en særdeles kritisk udtalelse til ledelsen af Jyllands-Posten, koncerndirektionen for JP/Politikens Hus og bestyrelsen for Jyllands-Postens Fond:

”Den netop gennemførte fyringsrunde på redaktionen på Jyllands-Posten og Finans er ikke kun den mest voldsomme i nyere tid.”

”Den vil også gå over i historien som den mest uværdige takket være det totale fravær af ordentlighed og anstændighed fra ledelsens, koncerndirektionens og ejerfondens side,” skriver medarbejderne.

I udtalelsen lægger medarbejderne vægt på, at kolleger, der bliver overdraget til Wunderkind, skal forlade deres arbejdsplads uden status som fyrede. Det vil for medarbejderne ”altid stå som en skamstøtte over denne ledelses og koncerndirektions manglende format og anstændighed.”

Udtalelsen fra medarbejderforeningen:

”Sådan slår man en avis ihjel

Den netop gennemførte fyringsrunde på redaktionen på Jyllands-Posten og Finans er ikke kun den mest voldsomme i nyere tid. Den vil også gå over i historien som den mest uværdige takket være det totale fravær af ordentlighed og anstændighed fra ledelsens, koncerndirektionens og ejerfondens side.

Det har været en skelsættende beslutning, som for altid vil ændre Jyllands-Posten, at sekretariatet i en uværdig manøvre blev virksomhedsoverdraget, fordi ledelsen i jagten på ekstra profit ikke vil vedkende sig de overenskomstmæssige forpligtelser over for medarbejderne, som igennem tiden er blevet aftalt via overenskomstforhandlingerne. At ledelsen i udøvelsen af denne kreative og usmagelige manøvre ikke en gang vil vedkende sig, at kollegerne skal have lov til at forlade deres arbejdsplads med vilkår som fyrede, vil for altid stå som en skamstøtte over denne ledelses og koncerndirektions manglende format og anstændighed.

Forhandlingsforløbet er kun blevet mere uskønt af, at koncernens officielle holdning er, at sparerunder forhandles lokalt i de enkelte forretninger. Det netop overståede forløb har med tydelighed vist, at dette ikke har hold i virkeligheden, og det er dybt frustrerende og utilfredsstillende, at vi som gruppe reelt har forhandlet med en koncernledelse, som har gemt sig bag en midlertidig lokal bladledelse.

Fornemmelsen af, at Jyllands-Posten og Finans er stedbørn i den koncern, som vi ikke desto mindre er medejer af, har aldrig været større.

Det bliver forhåbentlig sidste gang i Jyllands-Posten og Finans’ historie, at ledelsen melder en sparerunde ud i juni med truslen om, at der skal være færre ansatte, for først at effektuere den sidst i september. Det langstrakte forløb, som i 12. time tilmed blev udskudt et døgn, vidner grundlæggende om en total mangel på empati.

Vi anerkender, at der kan opstå situationer med en særligt presset økonomi, hvor det kan være nødvendigt at handle også ved at reducere lønudgifterne. Men når det grundet længere tids eklatante fejldispositioner fra ledelsens side er nødvendigt at tage så drastiske skridt, burde ledelsen som et absolut minimum udvise ordentlighed.

Vores ene chefredaktør siger til sine medarbejdere, at han ikke har nogen svar. Vores anden chefredaktør siger, at det ikke er tiden til spørgsmål.

Vi efterlades uden en klar strategi eller vision. Vi overlades til os selv.

Vi har i årevis afleveret tocifrede millionoverskud til en koncern, der har lovet at stå os bi, når det trak op til storm. Nu er hver tredje journalistiske kollega fyret, med beskeden om, at det igen skal sikre overskuddet. Det sker, uden at koncernen giver os adgang til vores egne penge til at gennemføre nødvendige investeringer i den digitale udvikling af vores journalistik. Det er på tide, at vi får adgang til den krigskasse, vi selv har fyldt, så vi ikke skal gå i kamp for Jyllands-Posten og Finans’ overlevelse med hænderne bundet på ryggen.

Hele forløbet har efterladt en dybt desillusioneret og modløs medarbejdergruppe, som har svært ved at se, hvordan den tillid kan genopbygges, som er afgørende for vores overlevelse.

Den Journalistiske Gruppe på Jyllands-Posten
29. september 2023”

Afviser at svare

Journalisten har forsøgt at forelægge forløbet op til fyringsdagen for konstitueret ansvarshavende chefredaktør på Jyllands-Posten, Marchen Neel Gjertsen, siden tirsdag formiddag.

Det gælder for eksempel medarbejdernes opfattelse af, at fyringsdagen blev rykket, og at sekretærer skulle ringe berørte medarbejdere op.

Marchen Neel Gjertsen svarer i en mail, at flere af pointerne er forkerte, men hun vil ikke forklare, hvad der er galt.

”Jeg kan i sagens natur ikke svare på, hvorfor rygter og misforståelser er opstået. Men det burde I måske kunne, før I bringer dem til torvs.”

Derudover skriver hun i svaret, at hun flere gange har udtrykt stor forståelse for medarbejdernes frustration.

”Det er ikke ændret, siden I spurgte mig til det samme i fredags. Jeg gentager også gerne, at det er en afgørende ledelsesopgave nu at genoprette tilliden og troen på fremtiden. Den situation drøfter jeg meget gerne med Jyllands-Postens medarbejdere, og kvitterer også gerne her for medarbejdergruppens løbende breve, forslag og reaktioner. De er meget optagede af Jyllands-Postens fremtid, og det kan jeg kun bifalde,” skriver Marchen Neel Gjertsen.

0 Kommentarer