Tjek af DJs kommunikation

 

 

ANALYSE. Medlemmerne af Dansk Journalistforbund (DJ) skal snart tage stilling til forbundets kommunikation. Det er én og samme undersøgelse, der skal klarlægge, hvad medlemmerne mener om og ønsker sig af DJs og af fagbladet Journalistens kommunikation.

Det skal ske gennem en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse lavet i et samarbejde mellem DJs direktør, Informationsafdelingen, Journalisten og en endnu ikke valgt virksomhed med ekspertise i den slags undersøgelser.

Der er afsat 80.000 kroner til kommunikationsanalysen i budgettet for 2005.

Baggrunden for undersøgelsen er, at DJs kommunikation udadtil skal blive bedre. Det er i både medlemmernes og organisationens interesse, vurderede en samlet hovedbestyrelse (HB) i DJ i begyndelsen af november.

Flere HB-medlemmer kritiserede dog, at undersøgelsen ikke bliver splittet op i to, så forbundets og Journalistens kommunikation vurderes hver for sig. Blandt kritikerne var DJs næstformand Fred Jacobsen:

»Min påstand er, at mange medlemmer har svært ved at adskille fagblad fra forbund. Jeg frygter, at vi ender med en undersøgelse, hvor vi ikke kan bruge svarene, fordi medlemmerne blander tingene sammen,« sagde næstformanden på HB-mødet.

Men flertallet i HB mente ikke, det var et problem, deriblandt formand Mogens Blicher Bjerregård:

»Jeg er fundamentalt uenig med Fred Jacobsen. Journalisten indgår i forbundets kommunikationsarbejde. Ved at holde det samlet, så forholder medlemmerne sig til, hvad de får, og hvad de er utilfredse med. Og så kan vi sætte ind.«

 

0 Kommentarer