TILSKUDS-TV

TV2/Nord sender programmer, der er delvist finansieret af dem, udsendelserne handler om. »Dybt betænkeligt«, »utroværdigt« og »klart ulovligt« er nogle af reaktionerne. Men direktøren kan ikke se noget galt og vil gerne have flere programmer af samme slags.
TV2/Nord sender programmer, der er delvist finansieret af dem, udsendelserne handler om. »Dybt betænkeligt«, »utroværdigt« og »klart ulovligt« er nogle af reaktionerne. Men direktøren kan ikke se noget galt og vil gerne have flere programmer af samme slags.

»Velkommen til sundhedsprogrammet Ha´ det godt,« siger TV2/Nords studievært. Dermed siger han også velkommen til en udsendelse om sundhed, der i høj grad er betalt af amtets sundhedsforvaltning. Og som blandt andet handler om amtets sundhedsområde.
»Ta´fat« hedder et andet program på TV2/Nord. Det handler om arbejdsmarkedet og her er det Arbejdsformidlingen, der har puttet penge i. »Univers« hedder et tredje program om Aalborg Universitet, som universitetet investerer kroner i.
TV2/Nord har som den eneste regionalstation en række journalistiske programmer, der får økonomisk tilskud udefra. Pengene kommer fra partnere, der har interesser på det område, programmet behandler. Og den økonomisk fordelagtige programpolitik får hård kritik fra andre regionale TV 2-stationer.
»Det er en meget farlig glidebane og dybt betænkeligt. Når der på den måde er penge involveret i et program, er det meget svært at sige, hvornår journalistikken træder ved siden af. Vi ville aldrig tillade den slags,« siger Jacob Nybroe, redaktionschef på TV 2/Østjylland.
Redaktionschefer fra flere andre regioner er enige og tager afstand fra den måde at finansiere udsendelser på. En mener, at det er journalistisk utroværdigt, men ingen af dem har lyst til at kritisere TV2/Nord offentligt.
Flere tidligere medarbejdere på TV2/Nord fortæller til JOURNALISTEN, at problemet er til evig diskussion blandt journalisterne på stationen.
»Sponsorerne har ikke direkte indflydelse, men det er jo også et spørgsmål om, hvad der foregår oppe i hovedet. Går journalisten lige så langt i sin kritiske tilgang, som hvis programmet og dermed journalistens arbejde ikke var betalt af amtet? Det er svært at sige,« siger en tidligere TV2/Nord-journalist.
Jesper Christensen er direktør for sundhedsforvaltningen i Nordjyllands Amt, der har investeret i programmerne »Ha´ det godt,« og han er godt tilfreds med produktet. Alligevel har han nogle klare forventninger.
»Det er da klart, at fortsætter programmerne ikke i en retning, som vi gerne vil have, så fornyer vi ikke aftalen. Den sanktionsmulighed har vi.«

20.000 kr. per udsendelse
Det er ikke småpenge samarbejdspartnerne lægger i TV2/Nords kasse, så de kan lave udsendelserne, der varierer i længde fra 10 til 20 minutter. Op imod to millioner kroner årligt bliver det til.
Amtets sundhedsforvaltning lægger 240.000 kroner. Aalborg Universitet giver omkring 20.000 kroner per udsendelse til »Univers«, der blandt andet fortæller om, hvilken forskning, der foregår på universitetet.
Enkelte andre samarbejdspartnere giver også økonomisk tilskud, men det er Arbejdsformidlingen, der er topscorer med et tilskud på 900.000 kroner. For det beløb sikrer de 16 udsendelser af »Ta´fat«.
Flere instanser yder altså et betragteligt tilskud til udsendelserne, men nøjagtig hvor stor en del af udgifterne, der bliver betalt, ønsker TV2/Nord ikke at oplyse.

Folkeoplysning
Jesper Christensen synes, at amtets penge bliver brugt godt. I seneste udgave af »Ha´ det godt« var der blandt andet et indslag om en amtslig kampagne for sikker sex; et indslag om et projekt, der skal hjælpe ældre med inkontinens og et indslag om et projekt for gravide rygere.
»Vi betragter programmerne som folkeoplysning. De behandler jo alt fra direkte sundheds-spørgsmål til eksponering af vores kampagner. Og der er ingen tvivl om, at vi via programmet når langt videre ud end med vores brochurer og pamfletter.«
Jesper Christensen understreger, at amtet ikke direkte har indflydelse på programmerne. Alligevel holder amtet et møde med TV2/Nord en gang om året, hvor fremtidige udsendelser diskuteres.
»Der kommer vi med ideer til, hvad de skal lave, men det er bare forslag. Ellers blander vi os kun i sendetidspunktet. Hvis de placerer programmet på et tidspunkt, hvor der ikke er så mange seere, så får vi det flyttet,« siger Jesper Christensen.
Også Aalborg Universitet og Arbejdsformidlingen holder møder med TV2/Nord, hvor ideer bliver kastet på bordet og en kontrakt underskrevet.

Den økonomiske virkelighed
Det er journalist Michael Andersen, der laver programmet »Ha´ det godt«. Hver gang han laver et program, er han bevidst om, at amtet betaler en stor del af programmet, og at det ikke skal have nogen indflydelse på produktet.
»Programmet ville se ud på samme måde uden sponsorkronerne,« siger han.
Alligevel er han glad for, at diskussionen bliver taget op.
»Jeg ville have det bedre med, at amtet ikke havde penge i programmet, det skal ikke være nogen hemmelighed. Men der er også en økonomisk virkelighed at forholde sig til, og stationen har valgt, at det er sådan, vi gør. Det kan man så være enig eller uenig i,« siger Michael Andersen.
Han har en enkelt gang hørt fra amtet, der var utilfredse med, hvad der var lavet.
»Men det lagde jeg ikke så meget i. Det påvirkede mig ikke,« siger Michael Andersen.
Bo Jeppesen står bag programmet »Ta´fat«, der handler om arbejdsmarkedet og får tilskud fra Arbejdsformidlingen. De to seneste udsendelser har handlet om Arbejdsformidlingens struktur og om aktiveringsprojekter.
Bo Jeppesen mener, at kritikken fra de andre TV2-regioner skyldes brødnid.
»De har ikke set vores programmer, og de kender ikke vores arbejdsbetingelser. Jeg er så god, at hvis jeg følte, at jeg ikke kunne lave uafhængig journalistik, så ville jeg lave noget andet. Der ville kun gå to sekunder, fra min direktør eller AF blandede sig, til jeg ville gå fra programmet.«

Ulovlig finansiering
Medieforsker Frands Mortensen har i årevis været opmærksom på den måde, TV2/Nord finansierer de omtalte udsendelser på, og ifølge ham er det klart ulovligt. Radio/tv-loven siger nemlig, at sponsorens navn eller logo ikke må blive eksponeret i udsendelserne – hvilket Frands Mortensen påpeger de gør på TV2/Nord.
»Når de laver et program, som i høj grad handler om Arbejdsformidlingen og hvad de beskæftiger sig med, og det samtidig er Arbejdsformidlingen, der sponsorerer programmet, så overtræder de loven,« siger Frands Mortensen.
Overtræder TV 2 sponsorlovgivningen, skal stationen selv tage stilling til om de har overtrådt loven, de skal altså undersøge sig selv. Og bliver loven overtrådt har Kulturministeriet ingen sanktionsmuligheder.
»Embedsmændene aner ikke, hvad de skal gøre, fordi loven er udformet på den måde, og derfor griber de ikke ind. Regionerne er jo i bekneb for penge, så derfor strækker de loven. En regional direktør sagde til mig ´Vi holder loven så langt, som det er muligt´, og det dækker meget godt over holdningen,« siger Frands Mortensen.

Gør en god gerning
Direktør for TV2/Nord Bent Bjørn afviser, at tilskudsordningen er ulovlig.
»Vi har finansieret programmer på denne måde i ni år, og det er ikke sponsorering, men en tilskudsordning. Der gælder særlige regler, og dem overholder vi,« siger Bent Bjørn.
Men ifølge loven er alle former for ydelser til finansiering af tv-programmer sponsorering. Også selvom det kaldes tilskud.
»De kan kalde det, hvad de vil. Det er ulovligt,« siger Frands Mortensen.
Bent Bjørn understreger, at det kun er offentlige virksomheder, der får lov til at yde tilskud til udsendelser, som TV2/Nord producerer, og ikke private firmaer med økonomiske interesser.
»Jeg kan overhovedet ikke se, at det her er problematisk på nogen måde. Heller ikke journalistisk. Journalisterne har fuld redaktionel frihed, og hvis tilskudsgiveren har et problem med det, der bliver lavet, så er det mig, han henvender sig til.«
Bent Bjørn indrømmer dog, at de nuværende programmer næppe ville blive lavet, hvis der ikke kom penge udefra. Og det betyder, at blandt andre Arbejdsformidlingen, universitetet og amtets sundhedsområde får en mere omfangsrig dækning, fordi de betaler tilskud til programmerne.
»Men det kan jeg heller ikke se noget problem i. Arbejdsmarkedet er da journalistisk interessant, og vi er ikke økonomisk afhængige af de penge. Hvis vi ikke fik dem, ville vi bare lave et andet program om noget andet. Pengene øger kvaliteten.«
Bent Bjørn er i øvrigt helt tilfreds med en gammel udsendelsesrække om de tekniske skoler i amtet, som de tekniske skoler ydede tilskud til. I programmerne viste TV2/Nord, hvad man kunne uddanne sig til på de tekniske skoler, og det fik flere til at søge ind på skolerne.
»På den måde gjorde vi en god gerning.«
Da TV2/Nord, i forbindelse med forårets nedskæringer på TV 2, skulle spare 3,5 millioner kroner, fortalte Bent Bjørn medarbejderne, at omfanget af nedskæringer i staben afhang af, hvor mange udsendelser, der fik tilskud.
Ifølge en tidligere medarbejder understregede den udmelding, at tilskuddene giver journalistiske problemer.
»Det var jo en ubehagelig udmelding, for det er jo også et signal om, at vi skal gøre sponsorerne glade. Ellers ryger der flere medarbejdere.«
Bent Bjørn er yderst tilfreds med ordningen og vil gerne have flere programmer, der bliver finansieret på samme måde.

Utroværdige over for seerne
Når programmerne bliver sendt får seerne sidst i udsendelsen at vide, at programmet er lavet i samarbejde med en partner udefra. Et skilt står frosset på skærmen i 6-7 sekunder og det fortæller, at udsendelsen er »Produceret i samarbejde med«. Men det er ikke nok ifølge redaktionschef på TV 2/Østjylland Jacob Nybroe.
»Vi ved ikke, hvornår programmerne bliver utroværdige i seernes øjne, og det ville være meget trist, hvis det skete på baggrund af sådan noget her. Derfor skal vi være meget påpasselige, og derfor ville vi aldrig gøre noget tilsvarende.«
Bent Bjørn:
»Jeg er ikke i tvivl om, at seerne forstår, at de forskellige parter har ydet tilskud til udsendelsen, når de ser det skilt. Det er derfor vi skriver det, og det går ikke ud over troværdigheden.«

Sponsorjob
Per Hansen, tillidsmand på TV/Midt-Vest, frygter for konsekvenserne af TV2/Nords måde at finansiere programmer på.
»Jeg er bekymret for, at der sidder direktører på andre regionalstationer og får den samme dårlige ide omkring sponsorering, som de har fået på TV2/Nord. Det er ikke nogen hemmelighed, at de fleste regioner har økonomiske problemer, så det er meget tænkeligt, at det kunne ske« siger Per Hansen.
Hans skrækscenarium er, at der skabes journalistiske job, der kun sikres gennem sponsorater af den slags, som TV2/Nord har.
»Hvis sponsorerne har en klar interesse i de emner, der bliver taget op journalistisk, vil det skabe problemer med etikken. Dermed kan journalisten komme til at sidde i en situation, hvor han kan miste sit job, hvis sponsoren er utilfreds med udsendelserne. Og det ville være meget trist.«
Derfor ønsker Per Hansen en debat om de etiske problemer.
»Det er et spørgsmål om journalistisk etik, og den mangler vi for alvor at få talt igennem i denne her sag. Jeg ser nødig TV2/Nords programpolitik sprede sig.«

0 Kommentarer